***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2017 21:45***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 517.230 1.969.091 80.729.934 100.030.348 67.318.191 418.273.691 418.273.691
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.862.511 63.455.680 -67.318.191 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 20.224.507 20.224.507 20.224.507
Dönem Karı (Zararı)
20.224.507 20.224.507 20.224.507
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-20.009.515 -20.009.515 -20.009.515
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 517.230 1.969.091 84.592.445 163.486.028 20.224.507 438.498.198 438.498.198
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -812.136 1.294.091 84.592.445 143.476.510 64.700.560 460.960.367 460.960.367
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.357.078 59.343.482 -64.700.560 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 11.648.571 11.648.571 11.648.571
Dönem Karı (Zararı)
11.648.571 11.648.571 11.648.571
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-30.000.563 -30.000.563 -30.000.563
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -812.136 1.294.091 89.949.523 172.819.429 11.648.571 442.608.375 442.608.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.544.825 25.429.097
Dönem Karı (Zararı)
14.897.058 20.041.848
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.897.058 20.041.848
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.476.224 4.696.983
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 2.269.687 2.026.330
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.775.496 2.268.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.943.493 1.379.584
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.832.003 889.160
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-937.378 -918.576
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.209.278 1.613.376
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-524.167 -109.209
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.132.764 2.052.294
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-399.319 -329.709
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.531 6.169
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5.531 6.169
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-846.390 -299.060
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.594.212 1.713.892
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.731.565 -35.352.939
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-62.434.938 -10.107.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.703.373 -25.245.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.329.595 1.631.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.329.595 1.631.643
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
40.023.252 43.483.780
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.311.086 -10.753.778
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.899.057 8.660.243
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.290.584 -98.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.189.641 8.759.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.506.349 -1.236.552
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.483 -3.937.747
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-101.483 -3.937.747
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.804.367 -780.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.779.070 26.452.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.284.821 -1.023.626
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.949.424 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.051.171 -2.811.417
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.339 54.234
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.339 54.234
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.527.055 -3.893.436
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.527.055 -3.893.436
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
937.378 918.576
Alınan Faiz
524.167 109.209
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.682.806 -15.749.094
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.575.662 15.976.299
Kredilerden Nakit Girişleri
19.575.662 15.976.299
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.445.108 -28.220.125
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.445.108 -28.220.125
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
0
Ödenen Faiz
-2.813.360 -3.505.268
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.189.152 6.868.586
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.189.152 6.868.586
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.117.818 17.844.634
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.928.666 24.713.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
39.928.666 43.117.818
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
287.609.007 230.378.112
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 224.739.022 161.030.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 62.869.985 69.347.930
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
106.272 1.492.423
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
106.272 1.492.423
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 162.732.437 202.755.689
Peşin Ödenmiş Giderler
10.962.689 706.813
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.962.689 706.813
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 20.464.155 21.635.826
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20.464.155 21.635.826
ARA TOPLAM
521.803.226 500.086.681
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
521.803.226 500.086.681
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.877.374 2.877.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.877.374 2.877.374
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
2.877.374 2.877.374
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
90.690 90.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
90.690 90.690
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
7 154.043.372 153.518.066
Arazi ve Arsalar
16.850.999 16.850.999
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.092.230 4.151.166
Binalar
27.166.411 27.502.872
Tesis, Makine ve Cihazlar
89.359.713 90.915.280
Taşıtlar
95.691 100.091
Mobilya ve Demirbaşlar
11.283.503 10.817.901
Özel Maliyetler
267.073 290.800
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.927.752 2.888.957
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
750.252 841.586
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
750.252 841.586
Peşin Ödenmiş Giderler
5.806.646 1.751.436
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.806.646 1.751.436
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.188.971 2.488.034
Diğer Duran Varlıklar
11 30.458.527 29.812.925
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
30.458.527 29.812.925
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
195.215.832 191.380.111
TOPLAM VARLIKLAR
717.019.058 691.466.792
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 3.051.439 3.036.428
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.051.439 3.036.428
Banka Kredileri
3.051.439 3.036.428
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 6.783.003 6.809.594
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.783.003 6.809.594
Banka Kredileri
6.783.003 6.809.594
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
136.075.895 118.083.935
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 20.005.510 23.077.774
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 116.070.385 95.006.161
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.320.474 5.826.823
Diğer Borçlar
32.756.165 8.075.405
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 18.521.602 5.605.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.234.563 2.470.105
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
6.511.352 4.706.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6.511.352 4.706.985
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.619.124 6.794.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
900.000 900.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.719.124 5.894.234
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
198.117.452 153.333.404
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
198.117.452 153.333.404
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 62.307.692 63.846.154
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
62.307.692 63.846.154
Banka Kredileri
62.307.692 63.846.154
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.985.539 13.326.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.985.539 13.326.867
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.293.231 77.173.021
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
274.410.683 230.506.425
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
442.608.375 460.960.367
Ödenmiş Sermaye
9 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-812.136 -812.136
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-812.136 -812.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-812.136 -812.136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.294.091 1.294.091
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.294.091 1.294.091
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.294.091 1.294.091
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
89.949.523 84.592.445
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
69.915.703 69.915.703
Yasal Yedekler
20.033.820 14.676.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
172.819.429 143.476.510
Net Dönem Karı veya Zararı
11.648.571 64.700.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
442.608.375 460.960.367
TOPLAM KAYNAKLAR
717.019.058 691.466.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 265.132.060 251.408.410
Satışların Maliyeti
10 -207.594.117 -190.436.127
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.537.943 60.972.283
BRÜT KAR (ZARAR)
57.537.943 60.972.283
Genel Yönetim Giderleri
-12.265.244 -10.988.531
Pazarlama Giderleri
-35.072.374 -30.249.210
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-17.272 -4.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.408.912 4.120.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.589.353 -1.859.290
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.002.612 21.991.102
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
968.334 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.531 -6.169
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.965.415 21.984.933
Finansman Gelirleri
2.902.271 109.209
Finansman Giderleri
-3.970.628 -2.052.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.897.058 20.041.848
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.248.487 182.659
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -1.949.424 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -1.299.063 182.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.648.571 20.224.507
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.648.571 20.224.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.648.571 20.224.507
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,09000000 0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.648.571 20.224.507
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.648.571 20.224.507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602512


BIST
18:051.124
Değişim :  0,41% |  4,61
Açılış :  1.129  
Önceki Kapanış :  1.120  
En Yüksek
1.135
En Düşük
1.124
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 2.852,00 3.192.890 % 10,00  
YBTAS 18.813,30 1.900.717 % 10,00  
MERKO 9,02 48.810.511 % 10,00  
CEMTS 14,96 245.603.747 % 10,00  
ATSYH 2,75 1.729.279 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6561 7,6604 % 0,46  
Euro 8,9002 8,9266 % 0,26  
Sterlin 9,7452 9,7941 % 0,59  
Frank 8,2234 8,2730 % 0,36  
Riyal 2,0386 2,0488 % 0,58  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -6,79  
Altın Gr. 459 459 0,89  
Cumhuriyet 3.052 3.098 8,00  
Tam 3.036 3.112 9,33  
Yarım 1.467 1.505 4,51  
Çeyrek 736 753 2,26  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 -0,25  
Gümüş Gr. 5,64 5,65 -0,03  
B. Petrol 41,84 41,84 -0,10