***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 18:49
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -6.051.296 95.621.022 236.908.106 66.155.440 560.584.913 560.584.913
Transferler
-66.087.662 132.243.102 -66.155.440 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 3.460.929 73.887.915 77.348.844 77.348.844
Dönem Karı (Zararı)
73.887.915 73.887.915 73.887.915
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Kar Payları
-30.133.377 -30.133.377 -30.133.377
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 -691.572 0 934.316 0 0 0 0 0 0 0 -2.590.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.533.360 0 0 0 339.017.831 73.887.915 0 607.800.380 0 607.800.380
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 -743.102 29.533.338 339.018.230 167.274.341 704.747.165 704.747.165
Transferler
42.928.446 124.345.895 -167.274.341 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743.102 184.320.639 185.063.741 185.063.741
Dönem Karı (Zararı)
184.320.639 184.320.639 184.320.639
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 743.102 743.102 743.102
Kar Payları
-42.111.998 0 -42.111.998 -42.111.998
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 0 72.461.784 421.252.127 184.320.639 847.698.908 847.698.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.910.277 74.469.713
Dönem Karı (Zararı)
184.320.639 73.887.915
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
118.756.855 59.324.771
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
65.563.784 14.563.144
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.427.413 67.388.467
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 10.536.516 11.691.803
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-65.356 761.768
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -65.356 761.768
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.576.311 21.440.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.367.595 5.583.168
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17.208.716 15.857.241
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.403.882 17.214.047
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -12.805.733 -5.108.774
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 25.444.851 22.331.399
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-5.377.135 -1.185.607
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6.141.899 1.177.029
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-643.733 -5.624.760
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-643.733 -5.624.760
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -7.312.737 19.736.730
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-330.445 -855.845
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -330.445 -855.845
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-69.041.724 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.550.127 3.024.315
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-127.125.143 -43.205.434
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.197.985 -38.823.660
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.418.052 -37.486.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.616.037 -1.336.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.641.043 -2.546.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.641.043 -2.546.051
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-321.915.982 -161.366.466
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11.266.742 -5.602.594
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
187.582.712 122.594.395
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.114.532 -7.110.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
189.697.244 129.704.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24.021.962 4.092.295
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.768.227 -1.300.001
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.768.227 -1.300.001
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.009.776 39.746.648
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.768.083 98.070.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-25.648.822 -2.299.786
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.208.984 -21.301.449
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
60.087.558 -9.128.383
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
393.142 2.395.654
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
393.142 2.395.654
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-135.239.638 -16.632.811
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-135.239.638 -16.632.811
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.128.321 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
12.805.733 5.108.774
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.267.504 24.274.184
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
179.372.490 314.739.044
Kredilerden Nakit Girişleri
179.372.490 314.739.044
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-144.773.796 -230.595.575
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-144.773.796 -230.595.575
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.441.497 -7.404.509
Ödenen Temettüler
-42.111.998 -30.133.377
Ödenen Faiz
10 -19.312.703 -22.331.399
Alınan Faiz
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.730.331 89.615.514
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.730.331 89.615.514
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
120.612.224 10.476.743
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
148.342.555 100.092.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
148.342.555 120.612.224
Ticari Alacaklar
460.630.427 445.574.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,18 410.716.330 429.134.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 49.914.097 16.439.959
Diğer Alacaklar
1.186.770 1.071.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.186.770 1.071.452
Türev Araçlar
517.712 416.506
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
517.712 416.506
Stoklar
6 729.564.837 360.736.236
Peşin Ödenmiş Giderler
1.453.129 12.719.871
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.453.129 12.719.871
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
88.115.998 71.383.844
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 88.115.998 71.383.844
ARA TOPLAM
1.429.811.428 1.012.514.474
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 160.311.638
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.429.811.428 1.172.826.112
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.381.574 4.381.574
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.381.574 4.381.574
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
4.381.574 4.381.574
Diğer Alacaklar
68.085 68.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.085 68.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
7 213.059.426 90.030.091
Arazi ve Arsalar
2.419.338 2.419.338
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.621.967 7.804.055
Binalar
13.388.925 9.367.898
Tesis, Makine ve Cihazlar
160.431.545 62.665.848
Taşıtlar
242.460 279.081
Mobilya ve Demirbaşlar
8.280.269 6.482.713
Özel Maliyetler
772.896 1.011.158
Yapılmakta Olan Yatırımlar
19.902.026
Kullanım Hakkı Varlıkları
24.661.876 10.722.316
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.730.649 7.119.559
Diğer Haklar
8.730.649 7.119.559
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16.424.878 4.974.330
Diğer Duran Varlıklar
