***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2019 12:03
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -279.830 1.594.091 89.949.523 172.819.429 61.183.525 492.975.635 492.975.635
Transferler
4.888.960 56.294.565 -61.183.525 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 10.278.262 10.278.262 10.278.262
Dönem Karı (Zararı)
10.278.262 10.278.262 10.278.262
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar Payları
-30.000.125 -30.000.125 -30.000.125
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 -279.830 0 1.594.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.838.483 0 0 0 199.113.869 10.278.262 0 473.253.772 473.253.772
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 404.935 232.466 94.838.483 199.113.868 38.576.777 500.875.426 500.875.426
Transferler
-9.913.662 48.490.439 -38.576.777 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 13.711.605 13.711.605 13.711.605
Dönem Karı (Zararı)
13.711.605 13.711.605 13.711.605
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 404.935 232.466 84.924.821 247.604.307 13.711.605 514.587.031 514.587.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.743.922 8.727.154
Dönem Karı (Zararı)
13.711.605 10.278.262
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.711.605 10.278.262
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.187.073 18.982.050
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 4.389.946 2.969.988
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 572.851 990.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
572.851 990.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.968.869 7.838.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.138.602 3.614.330
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.830.267 4.223.865
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.649.998
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.153.933 4.916.490
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -847.453 -259.442
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.988.394 2.848.820
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-597.760 2.631.467
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.389.248 -304.355
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
173.963 178.200
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
173.963 178.200
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.463 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.463 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.073.952 3.739.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.064.725 -18.405.384
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.800.038 -48.998.299
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.161.437 -40.980.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.961.475 -8.017.809
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.385.589 2.011.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.385.589 2.011.131
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
2 -19.492.445 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
64.430.969 31.947.851
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.086.986 -3.519.184
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.954.431 -372.936
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.636.512 1.494.759
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.317.919 -1.867.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.437.396 138.145
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
2 19.492.444 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.629.666 151.356
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.629.666 151.356
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
156.685 236.552
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.963.403 10.854.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.229.479 -2.100.869
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
2.009.998 -26.905
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.178.656 -3.417.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.800 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.800 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -2.181.456 -5.067.678
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.181.456 -5.067.678
Alınan Temettüler
0 1.649.998
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.890.176 -9.789.689
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.871.728 61.678.299
Kredilerden Nakit Girişleri
72.871.728 61.678.299
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.410.190 -39.216.760
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.410.190 -39.216.760
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.426.342 0
Ödenen Temettüler
0 -30.000.125
Ödenen Faiz
-8.992.473 -2.510.545
Alınan Faiz
13 847.453 259.442
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.455.442 -4.480.215
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.455.442 -4.480.215
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.697.717 13.025.751
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
85.153.159 8.545.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
85.153.159 27.697.717
Ticari Alacaklar
325.861.004 323.463.202
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 298.342.657 301.504.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 27.518.347 21.959.108
Diğer Alacaklar
57.491 57.495
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
57.491 57.495
Stoklar
6 172.809.386 237.813.206
Peşin Ödenmiş Giderler
13.941.364 2.802.504
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.941.364 2.802.504
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 807.523
Diğer Dönen Varlıklar
15 42.959.219 48.459.280
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
42.959.219 48.459.280
ARA TOPLAM
640.781.623 641.100.927
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
640.781.623 641.100.927
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.815.749 1.815.749
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.815.749 1.815.749
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
1.815.749 1.815.749
Diğer Alacaklar
68.085 68.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.085 68.085
Maddi Duran Varlıklar
7 187.097.054 189.547.315
Arazi ve Arsalar
16.850.999 16.850.999
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.361.364 4.409.234
Binalar
28.711.134 29.107.821
Tesis, Makine ve Cihazlar
