***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2021 19:25
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 404.935 232.466 94.838.483 199.113.868 38.576.777 500.875.426 500.875.426
Transferler
782.539 37.794.238 -38.576.777 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.096.507 701.850 -6.051.296 66.155.440 66.155.440 59.709.487
Dönem Karı (Zararı)
66.155.440 66.155.440 66.155.440
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.096.507 701.850 -6.051.296 -6.445.953 -6.445.953
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 -691.572 0 934.316 0 0 0 0 0 0 0 -6.051.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.621.022 0 0 0 236.908.106 66.155.440 0 560.584.913 0 560.584.913
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -6.051.296 95.621.022 236.908.106 66.155.440 560.584.913 560.584.913
Transferler
-66.087.684 132.243.124 -66.155.440 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.059 0 1.770.776 0 0 0 0 0 0 0 5.308.194 167.274.341 174.295.252 174.295.252
Dönem Karı (Zararı)
167.274.341 167.274.341 167.274.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.059 1.770.776 5.308.194 7.020.911 7.020.911
Kar Payları
-30.133.000 -30.133.000 -30.133.000
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 -743.102 29.533.338 339.018.230 167.274.341 704.747.165 704.747.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.833.374 -3.412.146
Dönem Karı (Zararı)
167.274.341 66.155.440
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
71.313.163 38.151.947
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
95.961.178 28.003.493
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.356.880 81.565.478
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 25.405.030 22.854.954
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
200.000 -72.198
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -72.198
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 200.000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.864.310 10.630.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 6.367.198 10.982.287
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 8.497.112 -352.176
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.137.053 38.557.051
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -7.078.503 -8.302.906
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 35.901.623 48.380.581
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.753.867 1.162.293
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.067.800 -2.682.917
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-416.507 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -416.507 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 25.393.533 9.519.994
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-869.641 -906.957
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -869.641 -906.957
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 -86.365.490 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 1.008.592 982.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-126.261.934 -138.219.781
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.761.809 -57.662.015
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-52.831.151 -74.799.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.930.658 17.137.122
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.649.074 -18.525.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.649.074 -18.525.476
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-78.035.820 -100.622.769
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.180.204 -3.685.289
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.834.308 14.218.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.082.267 -2.167.743
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.752.041 16.385.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.260.369 105.046
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.186.806 27.967.936
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.186.806 27.967.936
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.977.840 -15.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.369.287 9.501.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -3.296.961 -9.405.145
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -24.238.952 -3.508.138
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
68.622.911 -17.809.666
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.066.036 3.544.002
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12-24 1.066.036 3.544.002
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.139.565 -21.353.668
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -21.139.565 -21.353.668
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.696.440 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.679.196 4.000.838
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
321.008.485 309.091.218
Kredilerden Nakit Girişleri
6 321.008.485 309.091.218
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-236.566.018 -260.360.908
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -236.566.018 -260.360.908
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.513.378 -8.010.832
Ödenen Temettüler
20 -30.133.000 0
Ödenen Faiz
25 -34.195.396 -45.021.546
Alınan Faiz
25 7.078.503 8.302.906
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.135.481 -17.220.974
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.135.481 -17.220.974
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.476.743 27.697.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
120.612.224 10.476.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 120.612.224 10.476.743
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
445.574.341 383.880.332
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-28 429.134.382 376.303.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.439.959 7.577.101
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.071.452 1.336.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.071.452 1.336.347
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
416.506 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
16 416.506 0
Stoklar
9 360.736.236 338.435.975
Peşin Ödenmiş Giderler
12.719.871 6.539.667
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.719.871 6.539.667
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
71.383.844 36.850.078
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 71.383.844 36.850.078
ARA TOPLAM
1.012.514.474 777.519.142
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 160.311.638 2.331.450
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.172.826.112 779.850.592
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.381.574 2.517.599
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.381.574 2.517.599
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
5 4.381.574 2.517.599
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
68.085 68.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 68.085 68.085
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 90.030.091 188.140.338
Arazi ve Arsalar
2.419.338 16.468.023
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.804.055 4.315.635
Binalar
9.367.898 27.354.003
Tesis, Makine ve Cihazlar
62.665.848 121.248.141
Taşıtlar
279.081 239.244
Mobilya ve Demirbaşlar
6.482.713 16.458.584
Özel Maliyetler
1.011.158 1.204.450
Yapılmakta Olan Yatırımlar
852.258
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 10.722.316 21.415.501
