***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2017 18:56***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 517.230 1.969.091 80.729.934 100.030.348 67.318.191 418.273.691 418.273.691
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.862.511 63.455.680 -67.318.191 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 41.123.625 41.123.625 41.123.625
Dönem Karı (Zararı)
41.123.625 41.123.625 41.123.625
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-20.009.518 -20.009.518 0 -20.009.518
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 517.230 0 1.969.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.592.445 0 0 0 143.476.510 41.123.625 0 439.387.798 0 439.387.798
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -812.136 1.294.091 84.592.445 143.476.510 64.700.560 460.960.367 460.960.367
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.357.078 59.343.482 -64.700.560 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 20.817.398 20.817.398 20.817.398
Dönem Karı (Zararı)
20.817.398 20.817.398 20.817.398
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-30.000.563 -30.000.563 -30.000.563
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -812.136 1.294.091 89.949.523 172.819.429 20.817.398 451.777.202 451.777.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.434.656 95.128.007
Dönem Karı (Zararı)
20.817.398 41.123.625
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.817.398 41.123.625
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.637.425 7.746.459
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.741.253 4.269.646
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.343.184 3.883.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.024.246 2.149.699
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.988 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.315.950 1.733.816
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-937.378 -918.567
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.200.237 2.697.094
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.209.263 -1.060.895
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.568.776 3.732.129
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
974.190 -573.711
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.133.466 599.571
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-60.918 -562
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-60.918 -562
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.648.953 -2.184.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.822.244 46.080.044
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.003.362 -18.759.751
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.333.208 -8.662.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.329.846 -10.096.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.230.928 10.138.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.230.928 10.138.722
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
55.719.879 77.979.832
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-26.144.708 -28.263.522
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.199.034 11.787.620
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.019.147 -3.966.264
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.218.181 15.753.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
981.646 -848.260
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.315.739 -2.188.354
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.315.739 -2.188.354
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-15.056 -3.766.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.277.067 94.950.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.119.523 -1.459.769
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.277.112 1.637.648
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.685.790 -14.080.730
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.343 184.415
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.343 184.415
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.907.774 -16.244.607
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.907.774 -16.244.607
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
937.378 918.567
Alınan Faiz
3.209.263 1.060.895
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.693.099 -39.205.614
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.420.607 19.752.469
Kredilerden Nakit Girişleri
34.420.607 19.752.469
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.899.029 -34.989.121
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.899.029 -34.989.121
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-30.000.563 -20.009.518
Ödenen Faiz
-7.214.114 -3.959.444
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.944.233 41.841.663
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.944.233 41.841.663
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.117.818 17.844.634
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.173.585 59.686.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25.173.585 43.117.818
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
273.008.213 230.378.112
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 219.496.856 161.030.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 53.511.357 69.347.930
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
645.115 1.492.423
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
645.115 1.492.423
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 147.035.810 202.755.689
Peşin Ödenmiş Giderler
28.502.504 706.813
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.502.504 706.813
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 36.697.798 21.635.826
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
36.697.798 21.635.826
ARA TOPLAM
511.063.025 500.086.681
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
511.063.025 500.086.681
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.877.374 2.877.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.877.374 2.877.374
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
2.877.374 2.877.374
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
90.690 90.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
90.690 90.690
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
7 160.528.398 153.518.066
Arazi ve Arsalar
16.850.999 16.850.999
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.054.661 4.151.166
Binalar
28.379.143 27.502.872
