***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2018 22:43
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 517.230 1.969.091 80.729.934 100.030.348 67.318.191 418.273.691 418.273.691
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.862.511 63.455.680 -67.318.191 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.329.366 -675.000 64.700.560 62.696.194 62.696.194
Dönem Karı (Zararı)
64.700.560 64.700.560 64.700.560
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.329.366 -675.000 -2.004.366 -2.004.366
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-20.009.518 -20.009.518 0 -20.009.518
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 -812.136 1.294.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.592.445 0 0 0 143.476.510 64.700.560 0 460.960.367 0 460.960.367
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -812.136 1.294.091 84.592.445 143.476.510 64.700.560 460.960.367 460.960.367
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.357.078 59.343.482 -64.700.560 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
532.306 300.000 61.183.525 62.015.831 62.015.831
Dönem Karı (Zararı)
61.183.525 61.183.525 61.183.525
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
532.306 300.000 832.306 832.306
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-30.000.563 -30.000.563 -30.000.563
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -279.830 1.594.091 89.949.523 172.819.429 61.183.525 492.975.635 492.975.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.265.098 92.978.300
Dönem Karı (Zararı)
61.183.525 64.700.560
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
61.183.525 64.700.560
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.155.484 18.177.234
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 12.857.436 11.433.799
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.754.242 4.418.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 7.661.943 4.477.501
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 166.604 63.922
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.074.305 -123.044
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-937.378 -918.567
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.666.903 3.197.559
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.822.966 -3.103.746
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 9.540.713 8.169.128
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
197.856 450.617
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.248.700 -2.318.440
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
453.194 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
453.194
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.055 -50.173
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 8.055 -50.173
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7 -646.968 96.237
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-64.529.856 7.518.724
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.631.829 8.121.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-82.446.248 37.113.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
34.814.419 -28.992.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.934.964 1.884.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.934.964 1.884.874
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.921.112 -10.075.431
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.235.683 1.031.441
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.818.675 8.392.582
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.159.179 5.397.405
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.977.854 2.995.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
154.919 2.148.293
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.411.488 -2.166.251
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.411.488 -2.166.251
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
808.650 -1.818.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.809.153 90.396.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -5.878.471 -3.586.646
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 2.334.416 6.168.428
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.493.361 -22.778.234
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.504 1.971.799
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.504 1.971.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.257.209 -28.772.346
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -45.257.209 -28.772.346
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
937.378 918.567
Alınan Faiz
1.822.966 3.103.746
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.863.803 -44.926.882
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
134.437.733 127.732.387
Kredilerden Nakit Girişleri
134.437.733 77.732.387
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
50.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-98.832.765 -143.788.446
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-98.832.765 -93.788.446
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 0 -50.000.000
Ödenen Temettüler
-30.000.563 -20.009.518
Ödenen Faiz
-10.468.208 -8.861.305
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.092.066 25.273.184
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.092.066 25.273.184
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 43.117.818 17.844.634
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.025.752 43.117.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.025.751 43.117.818
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7 281.425.149 230.378.112
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 244.725.130 161.030.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 36.700.019 69.347.930
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
165.847 1.492.423
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 165.847 1.492.423
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
453.194
Stoklar
9 231.676.801 202.755.689
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.760.369 706.813
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.760.369 706.813
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
17 33.945.129 21.635.826
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
33.945.129 21.635.826
ARA TOPLAM
563.452.240 500.086.681
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
563.452.240 500.086.681
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 3.177.374 2.877.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.177.374 2.877.374
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
3.177.374 2.877.374
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
88.233 90.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 88.233 90.690