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.119.559 8.125.580
Diğer Haklar
12 7.119.559 8.125.580
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 4.974.330 1.034.826
Diğer Duran Varlıklar
18.580.385 25.210.872
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19 18.580.385 25.210.872
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
135.876.340 246.512.801
TOPLAM VARLIKLAR
1.308.702.452 1.026.363.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.977.157 6.587.202
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.904.640 3.094.456
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.904.640 3.094.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.072.517 3.492.746
Banka Kredileri
6 42.383.179 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.689.338 3.492.746
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 73.231.532 54.400.884
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.231.532 54.400.884
Banka Kredileri
73.231.532 54.400.884
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
213.429.047 180.768.851
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-28 41.763.975 36.101.953
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 171.665.072 144.666.898
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 7.428.260 7.193.554
Diğer Borçlar
18.729.820 11.075.393
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 9.854.993 6.434.748
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.874.827 4.640.645
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
928.877 115.844
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
16 928.877 115.844
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.572.117 4.594.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.572.117 4.594.277
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 13.809.180 4.273.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.778.030 5.580.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.900.000 2.200.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 11.878.030 3.380.918
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
397.884.020 274.590.344
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
15 13.497.915 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
411.381.935 274.590.344
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
180.836.812 166.610.370
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.594.164 8.186.960
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.594.164 8.186.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
178.242.648 158.423.410
Banka Kredileri
6 175.000.000 150.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 3.242.648 8.423.410
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 7.758.072
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 7.758.072
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.736.540 16.819.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 11.736.540 16.819.694
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.573.352 191.188.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
603.955.287 465.778.480
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
704.747.165 560.584.913
Ödenmiş Sermaye
20 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-749.631 -691.572
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-749.631 -691.572
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -749.631 -691.572
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 1.961.990 -5.116.980
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-743.102 -6.051.296
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-743.102 -6.051.296
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.705.092 934.316
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.705.092 934.316
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.533.338 95.621.022
Yasal Yedekler
20 29.533.338 95.621.022
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
339.018.230 236.908.106
Net Dönem Karı veya Zararı
167.274.341 66.155.440
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
704.747.165 560.584.913
TOPLAM KAYNAKLAR
1.308.702.452 1.026.363.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 802.944.100 553.221.806
Satışların Maliyeti
21 -549.262.358 -381.561.604
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
253.681.742 171.660.202
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
253.681.742 171.660.202
Genel Yönetim Giderleri
22 -73.396.832 -56.401.978
Pazarlama Giderleri
22 -59.308.229 -41.382.405
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -1.166.189 -1.047.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 31.712.188 27.996.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -29.672.500 -17.710.441
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.850.180 83.114.646
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.394.244 455.903
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -62.573 -71.728
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
123.181.851 83.498.821
Finansman Gelirleri
25 33.529.593 40.751.167
Finansman Giderleri
25 -60.004.748 -76.578.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
96.706.696 47.671.941
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.393.533 -9.519.994
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -25.928.355 -8.055.745
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 534.822 -1.464.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.313.163 38.151.947
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 95.961.178 28.003.493
DÖNEM KARI (ZARARI)
167.274.341 66.155.440
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
167.274.341 66.155.440
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (kuruş) 0,52000000 0,28000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç (kuruş) 0,71000000 0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-58.059 -1.096.507
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.059 -1.096.507
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.078.970 -5.349.446
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.770.776 701.850
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.770.776 701.850
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.308.194 -6.051.296
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
5.308.194 -6.051.296
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.020.911 -6.445.953
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
174.295.252 59.709.487
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
174.295.252 59.709.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909465


BIST
18:052.857
Değişim :  -0,25% |  -7,07
Açılış :  2.875  
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.885
En Düşük
2.845
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
CMENT 41,20 2.640.220 % 9,98  
CMBTN 240,30 5.927.480 % 9,98  
TSPOR 6,73 268.946.113 % 9,97  
MANAS 26,08 74.629.422 % 9,95  
COSMO 22,98 5.398.622 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9504 17,9526 % -0,03  
Euro 18,2355 18,2674 % 0,07  
Sterlin 21,5616 21,6697 % -0,13  
Frank 18,8848 18,9986 % -0,11  
Riyal 4,7636 4,7875 % -0,12  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.781 0,05  
Altın Gr. 1.027 1.028 -0,03  
Cumhuriyet 6.860 6.964 -78,00  
Tam 6.888 6.956 -36,00  
Yarım 3.356 3.401 -17,00  
Çeyrek 1.683 1.700 -9,00  
Gümüş.Ons 20,25 20,32 0,01  
Gümüş Gr. 11,70 11,74 0,02  
B. Petrol 92,98 92,98 -0,40