***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 19:06
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.411.213 11.876.092
Dönem Karı (Zararı)
44.941.617 30.916.723
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.941.617 30.916.723
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
79.978.760 33.831.528
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 18.062.341 12.498.633
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 1.266.796 2.298.532
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.266.796 2.298.532
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.690.536 10.366.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.719.012 6.468.441
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-72.199 -1.422
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.043.723 3.899.284
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.649.998
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38.344.115 5.569.801
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -7.817.852 -2.033.727
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39.470.776 12.096.289
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9.840.851 1.918.590
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.149.660 -6.411.351
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -453.194
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -453.194
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.521.691 2.395.139
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -695.627 -234.238
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -695.627 -234.238
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.366.992
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.211.092 4.407.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-97.869.901 -45.383.177
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.687.299 -110.844.781
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-61.685.690 -88.140.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.998.391 -22.703.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.275.693 4.352.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.275.693 4.352.182
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-25.362.376 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-157.766.035 -45.145.598
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.854.378 1.103.520
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.525.209 89.338.045
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.322.473 17.217.789
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
103.847.682 72.120.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.237.311 -89.354
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
25.362.376 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
590.876 -3.701.711
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
590.876 -3.701.711
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18.574.588 19.604.520
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.050.476 19.365.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.894.052 -3.834.374
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.745.211 -3.654.608
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.135.425 -12.125.175
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 1.366.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.086.583 184.230
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.086.583 184.230
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -17.356.747 -17.360.122
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.356.747 -17.360.122
Alınan Temettüler
0 1.649.998
Alınan Faiz
7.134.739 2.033.727
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.765.057 27.628.237
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
220.386.408 199.968.395
Kredilerden Nakit Girişleri
220.386.408 199.968.395
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-192.073.455 -131.564.030
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-192.073.455 -131.564.030
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.912.300 0
Ödenen Temettüler
0 -30.000.125
Ödenen Faiz
-38.165.710 -10.776.003
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.489.269 27.379.154
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.489.269 27.379.154
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.697.717 13.025.751
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.208.448 40.404.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -279.830 1.594.091 89.949.523 172.819.429 61.183.525 492.975.635 492.975.635
Transferler
4.888.960 56.294.565 -61.183.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.182.999 24.182.999 24.182.999
Dönem Karı (Zararı)
24.182.999 24.182.999 24.182.999
Kar Payları
-30.000.126 -30.000.126 -30.000.126
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -279.830 1.594.091 94.838.483 199.113.868 24.182.999 487.158.508 487.158.508
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 404.935 232.466 94.838.483 199.113.868 38.576.777 500.875.426 500.875.426
Transferler
782.539 37.794.238 -38.576.777
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.941.617 44.941.617 44.941.617
Dönem Karı (Zararı)
44.941.617 44.941.617 44.941.617
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 404.935 232.466 95.621.022 236.908.106 44.941.617 545.817.043 545.817.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18.208.448 27.697.717
Ticari Alacaklar
367.179.252 323.463.202
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 363.189.784 301.504.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.989.468 21.959.108
Diğer Alacaklar
1.260.092 57.495
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.260.092 57.495
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 394.312.445 237.813.206
Peşin Ödenmiş Giderler
0 2.802.504
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 2.802.504
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 807.523
Diğer Dönen Varlıklar
16 42.415.290 48.459.280
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 42.415.290 48.459.280
ARA TOPLAM
823.375.527 641.100.927
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
823.375.527 641.100.927
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.815.749 1.815.749
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.815.749 1.815.749
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
1.815.749 1.815.749
Diğer Alacaklar
68.085 68.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.085 68.085
Maddi Duran Varlıklar
7 194.068.681 189.547.315
Arazi ve Arsalar
16.882.885 16.850.999
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.339.627 4.409.234
Binalar
28.044.778 29.107.821
Tesis, Makine ve Cihazlar
121.179.504 123.359.119
Taşıtlar
251.988 282.826
Mobilya ve Demirbaşlar
15.843.528 14.642.539
Özel Maliyetler
769.045 842.929
Taşıyıcı Bitkiler
0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.757.326 51.848
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 21.085.382 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.047.944 7.474.977
