***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 21:33
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -279.830 1.594.091 89.949.523 172.819.429 61.183.525 492.975.635 492.975.635
Transferler
4.888.960 56.294.565 -61.183.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.182.999 24.182.999 24.182.999
Dönem Karı (Zararı)
24.182.999 24.182.999 24.182.999
Kar Payları
-30.000.126 -30.000.126 -30.000.126
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -279.830 1.594.091 94.838.483 199.113.868 24.182.999 487.158.508 487.158.508
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 404.935 232.466 94.838.483 199.113.868 38.576.777 500.875.426 500.875.426
Transferler
782.539 37.794.238 -38.576.777
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.237.977 33.237.977 33.237.977
Dönem Karı (Zararı)
33.237.977 33.237.977 33.237.977
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 404.935 232.466 95.621.022 236.908.106 33.237.977 534.113.403 534.113.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
103.987.333 39.471.899
Dönem Karı (Zararı)
33.237.977 24.182.999
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.237.977 24.182.999
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.006.047 21.880.116
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 9.227.370 6.079.916
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 1.042.607 1.502.666
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.042.607 1.502.666
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.597.710 7.780.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.329.872 4.388.709
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.267.838 3.391.729
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.657.918
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.798.069 4.962.171
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -4.763.078 -366.917
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.363.276 7.830.741
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
746.759 96.336
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.548.888 -2.597.989
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.649.976 -1.257.337
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.649.976 -1.257.337
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -721.878 1.147
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-721.878 1.147
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.344.214
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.712.145 5.813.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
36.397.178 -3.279.694
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.948.611 -82.500.253
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.240.543 -50.589.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.708.068 -31.910.579
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.643.931 16.916.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33.643.931 16.916.884
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-23.925.413 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
76.111.172 64.927.677
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-18.842.063 -14.717.812
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.056.796 12.991.190
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.448.276 12.707.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.391.480 283.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-660.126 -971.896
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
23.925.413 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.785.887 -4.295.406
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.785.887 -4.295.406
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.064.442 4.369.922
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
104.641.202 42.783.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.679.620 -2.699.295
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.025.751 -612.227
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.671.631 -4.904.418
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 1.344.214
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
729.903 1.626
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
729.903 1.626
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -10.481.499 -8.275.093
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.481.499 -8.275.093
Alınan Temettüler
0 1.657.918
Alınan Faiz
4.079.965 366.917
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.022.598 -37.637.094
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
174.575.351 83.449.142
Kredilerden Nakit Girişleri
174.575.351 83.449.142
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-62.652.274 -82.030.988
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-62.652.274 -82.030.988
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.504.080 0
Ödenen Temettüler
0 -30.000.126
Ödenen Faiz
-22.396.399 -9.055.122
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
184.338.300 -3.069.613
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
184.338.300 -3.069.613
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.697.717 13.025.751
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
212.036.017 9.956.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
212.036.017 27.697.717
Ticari Alacaklar
351.666.602 323.463.202
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 322.744.637 301.504.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 28.921.965 21.959.108
Diğer Alacaklar
55.947 57.495
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
55.947 57.495
Türev Araçlar
3.649.976 0
Stoklar
6 160.659.427 237.813.206
Peşin Ödenmiş Giderler
21.696.441 2.802.504
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.696.441 2.802.504
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 807.523
Diğer Dönen Varlıklar
15 18.040.252 48.459.280
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18.040.252 48.459.280
ARA TOPLAM
767.804.662 641.100.927
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
767.804.662 641.100.927
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.815.749 1.815.749
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.815.749 1.815.749
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
1.815.749 1.815.749
Diğer Alacaklar
68.085 68.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.085 68.085
Maddi Duran Varlıklar
7 190.777.606 189.547.315
Arazi ve Arsalar
16.850.999 16.850.999
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.319.562 4.409.234
Binalar
28.305.083 29.107.821
Tesis, Makine ve Cihazlar
119.791.299 123.359.119
Taşıtlar
262.822 282.826
Mobilya ve Demirbaşlar
15.469.053 14.642.539
Özel Maliyetler
760.488 842.929
Taşıyıcı Bitkiler
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.018.300 51.848
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 21.423.301 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.194.230 7.474.977
