***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.05.2021 00:29
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -6.051.296 95.621.022 236.908.106 66.155.440 560.584.913 560.584.913
Transferler
-66.087.662 132.243.102 -66.155.440 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -248.872 28.713.719 28.464.847 28.464.847
Dönem Karı (Zararı)
28.713.719 28.713.719 28.713.719
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Kar Payları
-30.133.377 -30.133.377 -30.133.377
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 -691.572 0 934.316 0 0 0 0 0 0 0 -6.300.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.533.360 0 0 0 339.017.831 28.713.719 0 558.916.383 0 558.916.383
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 -743.102 29.533.338 339.018.230 167.274.341 704.747.165 704.747.165
Transferler
42.928.446 82.233.897 -125.162.343 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780.933 91.252.648 92.033.581 92.033.581
Dönem Karı (Zararı)
91.252.648 91.252.648 91.252.648
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 780.933 780.933 780.933
Kar Payları
0 -42.111.998 -42.111.998 -42.111.998
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 37.831 72.461.784 421.252.127 91.252.648 754.668.748 754.668.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.995.893 44.297.096
Dönem Karı (Zararı)
91.252.648 28.713.719
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
91.252.648 28.713.719
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-45.341.914 38.454.842
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 2.499.626 5.071.854
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.728.587
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 19.494
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.709.093
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.954.276 8.809.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.528.264 2.847.336
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.426.012 5.962.000
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.271.373 8.947.999
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -3.643.291 -979.208
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 8.660.214 8.103.161
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.514.785 -166.098
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.769.235 1.990.144
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.359.062 203.222
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.359.062 203.222
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 10.270.471 11.007.941
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.007 -5.107
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -6.007 -5.107
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-69.041.724 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
69.133 1.691.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
79.480.017 -15.631.029
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.693.471 -38.103.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.166.551 -28.765.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.860.022 -9.338.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.427.340 1.132.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.427.340 1.132.493
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
99.891.131 72.329.310
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.019.241 -9.930.584
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.373.330 -34.955.826
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.512.455 -14.901.245
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.860.875 -20.054.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.295.357 -1.481.377
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.592.552 -2.085.817
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.592.552 -2.085.817
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.436.549 -2.535.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
125.390.751 51.537.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-24.585.678 -1.265.852
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.809.180 -5.974.584
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
178.851.627 -543.993
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
124.293 20.483
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
124.293 20.483
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.400.987 -564.476
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.400.987 -564.476
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.128.321 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.134.525 922.091
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.270.299 183.301.473
Kredilerden Nakit Girişleri
22.270.299 183.301.473
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.719.034 -142.829.370
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.719.034 -142.829.370
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.556.869 -2.292.682
Ödenen Temettüler
-42.111.998 -30.133.377
Ödenen Faiz
15 -8.660.214 -8.103.161
Alınan Faiz
15 3.643.291 979.208
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
216.712.995 44.675.194
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
216.712.995 44.675.194
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
120.612.224 10.476.743
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
337.325.219 55.151.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
337.325.219 120.612.224
Ticari Alacaklar
440.111.635 445.574.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 418.505.125 429.134.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 21.606.510 16.439.959
Diğer Alacaklar
1.288.327 1.071.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.288.327 1.071.452
Türev Araçlar
1.245.664 416.506
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
1.245.664 416.506
Stoklar
6 318.712.114 360.736.236
Peşin Ödenmiş Giderler
28.739.112 12.719.871
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.739.112 12.719.871
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
53.263.564 71.383.844
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 53.263.564 71.383.844
ARA TOPLAM
1.180.685.635 1.012.514.474
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 160.311.638
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.180.685.635 1.172.826.112
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.381.574 4.381.574
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.381.574 4.381.574
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
4.381.574 4.381.574
Diğer Alacaklar
68.085 68.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.085 68.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
7 89.680.910 90.030.091
Arazi ve Arsalar
2.419.337 2.419.338
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.726.651 7.804.055
Binalar
9.200.339 9.367.898
Tesis, Makine ve Cihazlar
62.028.927 62.665.848
Taşıtlar
266.770 279.081
Mobilya ve Demirbaşlar
