***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

27.10.2016 19:42
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor  )


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -250.666 1.744.091 60.404 30.437.759 150.262.119 349.962.604 349.962.604
Transferler
80.669.530 69.592.589 -150.262.119 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
234.146 59.910.903 60.145.049 60.145.049
Dönem Karı (Zararı)
59.910.903 59.910.903 59.910.903
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
234.146 234.146 234.146
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -16.520 1.744.091 80.729.934 100.030.348 59.910.903 410.107.653 410.107.653
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 517.230 1.969.091 80.729.934 100.030.348 67.318.191 418.273.691 418.273.691
Transferler
3.862.511 63.455.680 -67.318.191 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.440.412 52.440.412 52.440.412
Dönem Karı (Zararı)
52.440.412 52.440.412 52.440.412
Kar Payları
-20.009.518 -20.009.518 -20.009.518
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 517.230 1.969.091 84.592.445 143.476.510 52.440.412 450.704.585 450.704.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.007.608 47.390.749
Dönem Karı (Zararı)
53.943.922 57.673.735
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
53.943.922 57.673.735
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.506.359 37.227.628
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 9.209.041 8.491.360
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -884.292
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -884.292
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.460.756 30.622.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.413.908 3.303.393
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.613 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.026.235 27.319.244
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-918.567 -683.667
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.179.661 3.256.306
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.426.522 -6.119.622
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.606.183 9.375.928
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 189.863
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 189.863
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
30.932 3.013
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30.932 3.013
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.919.233
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.455.464 -848.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.899.066 -48.702.217
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.650.554 -36.104.218
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.165.658 -57.116.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.515.104 21.011.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-643.661 1.511.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-643.661 1.511.340
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.833.533 -43.558.506
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.254.661 -4.167.600
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.659.183 25.051.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.574.289 -3.942.537
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
70.233.472 28.994.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.462.005
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-924.237 -1.660.685
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-924.237 -1.660.685
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3.084.524 10.225.674
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
91.349.347 46.199.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.390.284 -2.209.708
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.048.545 3.401.311
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.162.478 9.417.769
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 11.885.900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
269.545 88.427
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
269.545 88.427
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -23.777.112 -9.359.847
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.777.112 -9.359.847
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
918.567 683.667
Alınan Faiz
2.426.522 6.119.622
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.852.105 -123.049.789
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.616.649 200.230.748
Kredilerden Nakit Girişleri
24.616.649 200.230.748
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.400.203 -312.504.621
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.400.203 -312.504.621
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
-20.009.518
Ödenen Faiz
-7.059.033 -10.775.916
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.993.025 -66.241.271
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.993.025 -66.241.271
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.844.634 95.098.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.837.659 28.857.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
49.837.659 17.844.634
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
251.174.260 237.892.976
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 210.309.734 198.144.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 40.864.526 39.748.900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
152.506 327.772
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
152.506 327.772
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 229.513.791 192.680.258
Peşin Ödenmiş Giderler
2.571.504 26.549
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.571.504 26.549
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 3.048.545
Diğer Dönen Varlıklar
11 31.768.288 39.659.878
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
31.768.288 39.659.878
ARA TOPLAM
565.018.008 491.480.612
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
565.018.008 491.480.612
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.552.374 3.552.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.552.374 3.552.374
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
3.552.374 3.552.374
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
83.728 83.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
83.728 83.528
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
7 151.543.914 135.984.291
Arazi ve Arsalar
16.850.998 16.850.999
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.088.762 3.951.445
Binalar
26.811.722 27.212.848
Tesis, Makine ve Cihazlar
86.122.103 75.763.960
Taşıtlar
104.561 98.188
Mobilya ve Demirbaşlar
9.927.844 8.885.687
Özel Maliyetler
268.152 269.363
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7.369.772 2.951.801
