***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 19:52
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 404.935 232.466 94.838.483 199.113.868 38.576.777 500.875.426 500.875.426
Transferler
782.539 37.794.238 -38.576.777 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 44.941.617 44.941.617 44.941.617
Dönem Karı (Zararı)
44.941.617 44.941.617 44.941.617
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 404.935 0 232.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.621.022 0 0 0 236.908.106 44.941.617 0 545.817.043 0 545.817.043
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -6.051.296 95.621.022 236.908.106 66.155.440 560.584.913 560.584.913
Transferler
-66.087.662 132.243.102 -66.155.440 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.460.929 73.887.915 77.348.844 77.348.844
Dönem Karı (Zararı)
73.887.915 73.887.915 73.887.915
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 3.460.929 3.460.929 3.460.929
Kar Payları
-30.133.377 -30.133.377 -30.133.377
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -2.590.367 29.533.360 339.017.831 73.887.915 607.800.380 607.800.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.145.000 15.411.213
Dönem Karı (Zararı)
73.887.915 44.941.617
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
73.887.915 44.941.617
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
76.063.754 79.978.760
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 20.367.090 18.062.341
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
761.768 1.194.597
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -72.199
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 761.768 1.266.796
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.440.409 21.762.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.583.168 10.719.012
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15.857.241 11.043.723
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.214.047 38.344.115
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -5.108.774 -7.817.852
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.331.399 39.470.776
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.185.607 9.840.851
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.177.029 -3.149.660
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.624.760 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.624.760 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 19.736.730 5.521.691
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-855.845 -695.627
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -855.845 -695.627
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17 3.024.315 -4.211.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.205.434 -97.869.901
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.823.660 -54.687.299
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.486.748 -61.685.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.336.912 6.998.391
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.546.051 10.275.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.546.051 10.275.693
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-161.366.466 -157.766.035
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.602.594 2.854.378
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
122.594.395 83.525.209
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.110.584 -20.322.473
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
129.704.979 103.847.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.092.295 -1.237.311
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.300.001 590.876
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.300.001 590.876
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
39.746.648 18.574.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
106.746.235 27.050.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.299.786 -9.894.052
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.301.449 -1.745.211
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.128.383 -9.135.425
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.395.654 1.086.583
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.395.654 1.086.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.632.811 -17.356.747
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.632.811 -17.356.747
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
5.108.774 7.134.739
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.274.184 -15.765.057
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
314.739.044 220.386.408
Kredilerden Nakit Girişleri
314.739.044 220.386.408
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-230.595.575 -192.073.455
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-230.595.575 -192.073.455
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.404.509 -5.912.300
Ödenen Temettüler
10 -30.133.377 0
Ödenen Faiz
-22.331.399 -38.165.710
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
98.290.801 -9.489.269
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
98.290.801 -9.489.269
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.476.743 27.697.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
108.767.544 18.208.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
108.767.544 10.476.743
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
423.775.133 383.880.332
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 413.789.979 376.303.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.985.154 7.577.101
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.450.813 1.336.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.450.813 1.336.347
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
1.071.828 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
11 1.071.828 0
Stoklar
6 499.040.673 338.435.975
Peşin Ödenmiş Giderler
12.142.261 6.539.667
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
65.379.036 36.850.078
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 65.379.036 36.850.078
ARA TOPLAM
1.111.627.288 777.519.142
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8 969.124 2.331.450
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.112.596.412 779.850.592
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.517.599 2.517.599
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.517.599 2.517.599
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
2.517.599 2.517.599
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
68.085 68.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.085 68.085
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
7 190.824.046 188.140.338
Arazi ve Arsalar
16.468.023 16.468.023
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.488.542 4.315.635
Binalar
26.227.710 27.354.003
Tesis, Makine ve Cihazlar
122.162.440 121.248.141
Taşıtlar
291.391 239.244
Mobilya ve Demirbaşlar
16.504.520 16.458.584
Özel Maliyetler
1.097.242 1.204.450
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.584.178 852.258
Kullanım Hakkı Varlıkları
19.896.268 21.415.501
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.568.046 8.125.580
Diğer Haklar
8.568.046 8.125.580
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
707.456 1.034.826
Diğer Duran Varlıklar
753.486 25.210.872
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 753.486 25.210.872