Diğer Haklar
7.194.230 7.474.977
Peşin Ödenmiş Giderler
919.115 51.874
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
919.115 51.874
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14.168 994.868
Diğer Duran Varlıklar
15 21.468.903 23.256.325
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21.468.903 23.256.325
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
243.681.157 223.209.193
TOPLAM VARLIKLAR
1.011.485.819 864.310.120
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.481.086 48.338.499
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.084.613 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 2.084.613 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.396.473 48.338.499
Banka Kredileri
4 20.390.833 48.338.499
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.005.640 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 59.090.182 6.153.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.090.182 6.153.846
Banka Kredileri
59.090.182 6.153.846
Ticari Borçlar
146.074.966 166.845.335
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 18.113.716 39.726.677
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 127.961.250 127.118.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.428.382 7.088.508
Diğer Borçlar
4.469.279 9.090.481
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 2.142.452 4.977.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.326.827 4.112.714
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.545.253 4.609.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.545.253 4.609.695
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
237.528 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.600.932 4.633.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.600.000 900.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.000.932 3.733.094
ARA TOPLAM
252.927.608 246.759.458
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
252.927.608 246.759.458
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
207.357.782 101.538.462
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 8.214.112 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 8.214.112 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
199.143.670 101.538.462
Banka Kredileri
4 190.000.000 101.538.462
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.143.670 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.087.026 15.136.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.087.026 15.136.774
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
224.444.808 116.675.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
477.372.416 363.434.694
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
534.113.403 500.875.426
Ödenmiş Sermaye
9 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9 10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
404.935 404.935
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
404.935 404.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
404.935 404.935
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
232.466 232.466
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
232.466 232.466
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
232.466 232.466
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 95.621.022 94.838.483
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
69.915.703 69.915.703
Yasal Yedekler
25.705.319 24.922.780
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
236.908.106 199.113.868
Net Dönem Karı veya Zararı
33.237.977 38.576.777
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
534.113.403 500.875.426
TOPLAM KAYNAKLAR
1.011.485.819 864.310.120


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 571.233.340 519.719.715 292.589.514 268.393.082
Satışların Maliyeti
10 -452.915.869 -426.115.908 -234.842.296 -221.848.439
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
118.317.471 93.603.807 57.747.218 46.544.643
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
118.317.471 93.603.807 57.747.218 46.544.643
Genel Yönetim Giderleri
-31.747.555 -26.557.683 -14.528.226 -12.008.502
Pazarlama Giderleri
-48.793.891 -47.913.684 -23.847.080 -24.417.133
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-848.209 -716.522 -428.906 -453.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 27.036.908 20.158.035 13.866.960 12.575.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -12.060.852 -8.345.924 -6.027.661 -4.388.050
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.903.872 30.228.029 26.782.305 17.853.359
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 986.455 3.222.609 858.442 1.533.142
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.890.327 33.450.638 27.640.747 19.386.501
Finansman Gelirleri
13 24.485.011 4.333.312 19.756.866 3.011.359
Finansman Giderleri
13 -39.324.737 -12.361.449 -25.535.397 -7.711.673
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.050.601 25.422.501 21.862.216 14.686.187
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.812.624 -1.239.502 -2.335.844 -781.450
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -3.831.924 -2.127.817 -2.068.774 -1.336.833
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -980.700 888.315 -267.070 555.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.237.977 24.182.999 19.526.372 13.904.737
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.237.977 24.182.999 19.526.372 13.904.737
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.237.977 24.182.999 19.526.372 13.904.737
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kuruş) 0,24000000 0,18000000 0,14000000 0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Seyreltilmiş pay başına kazanç (kuruş) 0,24000000 0,18000000 0,14000000 0,10000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.237.977 24.182.999 19.526.372 13.904.737
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.237.977 24.182.999 19.526.372 13.904.737http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780745


BIST
18:052.980
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.929  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
2.983
En Düşük
2.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AVGYO 3,30 57.391.415 % 10,00  
COSMO 26,64 3.601.179 % 9,99  
CMBTN 290,70 46.698.668 % 9,99  
TETMT 251,30 18.853.809 % 9,98  
KZBGY 32,00 62.295.170 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9418 17,9577 % 0,05  
Euro 18,2769 18,3106 % 0,18  
Sterlin 21,5668 21,6749 % 0,01  
Frank 18,8137 18,9270 % 0,14  
Riyal 4,7673 4,7912 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.765 3,24  
Altın Gr. 1.019 1.020 2,55  
Cumhuriyet 6.849 6.952 -9,00  
Tam 6.855 6.927 11,00  
Yarım 3.340 3.387 6,00  
Çeyrek 1.675 1.693 3,00  
Gümüş.Ons 19,74 19,76 -0,04  
Gümüş Gr. 11,42 11,43 -0,01  
B. Petrol 93,70 93,70 0,76