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 185.506.697 153.518.066
Arazi ve Arsalar
16.850.999 16.850.999
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.037.600 4.151.166
Binalar
29.393.170 27.502.872
Tesis, Makine ve Cihazlar
115.612.415 90.915.280
Taşıtlar
113.532 100.091
Mobilya ve Demirbaşlar
13.432.910 10.817.901
Özel Maliyetler
370.462 290.800
Taşıyıcı Bitkiler
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.695.609 2.888.957
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.241.169 841.586
Diğer Haklar
1.241.169 841.586
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.933.563 1.751.436
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.933.563 1.751.436
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 151.381 2.488.034
Diğer Duran Varlıklar
17 30.438.586 29.812.925
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
30.438.586 29.812.925
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
222.537.003 191.380.111
TOPLAM VARLIKLAR
785.989.243 691.466.792
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 45.140.855 3.036.428
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45.140.855 3.036.428
Banka Kredileri
45.140.855 3.036.428
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 56.799.986 6.809.594
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
56.799.986 6.809.594
Banka Kredileri
56.799.986 6.809.594
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
141.140.183 118.083.935
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 18.958.312 23.077.774
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 122.181.871 95.006.161
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 5.981.742 5.826.823
Diğer Borçlar
11.447.176 8.075.405
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 5.565.583 5.605.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.881.593 2.470.105
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
10 5.515.635 4.706.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5.515.635 4.706.985
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
130.838 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.719.929 6.794.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 900.000 900.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.819.929 5.894.234
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
270.876.344 153.333.404
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
270.876.344 153.333.404
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 7.692.308 63.846.154
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.692.308 63.846.154
Banka Kredileri
7.692.308 63.846.154
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.444.956 13.326.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 14.444.956 13.326.867
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.137.264 77.173.021
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
293.013.608 230.506.425
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
492.975.635 460.960.367
Ödenmiş Sermaye
18 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-279.830 -812.136
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-279.830 -812.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-279.830 -812.136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.594.091 1.294.091
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.594.091 1.294.091
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.594.091 1.294.091
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 89.949.523 84.592.445
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
69.915.703 69.915.703
Yasal Yedekler
20.033.820 14.676.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
172.819.429 143.476.510
Net Dönem Karı veya Zararı
61.183.525 64.700.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
492.975.635 460.960.367
TOPLAM KAYNAKLAR
785.989.243 691.466.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.074.034.710 981.120.246
Satışların Maliyeti
19 -835.401.871 -750.790.672
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
238.632.839 230.329.574
BRÜT KAR (ZARAR)
238.632.839 230.329.574
Genel Yönetim Giderleri
20 -47.521.854 -43.329.583
Pazarlama Giderleri
20 -140.086.877 -124.194.750
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-903.188 -28.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 36.894.456 13.650.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -16.361.322 -6.224.265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.654.054 70.202.906
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.178.830 1.217.885
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -120.364 -33.574
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.712.520 71.387.217
Finansman Gelirleri
23 7.829.980 6.502.671
Finansman Giderleri
23 -14.817.057 -8.551.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.725.443 69.338.575
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.541.918 -4.638.015
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.338.341 -1.518.132
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.203.577 -3.119.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.183.525 64.700.560
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.183.525 64.700.560
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
61.183.525 64.700.560
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kuruş) 0,45000000 0,48000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
832.306 -2.004.366
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
300.000 -675.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
532.306 -1.329.366
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
832.306 -2.004.366
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.015.831 62.696.194
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
62.015.831 62.696.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659760


BIST18:052.830
Değişim :  1,59% |  44,42
Açılış :  2.780  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.830
En Düşük
2.764
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MGROS 66,10 391.173.910 % 9,98  
TMSN 60,60 126.195.291 % 9,98  
ASUZU 264,60 197.795.061 % 9,98  
OBASE 18,57 248.621.822 % 9,95  
VKFYO 7,09 2.586.772 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8786 17,8811 % -0,10  
Euro 18,4105 18,4340 % 0,86  
Sterlin 21,7741 21,8833 % 0,96  
Frank 18,8803 18,9940 % 0,91  
Riyal 4,7399 4,7637 % -0,23  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.792 -2,63  
Altın Gr. 1.029 1.029 -4,28  
Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.886 6.975 -22,00  
Yarım 3.356 3.410 -11,00  
Çeyrek 1.683 1.704 -6,00  
Gümüş.Ons 20,58 20,61 0,07  
Gümüş Gr. 11,82 11,83 -0,00  
B. Petrol 96,97 96,97 0,66