***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 20:37
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -812.136 1.294.091 84.592.445 143.476.510 64.700.560 460.960.367 460.960.367
Transferler
5.357.078 59.343.482 -64.700.560 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.817.398 20.817.398 20.817.398
Dönem Karı (Zararı)
20.817.398 20.817.398 20.817.398
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar Payları
-30.000.563 -30.000.563 -30.000.563
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 -812.136 0 1.294.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.949.523 0 0 0 172.819.429 20.817.398 0 451.777.202 0 451.777.202
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -279.830 1.594.091 89.949.523 172.819.429 61.183.525 492.975.635 492.975.635
Transferler
4.888.960 56.294.565 -61.183.525 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.182.999 24.182.999 24.182.999
Dönem Karı (Zararı)
24.182.999 24.182.999 24.182.999
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar Payları
-30.000.125 -30.000.125 -30.000.125
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -279.830 1.594.091 94.838.483 199.113.869 24.182.999 487.158.509 487.158.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.471.898 38.434.656
Dönem Karı (Zararı)
24.182.999 20.817.398
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.182.999 20.817.398
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.880.116 13.637.425
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 6.079.916 4.741.253
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 1.502.666 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.502.666 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.780.438 8.343.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.388.709 5.024.246
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.391.729 3.318.938
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-1.657.918 -937.378
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.962.171 3.200.237
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-366.917 -3.209.263
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.830.741 6.568.776
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
96.336 974.190
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.597.989 -1.133.466
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.257.337 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.257.337 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.147 -60.918
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.147 -60.918
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.344.214 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.813.247 -1.648.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.279.695 6.822.244
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.500.253 -39.003.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.589.674 -57.333.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.910.579 18.329.846
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.916.883 -5.230.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.916.883 -5.230.928
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
64.927.677 55.719.879
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.717.812 -26.144.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.991.190 16.199.034
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.707.875 -11.019.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
283.315 27.218.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-971.896 981.645
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.295.406 4.315.739
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.295.406 4.315.739
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4.369.922 -15.055
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.783.420 41.277.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.699.295 -4.119.523
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-612.227 1.277.112
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.904.418 -15.685.790
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1.344.214 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.626 75.343
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.626 75.343
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -8.275.093 -19.907.774
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.275.093 -19.907.774
Alınan Temettüler
1.657.918 937.378
Alınan Faiz
366.917 3.209.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.637.093 -40.693.099
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
83.449.142 34.420.607
Kredilerden Nakit Girişleri
83.449.142 34.420.607
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-82.030.988 -37.899.029
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-82.030.988 -37.899.029
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-30.000.125 -30.000.563
Ödenen Faiz
-9.055.122 -7.214.114
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.069.613 -17.944.233
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.069.613 -17.944.233
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.025.751 43.117.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.956.138 25.173.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
9.956.138 13.025.751
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
364.278.435 281.425.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 297.912.793 244.725.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 66.365.642 36.700.019
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
642.878 165.847
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
642.878 165.847
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 453.194
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
453.194
Stoklar
6 165.246.458 231.676.801
Peşin Ödenmiş Giderler
18.342.695 2.760.369
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.342.695 2.760.369
Diğer Dönen Varlıklar
11 30.179.448 33.945.129
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
30.179.448 33.945.129
ARA TOPLAM
588.646.052 563.452.240
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
588.646.052 563.452.240
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
3.177.374 3.177.374
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
68.085 88.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.085 88.233
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
7 180.627.944 185.506.697
Arazi ve Arsalar
16.850.999 16.850.999
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
3.995.792 4.037.600
Binalar
28.760.963 29.393.170
Tesis, Makine ve Cihazlar
114.847.154 115.612.415
Taşıtlar
301.967 113.532
Mobilya ve Demirbaşlar
14.581.399 13.432.910
Özel Maliyetler
311.029 370.462
Taşıyıcı Bitkiler
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
978.641 5.695.609
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.535.583 1.241.169
Diğer Haklar
7.535.583 1.241.169
Patentler
0 0
Markalar
0 0
Lisanslar
0 0
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.069.049 1.933.563
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.069.049 1.933.563
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.039.696 151.381
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
0 0
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
0 0
Diğer Duran Varlıklar
11 18.064.126 30.438.586
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18.064.126 30.438.586
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
211.581.857 222.537.003
TOPLAM VARLIKLAR
800.227.909 785.989.243
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 810.245 45.140.855
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
810.245 45.140.855
Banka Kredileri
810.245 45.140.855
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 56.715.934 56.799.986
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
56.715.934 56.799.986
Banka Kredileri
56.715.934 56.799.986
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
155.066.202 141.140.183
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 32.504.680 18.958.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 122.561.522 122.181.871
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.009.846 5.981.742
Diğer Borçlar
6.313.277 11.447.176
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 4.727.090 5.565.583
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.586.187 5.881.593
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
9.885.557 5.515.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9.885.557 5.515.635
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
406.926 130.838
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.111.658 4.719.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
900.000 900.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.211.658 3.819.929
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
242.319.645 270.876.344
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.319.645 270.876.344
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 54.615.385 7.692.308
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
54.615.385 7.692.308
Banka Kredileri
54.615.385 7.692.308
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.134.370 14.444.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.134.370 14.444.956
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.749.755 22.137.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
313.069.400 293.013.608
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
487.158.509 492.975.635
Ödenmiş Sermaye
9 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-279.830 -279.830
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-279.830 -279.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-279.830 -279.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.594.091 1.594.091
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.594.091 1.594.091
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.594.091 1.594.091
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 94.838.483 89.949.523
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
69.915.703 69.915.703
Yasal Yedekler
24.922.780 20.033.820
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
199.113.869 172.819.429
Net Dönem Karı veya Zararı
24.182.999 61.183.525
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
487.158.509 492.975.635
TOPLAM KAYNAKLAR
800.227.909 785.989.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 545.483.357 515.863.508 281.525.100 250.731.448
Satışların Maliyeti
10 -426.115.908 -404.668.310 -221.848.439 -197.074.193
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
119.367.449 111.195.198 59.676.661 53.657.255
BRÜT KAR (ZARAR)
119.367.449 111.195.198 59.676.661 53.657.255
Genel Yönetim Giderleri
-26.557.683 -24.470.163 -12.008.502 -12.204.919
Pazarlama Giderleri
-73.677.326 -68.033.626 -37.549.151 -32.961.252
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-716.522 -44.231 -453.365 -26.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.158.035 15.964.121 12.279.458 8.555.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.345.924 -5.864.752 -4.091.742 -3.275.399
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.228.029 28.746.547 17.853.359 13.743.935
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.222.609 1.054.404 1.533.142 86.070
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -5.215 0 316
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.450.638 29.795.736 19.386.501 13.830.321
Finansman Gelirleri
4.333.312 3.209.263 3.011.359 306.992
Finansman Giderleri
-12.361.449 -6.568.776 -7.711.673 -2.598.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.422.501 26.436.223 14.686.187 11.539.165
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.239.502 -5.618.825 -781.450 -2.370.338
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -2.127.817 -4.341.713 -1.336.833 -2.392.289
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 888.315 -1.277.112 555.383 21.951
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.182.999 20.817.398 13.904.737 9.168.827
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.182.999 20.817.398 13.904.737 9.168.827
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.182.999 20.817.398 13.904.737 9.168.827
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kuruş) 0,18000000 0,15000000 0,10000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.182.999 20.817.398 13.904.737 9.168.827
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.182.999 20.817.398 13.904.737 9.168.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700490


BIST17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76