***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2022 19:04
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 -743.102 29.533.338 339.018.230 167.274.341 537.038.268 537.038.268
Transferler
42.928.446 82.233.897 -125.162.343 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 780.933 91.252.648 92.033.581 92.033.581
Dönem Karı (Zararı)
91.252.648 91.252.648 91.252.648
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 780.933 780.933 780.933
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 -42.111.998 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 -749.631 0 2.705.092 0 0 0 0 0 0 0 37.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.461.784 0 0 0 421.252.127 91.252.648 0 586.959.851 0 586.959.851
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -2.812.064 3.409.399 0 72.461.784 421.252.127 223.190.334 885.210.477 885.210.477
Transferler
46.046.300 177.144.034 -223.190.334 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.960.990 94.960.990 94.960.990
Dönem Karı (Zararı)
94.960.990 94.960.990 94.960.990
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Kar Payları
-56.461.212 -56.461.212 -56.461.212
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -2.812.064 3.409.399 0 118.508.084 541.934.949 94.960.990 923.710.255 923.710.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
242.751.736 86.995.893
Dönem Karı (Zararı)
94.960.990 91.252.648
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
94.960.990 25.439.327
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 65.813.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.008.702 -45.341.914
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 3.480.824 2.499.626
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-482.446 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-482.446 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.311.158 12.954.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.654.247 1.528.264
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22.656.911 11.426.012
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.485.659 4.271.373
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -3.454.880 -3.643.291
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 15.420.675 8.660.214
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-8.901.103 -3.514.785
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20.420.967 2.769.235
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.318.553 -6.359.062
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.318.553 -6.359.062
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -3.675.428 10.270.471
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-297 -6.007
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -297 -6.007
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -69.041.724
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.207.785 69.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
108.219.605 79.480.017
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.592.559 2.693.471
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
39.532.217 -5.166.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.124.776 7.860.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.494.716 15.427.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.494.716 15.427.340
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
153.886.980 99.891.131
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-36.093.274 -16.019.241
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.304.686 -32.373.330
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.891.898 -17.512.455
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.412.788 -14.860.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.751.464 -3.295.357
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-671.933 15.592.552
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-671.933 15.592.552
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.128.957 -2.436.549
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
253.189.297 125.390.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.609.008 -24.585.678
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.828.553 -13.809.180
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.107.278 178.851.627
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.354 124.293
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.354 124.293
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.114.632 -3.400.987
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -6.114.632 -3.400.987
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 182.128.321
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.850.263 -49.134.525
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
167.086.970 22.270.299
Kredilerden Nakit Girişleri
167.086.970 22.270.299
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-193.732.138 -21.719.034
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-193.732.138 -21.719.034
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.993.317 -2.556.869
Ödenen Temettüler
-56.461.212 -42.111.998
Ödenen Faiz
15 -8.205.446 -8.660.214
Alınan Faiz
15 3.454.880 3.643.291
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
145.794.195 216.712.995
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
145.794.195 216.712.995
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 106.046.019 120.612.224
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 251.840.214 337.325.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
251.840.214 106.046.019
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
467.054.191 473.882.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 394.070.053 433.602.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 72.984.138 40.280.329
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.240.814 2.875.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.240.814 2.875.061
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
10.382.217 9.063.664
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10.382.217 9.063.664
Stoklar
6 474.190.841 627.595.375
Peşin Ödenmiş Giderler
65.299.844 29.206.570
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
65.299.844 29.206.570
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
118.278.683 101.146.584
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 118.278.683 101.146.584
ARA TOPLAM
1.388.286.804 1.349.815.872
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.388.286.804 1.349.815.872
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.122.949 5.122.949
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.122.949 5.122.949
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
5.122.949 5.122.949
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
68.085 68.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.085 68.085
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
7 232.513.444 229.427.009
Arazi ve Arsalar
2.419.338 2.419.338