Tesis, Makine ve Cihazlar
93.026.808 90.915.280
Taşıtlar
105.469 100.091
Mobilya ve Demirbaşlar
11.869.774 10.817.901
Özel Maliyetler
243.082 290.800
Taşıyıcı Bitkiler
0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.998.462 2.888.957
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
645.637 841.586
Diğer Haklar
645.637 841.586
Peşin Ödenmiş Giderler
8.438.167 1.751.436
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.438.167 1.751.436
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.210.922 2.488.034
Diğer Duran Varlıklar
11 19.981.881 29.812.925
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19.981.881 29.812.925
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
193.773.069 191.380.111
TOPLAM VARLIKLAR
704.836.094 691.466.792
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 2.028.008 3.036.428
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.028.008 3.036.428
Banka Kredileri
2.028.008 3.036.428
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 6.771.177 6.809.594
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.771.177 6.809.594
Banka Kredileri
6.771.177 6.809.594
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
140.752.625 118.083.935
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 17.554.093 23.077.774
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 123.198.532 95.006.161
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.808.469 5.826.823
Diğer Borçlar
5.095.678 8.075.405
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 109.834 5.605.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.985.844 2.470.105
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
4.691.930 4.706.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.691.930 4.706.985
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.910.184 6.794.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.700.000 900.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.210.184 5.894.234
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
178.058.071 153.333.404
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.058.071 153.333.404
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 60.769.231 63.846.154
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
60.769.231 63.846.154
Banka Kredileri
60.769.231 63.846.154
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.231.590 13.326.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.231.590 13.326.867
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.000.821 77.173.021
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
253.058.892 230.506.425
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
451.777.202 460.960.367
Ödenmiş Sermaye
9 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-812.136 -812.136
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-812.136 -812.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-812.136 -812.136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.294.091 1.294.091
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.294.091 1.294.091
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.294.091 1.294.091
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
89.949.523 84.592.445
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
69.915.703 69.915.703
Yasal Yedekler
20.033.820 14.676.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
172.819.429 143.476.510
Net Dönem Karı veya Zararı
20.817.398 64.700.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
451.777.202 460.960.367
TOPLAM KAYNAKLAR
704.836.094 691.466.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 515.863.508 501.009.434 250.731.448 249.601.024
Satışların Maliyeti
10 -404.668.310 -379.167.589 -197.074.193 -188.731.462
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
111.195.198 121.841.845 53.657.255 60.869.562
BRÜT KAR (ZARAR)
111.195.198 121.841.845 53.657.255 60.869.562
Genel Yönetim Giderleri
-24.470.163 -20.809.438 -12.204.919 -9.820.907
Pazarlama Giderleri
-68.033.626 -62.600.108 -32.961.252 -32.350.898
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-44.231 -7.806 -26.959 -3.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.964.121 7.150.259 8.555.209 3.029.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.864.752 -3.191.352 -3.275.399 -1.332.062
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.746.547 42.383.400 13.743.935 20.392.298
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.054.404 562 86.070 562
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.215 0 316 6.169
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.795.736 42.383.962 13.830.321 20.399.029
Finansman Gelirleri
3.209.263 1.060.895 306.992 951.686
Finansman Giderleri
-6.568.776 -3.732.129 -2.598.148 -1.679.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.436.223 39.712.728 11.539.165 19.670.880
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.618.825 1.410.897 -2.370.338 1.228.238
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -4.341.713 0 -2.392.289 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -1.277.112 1.410.897 21.951 1.228.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.817.398 41.123.625 9.168.827 20.899.118
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.817.398 41.123.625 9.168.827 20.899.118
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.817.398 41.123.625 9.168.827 20.899.118
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kuruş) 0,15000000 0,07000000 0,30000000 0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.817.398 41.123.625 9.168.827 20.899.118
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.817.398 41.123.625 9.168.827 20.899.118http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623330


BIST
10:361.103
Değişim :  0,05% |  0,51
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.104
En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler10:36
CRFSA 23,98 18.461.089 % 10,00  
HURGZ 2,20 6.710.807 % 10,00  
AKMGY 70,40 1.866.445 % 10,00  
ACSEL 14,76 6.341.022 % 9,99  
AYCES 113,40 1.475.922 % 9,99  
10:36 Alış Satış %  
Dolar 7,7029 7,7054 % 0,06  
Euro 8,9932 8,9980 % 0,24  
Sterlin 9,7463 9,7952 % -0,30  
Frank 8,2810 8,3309 % -0,30  
Riyal 2,0431 2,0533 % -0,23  
10:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 -5,31  
Altın Gr. 458 459 -3,08  
Cumhuriyet 3.080 3.127 -49,00  
Tam 3.069 3.146 -46,31  
Yarım 1.484 1.522 -22,40  
Çeyrek 744 761 -11,20  
Gümüş.Ons 22,20 22,24 -0,56  
Gümüş Gr. 5,49 5,49 -0,15  
B. Petrol 41,44 41,44 -0,33