Diğer Haklar
7.047.944 7.474.977
Peşin Ödenmiş Giderler
0 51.874
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 51.874
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 994.868
Diğer Duran Varlıklar
16 22.677.871 23.256.325
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 22.677.871 23.256.325
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
246.763.712 223.209.193
TOPLAM VARLIKLAR
1.070.139.239 864.310.120
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.030.548 48.338.499
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 2.425.191 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 2.425.191 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.605.357 48.338.499
Banka Kredileri
4 4.895.058 48.338.499
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.710.299 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 53.310.512 6.153.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 53.310.512 6.153.846
Banka Kredileri
4 53.310.512 6.153.846
Ticari Borçlar
248.409.132 166.845.335
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 20.592.452 39.726.677
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 227.816.680 127.118.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.851.197 7.088.508
Diğer Borçlar
8.493.109 9.090.481
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 3.789.519 4.977.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.703.590 4.112.714
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.184.283 4.609.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.184.283 4.609.695
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.479.933 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.576.817 4.633.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.800.000 900.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.776.817 3.733.094
ARA TOPLAM
367.335.531 246.759.458
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
367.335.531 246.759.458
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
141.430.775 101.538.462
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 8.282.066 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 8.282.066 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
133.148.709 101.538.462
Banka Kredileri
4 125.000.000 101.538.462
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.148.709 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.061.734 15.136.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.061.734 15.136.774
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
494.156 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
156.986.665 116.675.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
524.322.196 363.434.694
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
545.817.043 500.875.426
Ödenmiş Sermaye
9 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9 10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
404.935 404.935
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
404.935 404.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
404.935 404.935
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
232.466 232.466
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
232.466 232.466
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
232.466 232.466
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 95.621.022 94.838.483
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
69.915.703 69.915.703
Yasal Yedekler
25.705.319 24.922.780
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
236.908.106 199.113.868
Net Dönem Karı veya Zararı
44.941.617 38.576.777
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
545.817.043 500.875.426
TOPLAM KAYNAKLAR
1.070.139.239 864.310.120


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 829.370.522 799.429.486 296.035.388 309.203.919
Satışların Maliyeti
10 -654.652.104 -659.681.530 -235.533.969 -260.772.006
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
174.718.418 139.747.956 60.501.419 48.431.913
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
174.718.418 139.747.956 60.501.419 48.431.913
Genel Yönetim Giderleri
-45.083.985 -38.229.754 -14.912.328 -13.495.564
Pazarlama Giderleri
-68.551.296 -65.501.712 -21.720.381 -20.433.259
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.258.751 -1.070.230 -410.542 -353.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 37.108.534 36.343.768 10.673.350 16.769.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -19.743.832 -28.166.692 -7.782.847 -19.820.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.189.088 43.123.336 26.348.671 11.098.184
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 1.164.633 3.226.553 203.376 3.944
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-112.936 -16.158 -112.936 -16.158
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
78.240.785 46.333.731 26.439.111 11.085.970
Finansman Gelirleri
13 40.408.205 18.936.550 15.923.194 14.603.238
Finansman Giderleri
13 -66.051.452 -30.285.736 -26.732.243 -17.924.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.597.538 34.984.545 15.630.062 7.764.921
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.521.691 -2.395.139 -789.537 -1.197.693
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.144.468 -4.620.503 -378.604 -2.492.686
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.377.223 2.225.364 -410.933 1.294.993
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.075.847 32.589.406 14.840.525 6.567.228
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14 -2.134.230 -1.672.683 -3.136.885 160.496
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.941.617 30.916.723 11.703.640 6.727.724
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.941.617 30.916.723 11.703.640 6.727.724
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kuruş) 0,35000000 0,24000000 0,11000000 0,05000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp (kuruş) -0,02000000 -0,01000000 -0,02000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.941.617 30.916.723 11.703.640 6.727.724
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.941.617 30.916.723 11.703.640 6.727.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795641


BIST
18:052.795
Değişim :  1,62% |  44,57
Açılış :  2.759  
Önceki Kapanış :  2.750  
En Yüksek
2.803
En Düşük
2.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 28.677,00 1.609.971 % 10,00  
DAPGM 38,96 59.329.967 % 9,99  
NETAS 22,24 42.292.500 % 9,99  
DURDO 35,48 39.169.893 % 9,98  
GSRAY 4,74 194.334.086 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9474 17,9530 % 0,23  
Euro 18,3109 18,3437 % 0,56  
Sterlin 21,6350 21,7435 % 0,36  
Frank 18,7239 18,8367 % 0,95  
Riyal 4,7613 4,7852 % 0,18  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 12,47  
Altın Gr. 1.031 1.031 8,03  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.902 6.974 -16,00  
Yarım 3.363 3.410 -8,00  
Çeyrek 1.687 1.704 -4,00  
Gümüş.Ons 20,63 20,67 0,76  
Gümüş Gr. 11,90 11,91 0,44  
B. Petrol 96,40 96,40 1,48