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
223.334.986 246.512.801
TOPLAM VARLIKLAR
1.335.931.398 1.026.363.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.897.378 6.587.202
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.900.683 3.094.456
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 3.900.683 3.094.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.996.695 3.492.746
Banka Kredileri
4 43.252.931 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.743.764 3.492.746
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.469.289 54.400.884
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.469.289 54.400.884
Banka Kredileri
4 73.469.289 54.400.884
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
304.540.275 180.768.851
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 28.991.369 36.101.953
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 275.548.906 144.666.898
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.002.467 7.193.554
Diğer Borçlar
9.775.392 11.075.393
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 4.254.499 6.434.748
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.520.893 4.640.645
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
3.320.984 115.844
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 3.320.984 115.844
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.340.925 4.594.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.340.925 4.594.277
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
407.276 4.273.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.138.159 5.580.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.900.000 2.200.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19.238.159 3.380.918
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
517.892.145 274.590.344
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
517.892.145 274.590.344
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
190.835.797 166.610.370
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.156.111 8.186.960
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 7.156.111 8.186.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
183.679.686 158.423.410
Banka Kredileri
4 175.000.000 150.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.679.686 8.423.410
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 7.758.072
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 0 7.758.072
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.403.076 16.819.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.403.076 16.819.694
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.238.873 191.188.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
728.131.018 465.778.480
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
607.800.380 560.584.913
Ödenmiş Sermaye
10 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-691.572 -691.572
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-691.572 -691.572
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-691.572 -691.572
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.656.051 -5.116.980
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.590.367 -6.051.296
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.590.367 -6.051.296
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
934.316 934.316
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
934.316 934.316
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.533.360 95.621.022
Yasal Yedekler
10 29.533.360 95.621.022
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
339.017.831 236.908.106
Net Dönem Karı veya Zararı
73.887.915 66.155.440
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
607.800.380 560.584.913
TOPLAM KAYNAKLAR
1.335.931.398 1.026.363.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.092.008.048 829.370.522 346.637.666 296.035.388
Satışların Maliyeti
12 -856.487.523 -654.652.104 -276.614.673 -235.533.969
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
235.520.525 174.718.418 70.022.993 60.501.419
BRÜT KAR (ZARAR)
235.520.525 174.718.418 70.022.993 60.501.419
Genel Yönetim Giderleri
-55.496.540 -45.083.985 -22.823.891 -14.937.158
Pazarlama Giderleri
-72.873.336 -68.551.296 -24.370.792 -21.817.729
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.209.234 -1.258.751 -419.374 -410.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 33.960.299 37.108.534 10.285.015 11.082.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -24.572.845 -19.743.832 -13.721.916 -8.191.782
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
115.328.869 77.189.088 18.972.035 26.226.493
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 1.306.055 1.164.633 758.144 203.376
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -92.605 -112.936 -60.513 -112.936
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0 19.494 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
116.542.319 78.240.785 19.689.160 26.316.933
Finansman Gelirleri
15 20.730.787 40.408.205 11.915.664 15.923.194
Finansman Giderleri
15 -42.118.235 -66.051.452 -17.198.716 -26.749.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
95.154.871 52.597.538 14.406.108 15.490.429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.736.730 -5.521.691 -417.260 -709.067
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -20.372.807 -4.144.468 -159.620 -312.544
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 636.077 -1.377.223 -257.640 -396.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
75.418.141 47.075.847 13.988.848 14.781.362
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.530.226 -2.134.230 -947.694 -3.077.722
DÖNEM KARI (ZARARI)
73.887.915 44.941.617 13.041.154 11.703.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
73.887.915 44.941.617 13.041.154 11.703.640
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kuruş) 0,55000000 0,33000000 0,10000000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Seyreltilmiş pay başına kazanç (kuruş) 0,55000000 0,33000000 0,10000000 0,09000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.460.929 0 3.605.762 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.437.088 0 4.622.771 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4.437.088 0 4.622.771 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-976.159 0 -1.017.009 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-976.159 -1.017.009
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.460.929 0 3.605.762 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.348.844 44.941.617 16.646.916 11.703.640
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
77.348.844 44.941.617 16.646.916 11.703.640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884093


BIST18:052.750
Değişim :  0,98% |  26,82
Açılış :  2.730  
Önceki Kapanış :  2.724  
En Yüksek
2.763
En Düşük
2.707
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9180 17,9196 % 0,06  
Euro 18,2211 18,2749 % -0,54  
Sterlin 21,5663 21,6744 % -0,70  
Frank 18,5544 18,6662 % -0,69  
Riyal 4,7546 4,7785 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 -15,45  
Altın Gr. 1.022 1.023 -9,00  
Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.837 6.941 -49,00  
Yarım 3.331 3.393 -25,00  
Çeyrek 1.671 1.696 -12,00  
Gümüş.Ons 19,88 19,93 -0,27  
Gümüş Gr. 11,45 11,48 -0,16  
B. Petrol 94,46 94,46 0,34