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12.343.960 13.459.565
Binalar
19.664.305 18.913.815
Tesis, Makine ve Cihazlar
167.947.533 170.138.582
Taşıtlar
470.682 497.057
Mobilya ve Demirbaşlar
8.860.126 9.218.614
Özel Maliyetler
832.517 875.541
Yapılmakta Olan Yatırımlar
19.974.983 13.904.497
Kullanım Hakkı Varlıkları
27.015.421 25.481.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.708.973 8.737.285
Diğer Haklar
8.708.973 8.737.285
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23.329.670 18.891.876
Diğer Duran Varlıklar
294.817 294.817
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 294.817 294.817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
297.053.359 288.023.718
TOPLAM VARLIKLAR
1.685.340.163 1.637.839.590
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
187.221.809 98.019.973
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.321.947 3.866.636
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.321.947 3.866.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
182.899.862 94.153.337
Banka Kredileri
180.997.832 92.401.001
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.902.030 1.752.336
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
113.088.709 147.144.849
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
113.088.709 147.144.849
Banka Kredileri
113.088.709 147.144.849
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
248.683.065 257.816.497
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 40.408.634 49.053.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 208.274.431 208.762.746
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.227.227 4.475.763
Diğer Borçlar
30.553.126 19.047.239
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 24.261.628 11.724.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.291.498 7.322.626
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.634.781 6.505.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.634.781 6.505.824
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 6.066.187
Kısa Vadeli Karşılıklar
36.816.868 14.159.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.747.433 1.747.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
35.069.435 12.412.524
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
630.225.585 553.236.289
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
630.225.585 553.236.289
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
113.063.205 182.096.945
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.902.511 4.488.922
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.902.511 4.488.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
107.160.694 177.608.023
Banka Kredileri
4 90.000.000 160.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 17.160.694 17.608.023
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.341.118 17.295.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.341.118 17.295.879
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.404.323 199.392.824
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
761.629.908 752.629.113
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
923.710.255 885.210.477
Ödenmiş Sermaye
10 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.812.064 -2.812.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.812.064 -2.812.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.812.064 -2.812.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.409.399 3.409.399
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.409.399 3.409.399
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
3.409.399 3.409.399
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
118.508.084 72.461.784
Yasal Yedekler
10 118.508.084 72.461.784
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
541.934.949 421.252.127
Net Dönem Karı veya Zararı
94.960.990 223.190.334
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
923.710.255 885.210.477
TOPLAM KAYNAKLAR
1.685.340.163 1.637.839.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 536.593.061 213.693.888
Satışların Maliyeti
12 -353.796.005 -153.297.065
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
182.797.056 60.396.823
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
182.797.056 60.396.823
Genel Yönetim Giderleri
-51.338.557 -18.376.288
Pazarlama Giderleri
-49.608.464 -16.804.336
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-643.872 -448.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 29.747.101 7.757.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -11.076.295 -2.429.956
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
99.876.969 30.095.549
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 2.061.249 1.669.626
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -980 -17.064
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
101.937.238 31.748.111
Finansman Gelirleri
15 18.557.138 29.335.776
Finansman Giderleri
15 -29.208.814 -25.374.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
91.285.562 35.709.798
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.675.428 -10.270.471
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -765.949 -10.168.929
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 4.441.377 -101.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
94.960.990 25.439.327
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8 0 65.813.321
DÖNEM KARI (ZARARI)
94.960.990 91.252.648
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
94.960.990 91.252.648
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç (kuruş) 0,70000000 0,19000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan faaliyetlerden adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç / (kayıp) (kuruş) 0,00000000 0,48000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 780.933
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 780.933
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 780.933
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 780.933
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
94.960.990 92.033.581
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
94.960.990 92.033.581http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024481


BIST
18:052.868
Değişim :  1,37% |  38,86
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BARMA 43,56 7.553.260 % 10,00  
ASUZU 291,00 130.375.647 % 9,98  
GSRAY 5,99 539.358.728 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.360.305 % 9,90  
KIMMR 4,24 42.229.129 % 9,84  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9436 17,9527 % 0,47  
Euro 18,5135 18,5411 % 0,69  
Sterlin 21,8632 21,9729 % 0,45  
Frank 19,0116 19,1261 % 0,69  
Riyal 4,7636 4,7875 % 0,51  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 -2,16  
Altın Gr. 1.032 1.032 1,91  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.908 6.982 -2,00  
Yarım 3.366 3.414 0,00  
Çeyrek 1.688 1.706 -1,00  
Gümüş.Ons 20,35 20,39 -0,23  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 -0,11  
B. Petrol 100 100 2,26