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
825.082 1.154.601
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
825.027 1.154.601
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
55
Peşin Ödenmiş Giderler
1.391.917 3.463.141
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.391.917 3.463.141
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.772.065 5.275.575
Diğer Duran Varlıklar
11 22.112.627 13.590.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
22.112.627 13.590.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
183.281.707 163.103.510
TOPLAM VARLIKLAR
748.299.715 654.584.122
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 3.051.988 18.490.854
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.051.988 18.490.854
Banka Kredileri
3.051.988 18.490.854
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 56.016.246 50.198.400
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
56.016.246 50.198.400
Banka Kredileri
6.016.246 198.400
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
50.000.000 50.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
181.292.067 108.552.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 19.065.354 16.749.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 162.226.713 91.803.472
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.140.535 3.678.530
Diğer Borçlar
3.072.145 11.172.609
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 1.646.026 6.536.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.426.119 4.636.356
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
9.610.092 6.525.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9.610.092 6.525.568
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.229.513 6.917.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.186.000 900.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.043.513 6.017.278
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
270.412.586 205.536.127
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
270.412.586 205.536.127
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 15.384.616 20.000.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.384.616 20.000.000
Banka Kredileri
15.384.616 20.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.797.928 10.774.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.797.928 10.774.304
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.182.544 30.774.304
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
297.595.130 236.310.431
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
450.704.585 418.273.691
Ödenmiş Sermaye
9 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
517.230 517.230
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
517.230 517.230
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
517.230 517.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.969.091 1.969.091
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.969.091 1.969.091
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.969.091 1.969.091
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
84.592.445 80.729.934
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
69.915.703 69.915.703
Yasal Yedekler
14.676.742 10.814.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
143.476.510 100.030.348
Net Dönem Karı veya Zararı
52.440.412 67.318.191
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
450.704.585 418.273.691
TOPLAM KAYNAKLAR
748.299.715 654.584.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 741.695.425 673.661.052 240.685.991 225.095.033
Satışların Maliyeti
10 -565.753.648 -520.567.260 -186.586.059 -175.368.763
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
175.941.777 153.093.792 54.099.932 49.726.270
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
175.941.777 153.093.792 54.099.932 49.726.270
Genel Yönetim Giderleri
-31.446.662 -26.335.520 -10.637.224 -10.320.564
Pazarlama Giderleri
-93.231.011 -77.043.952 -30.630.903 -26.652.895
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-28.433 -13.058 -20.627 -1.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.416.497 16.389.189 3.184.805 6.192.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.696.239 -7.723.867 -1.504.887 -2.773.310
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.955.929 58.366.584 14.491.096 16.170.405
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.198.586 2.919.233 279.457 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-30.932 -165.913 -30.932 -3.014
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -189.863 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.123.583 60.930.041 14.739.621 16.167.391
Finansman Gelirleri
2.426.522 6.119.622 1.365.627 1.268.541
Finansman Giderleri
-5.606.183 -9.375.928 -1.874.054 -1.971.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.943.922 57.673.735 14.231.194 15.464.387
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.503.510 2.237.168 -2.914.407 38.527
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 0 809.609 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -1.503.510 1.427.559 -2.914.407 38.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.440.412 59.910.903 11.316.787 15.502.914
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.440.412 59.910.903 11.316.787 15.502.914
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
52.440.412 59.910.903 11.316.787 15.502.914
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kuruş) 0,39000000 0,44000000 0,08000000 0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 234.146 0 98.529
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 234.146 0 98.529
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 234.146 0 98.529
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.440.412 60.145.049 11.316.787 15.601.443
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
52.440.412 60.145.049 11.316.787 15.601.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564555


BIST16:392.851
Değişim :  -0,45% |  -12,77
Açılış :  2.875  
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.885
En Düşük
2.845
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:39
CMBTN 240,30 5.788.827 % 9,98  
CMENT 41,20 684.579 % 9,98  
TSPOR 6,73 267.215.002 % 9,97  
MANAS 26,08 71.472.777 % 9,95  
COSMO 22,98 5.228.134 % 9,95  
16:39 Alış Satış %  
Dolar 17,9587 17,9609 % 0,16  
Euro 18,3206 18,3289 % -0,39  
Sterlin 21,6683 21,7770 % -0,12  
Frank 18,9760 19,0903 % 0,02  
Riyal 4,7680 4,7919 % 0,14  
16:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 -24,83  
Altın Gr. 1.028 1.029 -10,82  
Cumhuriyet 6.876 6.980 -62,00  
Tam 6.899 6.955 -37,00  
Yarım 3.362 3.400 -18,00  
Çeyrek 1.686 1.700 -9,00  
Gümüş.Ons 20,16 20,18 -0,68  
Gümüş Gr. 11,70 11,71 -0,32  
B. Petrol 93,41 93,41 -4,74