4.169.346 18.580.385
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 4.169.346 18.580.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
271.495.834 135.876.340
TOPLAM VARLIKLAR
1.701.307.262 1.308.702.452
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.938.262 48.977.157
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.865.656 4.833.184
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5,18 3.865.656 4.833.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.072.606 44.143.973
Banka Kredileri
4 55.668.545 42.383.179
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.404.061 1.760.794
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
165.542.524 73.231.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
165.542.524 73.231.532
Banka Kredileri
165.542.524 73.231.532
Ticari Borçlar
395.634.624 213.429.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 39.649.443 41.763.975
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 355.985.181 171.665.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.732.859 7.428.260
Diğer Borçlar
11.471.576 18.729.820
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 4.845.217 9.854.993
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.626.359 8.874.827
Türev Araçlar
386.350 928.877
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
386.350 928.877
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.594.079 6.572.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.594.079 6.572.117
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.022.284 13.809.180
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.834.179 14.778.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.747.433 2.900.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
29.086.746 11.878.030
ARA TOPLAM
708.156.737 397.884.020
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 13.497.915
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
708.156.737 411.381.935
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
130.843.737 180.836.812
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.830.380 4.977.568
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 4.830.380 4.977.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
126.013.357 175.859.244
Banka Kredileri
4 110.000.000 175.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 16.013.357 859.244
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.607.880 11.736.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.607.880 11.736.540
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.451.617 192.573.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
853.608.354 603.955.287
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
847.698.908 704.747.165
Ödenmiş Sermaye
10 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-749.631 -749.631
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-749.631 -749.631
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-749.631 -749.631
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.705.092 1.961.990
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -743.102
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-743.102
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.705.092 2.705.092
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.705.092 2.705.092
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
72.461.784 29.533.338
Yasal Yedekler
10 72.461.784 29.533.338
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
421.252.127 339.018.230
Net Dönem Karı veya Zararı
184.320.639 167.274.341
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
847.698.908 704.747.165
TOPLAM KAYNAKLAR
1.701.307.262 1.308.702.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 734.703.147 579.499.543 280.288.568 185.775.248
Satışların Maliyeti
12 -528.109.664 -394.076.649 -208.808.530 -125.356.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
206.593.483 185.422.894 71.480.038 60.418.256
BRÜT KAR (ZARAR)
206.593.483 185.422.894 71.480.038 60.418.256
Genel Yönetim Giderleri
-56.232.724 -50.093.558 -19.723.403 -21.282.371
Pazarlama Giderleri
-62.263.594 -39.668.220 -26.091.559 -13.805.899
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.226.062 -842.485 -496.596 -345.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 34.267.309 21.643.093 15.194.354 6.232.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -18.443.144 -17.566.829 -10.665.386 -11.297.155
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.695.268 98.894.895 29.697.448 19.919.973
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 2.320.206 1.140.211 341.111 598.846
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -13.570 -90.432 0 -59.308
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0 0 19.494
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
105.001.904 99.944.674 30.038.559 20.479.005
Finansman Gelirleri
15 85.484.463 20.730.787 19.143.397 11.915.664
Finansman Giderleri
15 -79.042.249 -41.613.960 -22.799.359 -17.027.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
111.444.118 79.061.501 26.382.597 15.367.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.312.737 -19.736.730 3.155.952 -417.260
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -3.422.088 -20.372.807 -6.517.771 -159.620
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 10.734.825 636.077 9.673.723 -257.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
118.756.855 59.324.771 29.538.549 14.949.796
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.563.784 14.563.144 0 -1.908.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
184.320.639 73.887.915 29.538.549 13.041.153
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
184.320.639 73.887.915 29.538.549 13.041.153
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (kuruş) 0,87000000 0,44000000 0,22000000 0,11000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç (kuruş) 0,48000000 0,11000000 0,00000000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
743.102 3.460.929 0 3.605.762
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
990.803 4.437.088 0 4.622.771
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
990.803 4.437.088 0 4.622.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-247.701 -976.159 0 -1.017.009
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-247.701 -976.159 -1.017.009
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
743.102 3.460.929 0 3.605.762
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
185.063.741 77.348.844 29.538.549 16.646.915
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
185.063.741 77.348.844 29.538.549 16.646.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973037


BIST
18:052.795
Değişim :  1,62% |  44,57
Açılış :  2.759  
Önceki Kapanış :  2.750  
En Yüksek
2.803
En Düşük
2.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 28.677,00 1.609.971 % 10,00  
DAPGM 38,96 59.329.967 % 9,99  
NETAS 22,24 42.292.500 % 9,99  
DURDO 35,48 39.169.893 % 9,98  
GSRAY 4,74 194.334.086 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9322 17,9339 % 0,12  
Euro 18,3018 18,3420 % 0,55  
Sterlin 21,6611 21,7697 % 0,48  
Frank 18,7415 18,8544 % 1,05  
Riyal 4,7641 4,7880 % 0,24  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 12,29  
Altın Gr. 1.032 1.032 8,81  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.903 6.977 -13,00  
Yarım 3.364 3.411 -7,00  
Çeyrek 1.687 1.705 -3,00  
Gümüş.Ons 20,64 20,67 0,76  
Gümüş Gr. 11,92 11,93 0,46  
B. Petrol 96,17 96,17 1,25