6.398.292 6.482.713
Özel Maliyetler
941.018 1.011.158
Yapılmakta Olan Yatırımlar
699.576
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.491.982 10.722.316
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.251.815 7.119.559
Diğer Haklar
8.251.815 7.119.559
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.579.053 4.974.330
Diğer Duran Varlıklar
23.968.451 18.580.385
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 23.968.451 18.580.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
141.421.870 135.876.340
TOPLAM VARLIKLAR
1.322.107.505 1.308.702.452
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
65.128.751 48.977.157
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.932.652 1.904.640
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.932.652 1.904.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.196.099 47.072.517
Banka Kredileri
60.679.406 42.383.179
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 516.693 4.689.338
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
208.878.855 73.231.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
208.878.855 73.231.532
Banka Kredileri
208.878.855 73.231.532
Ticari Borçlar
177.540.932 213.429.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 23.388.315 41.763.975
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 154.152.617 171.665.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.132.903 7.428.260
Diğer Borçlar
8.172.848 18.729.820
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
.854.993
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.588.515 8.874.827
Türev Araçlar
7.892.662 928.877
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7.892.662 928.877
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.135.568 6.572.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.135.568 6.572.117
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22.352.904 13.809.180
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.523.211 14.778.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.747.433 2.900.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21.775.778 11.878.030
ARA TOPLAM
521.758.634 397.884.020
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 13.497.915
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
521.758.634 411.381.935
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.415.319 180.836.812
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.606.444 2.594.164
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.606.444 2.594.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.808.875 178.242.648
Banka Kredileri
4 25.000.000 175.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.808.875 3.242.648
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.264.804 11.736.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.264.804 11.736.540
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.680.123 192.573.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
567.438.757 603.955.287
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
754.668.748 704.747.165
Ödenmiş Sermaye
10 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-749.631 -749.631
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-749.631 -749.631
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-749.631 -749.631
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.742.923 1.961.990
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
37.831 -743.102
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
37.831 -743.102
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.705.092 2.705.092
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.705.092 2.705.092
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
72.461.784 29.533.338
Yasal Yedekler
10 72.461.784 29.533.338
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
421.252.127 339.018.230
Net Dönem Karı veya Zararı
91.252.648 167.274.341
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
754.668.748 704.747.165
TOPLAM KAYNAKLAR
1.322.107.505 1.308.702.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 213.693.888 200.962.320
Satışların Maliyeti
12 -153.297.065 -139.359.691
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.396.823 61.602.629
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
60.396.823 61.602.629
Genel Yönetim Giderleri
-18.376.288 -14.796.038
Pazarlama Giderleri
-16.804.336 -11.724.265
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-448.036 -214.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 7.757.342 6.095.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.429.956 -3.241.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.095.549 37.721.934
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 1.669.626 118.165
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -17.064 -4.118
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 -19.494
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.748.111 37.816.487
Finansman Gelirleri
15 29.335.776 3.808.444
Finansman Giderleri
15 -25.374.089 -12.537.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.709.798 29.087.078
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.270.471 -11.007.941
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -10.168.929 -12.117.893
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -101.542 1.109.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.439.327 18.079.137
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8 65.813.321 10.634.582
DÖNEM KARI (ZARARI)
91.252.648 28.713.719
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
91.252.648 28.713.719
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç (kuruş) 0,19000000 0,13000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan faaliyetlerden adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç / (kayıp) (kuruş) 0,48000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
780.933 -248.872
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -319.067
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 -319.067
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
780.933 70.195
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
780.933 70.195
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
780.933 -248.872
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.033.581 28.464.847
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
92.033.581 28.464.847http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933950


BIST17:592.864
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9427 17,9644 % 0,18  
Euro 18,3918 18,4215 % 0,11  
Sterlin 21,6743 21,7830 % -0,09  
Frank 18,9656 19,0798 % -0,04  
Riyal 4,7644 4,7883 % 0,07  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 -6,35  
Altın Gr. 1.036 1.036 -2,96  
Cumhuriyet 6.937 7.042 13,00  
Tam 6.936 7.002 10,00  
Yarım 3.379 3.423 5,00  
Çeyrek 1.695 1.711 2,00  
Gümüş.Ons 20,64 20,68 -0,18  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 -0,09  
B. Petrol 97,39 97,39 -0,76