120.458.779 123.359.119
Taşıtlar
271.752 282.826
Mobilya ve Demirbaşlar
14.335.290 14.642.539
Özel Maliyetler
823.422 842.929
Taşıyıcı Bitkiler
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.284.314 51.848
Kullanım Hakkı Varlıkları
18.343.873 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.372.991 7.474.977
Diğer Haklar
7.372.991 7.474.977
Peşin Ödenmiş Giderler
518.844 51.874
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
518.844 51.874
Ertelenmiş Vergi Varlığı
281.238 994.868
Diğer Duran Varlıklar
15 23.256.325 23.256.325
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
23.256.325 23.256.325
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
238.754.159 223.209.193
TOPLAM VARLIKLAR
879.535.782 864.310.120
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.744.013 48.338.499
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.824.105 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.824.105 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.919.908 48.338.499
Banka Kredileri
4 39.844.005 48.338.499
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.075.903 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 56.153.846 6.153.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
56.153.846 6.153.846
Banka Kredileri
56.153.846 6.153.846
Ticari Borçlar
125.235.556 166.845.335
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 23.824.065 39.726.677
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 101.411.491 127.118.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.651.112 7.088.508
Diğer Borçlar
1.726.915 9.090.481
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 243.867 4.977.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.483.048 4.112.714
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.766.380 4.609.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.766.380 4.609.695
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
488.845 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.837.324 4.633.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.100.000 900.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.737.324 3.733.094
ARA TOPLAM
243.603.991 246.759.458
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
243.603.991 246.759.458
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
104.498.863 101.538.462
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 7.597.939 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.597.939 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 96.900.924 101.538.462
Banka Kredileri
90.000.000 101.538.462
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.900.924 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.845.897 15.136.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.845.897 15.136.774
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.344.760 116.675.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
364.948.751 363.434.694
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
514.587.031 500.875.426
Ödenmiş Sermaye
9 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9 10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
404.935 404.935
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
404.935 404.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
404.935 404.935
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
232.466 232.466
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
232.466 232.466
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
232.466 232.466
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 84.924.821 94.838.483
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
69.915.703 69.915.703
Yasal Yedekler
15.009.118 24.922.780
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
247.604.307 199.113.868
Net Dönem Karı veya Zararı
13.711.605 38.576.777
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
514.587.031 500.875.426
TOPLAM KAYNAKLAR
879.535.782 864.310.120


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 278.643.826 263.958.257
Satışların Maliyeti
10 -218.073.573 -204.267.469
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.570.253 59.690.788
BRÜT KAR (ZARAR)
60.570.253 59.690.788
Genel Yönetim Giderleri
-17.219.329 -14.549.181
Pazarlama Giderleri
-24.946.811 -36.128.175
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-419.303 -263.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 14.621.412 7.878.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -7.484.655 -4.254.182
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.121.567 12.374.670
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 129.476 1.689.467
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
12 -1.463 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.249.580 14.064.137
Finansman Gelirleri
13 4.728.145 1.321.953
Finansman Giderleri
13 -13.789.340 -4.649.776
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.188.385 10.736.314
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.476.780 -458.052
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.763.150 -790.984
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -713.630 332.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.711.605 10.278.262
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.711.605 10.278.262
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.711.605 10.278.262
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,10000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.711.605 10.278.262
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.711.605 10.278.262http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758532


BIST
18:052.795
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.759  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.803
En Düşük
2.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 28.677,00 1.609.971 % 10,00  
DAPGM 38,96 59.329.967 % 9,99  
NETAS 22,24 42.292.500 % 9,99  
GSRAY 4,74 194.334.086 % 9,98  
DURDO 35,48 39.169.893 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9185 17,9643 % 0,08  
Euro 18,2756 18,3281 % 0,16  
Sterlin 21,6217 21,7302 % 0,15  
Frank 18,7142 18,8270 % 0,12  
Riyal 4,7603 4,7841 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.030 1.031 -0,64  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.898 6.972 -15,00  
Yarım 3.361 3.409 -7,00  
Çeyrek 1.686 1.704 -3,00  
Gümüş.Ons 20,67 20,70 0,02  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 0,02