***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

26.07.2018 18:11***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 176.965 76.811 -45.558 1.066.518 -102.158 -102.504 4.458 335.279 800.545 424.341 2.997.978 -3.754 2.994.224
Transferler
132 2.825 421.384 -424.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.964 -8.139 241.270 8.716 24.715 -4.404 235.868 485.062 12.312 497.374
Dönem Karı (Zararı)
235.868 235.868 6.056 241.924
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.964 -8.139 241.270 8.716 24.715 -4.404 249.194 6.256 255.450
Kar Payları
-247.952 -247.952 -20.481 -268.433
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-8.009 -8.009 6.463 -1.546
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 155.992 76.811 -53.697 1.307.920 -93.442 -77.789 54 338.104 973.977 235.868 3.227.079 -5.460 3.221.619
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 972.830 718.234 4.034.498 -18.938 4.015.560
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.944 -11.944 -11.944
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 960.886 718.234 4.022.554 -18.938 4.003.616
Transferler
44.043 674.191 -718.234
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.250 7.003 777.862 17.554 24.044 3.215 459.981 1.248.409 12.769 1.261.178
Dönem Karı (Zararı)
459.981 459.981 11.416 471.397
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.250 7.003 777.862 17.554 24.044 3.215 788.428 1.353 789.781
Kar Payları
-406.372 -406.372 -17.556 -423.928
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.861 -9.861 7.992 -1.869
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 39.355 76.811 -55.601 2.557.280 -153.103 -47.293 3.051 382.263 1.228.705 459.981 4.854.730 -15.733 4.838.997


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
342.030 104.601
Dönem Karı (Zararı)
471.397 241.924
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
937.675 816.971
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
269.055 231.244
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-149 -385
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
419.117 330.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.972 15.303
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
401.145 315.645
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
190.480 148.120
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-60.978 -40.705
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
251.458 188.825
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-48.321 -9.058
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-106.602 -2.512
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 214.095 118.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-304.791 -286.729
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.743 -90.424
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.480 -24.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.263 -65.550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
68.267 -2.377
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
435 -5.640
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.554 -35.310
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.625 11.064
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.929 -46.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-352.304 -152.978
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.104.281 772.166
Kira Ödemeleri
11 -573.051 -527.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.577 -8.298
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -178.623 -131.918
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.941.316 127
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.832.796 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.956 2.379
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-263.655 -91.741
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-258.359 -36.590
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.296 -55.151
Alınan Temettüler
104.057 71.381
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
47.122 18.108
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.124.745 -599.353
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
840.225 110.472
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-572.014 -393.520
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.488.187 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.312 -7.785
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-423.928 -268.433
Ödenen Faiz
-111.752 -91.999
Alınan Faiz
46.192 18.635
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-139.853 33.277
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-474.541 -494.625
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
245.676 83.421
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-228.865 -411.204
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.554.308 1.169.935
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.325.443 758.731


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.325.443 1.554.308
Finansal Yatırımlar
1.093.462 850.469
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 1.093.462 850.469
Ticari Alacaklar
868.408 658.670
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 104.614 73.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 763.794 585.035
Diğer Alacaklar
70.871 67.008
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 49.875 27.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 20.996 39.774
Stoklar
52.335 44.653
Peşin Ödenmiş Giderler
11 635.046 352.165
Diğer Dönen Varlıklar
14 245.865 206.218
ARA TOPLAM
4.291.430 3.733.491
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.291.430 3.733.491
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
388.140 356.559
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 388.140 356.559
Diğer Alacaklar
9.828 8.033
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.828 8.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
20 577 119
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.356.777 398.414
Maddi Duran Varlıklar
1.153.891 868.621
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.320.049 7.972.059
Şerefiye
726.393 614.336
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
12 8.532.971 7.304.426
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
60.685 53.297
Peşin Ödenmiş Giderler
43.419 61.112
Ertelenmiş Vergi Varlığı
157.797 156.060
Diğer Duran Varlıklar
2.660 2.271
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.433.138 9.823.248
TOPLAM VARLIKLAR
17.724.568 13.556.739
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.532.349 1.623.549
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 524.743 939.671
Ticari Borçlar
237.554 199.693
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 2.914 1.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
234.640 198.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
56.510 45.309
Diğer Borçlar
1.056.400 1.028.082
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 2.382 1.884
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.054.018 1.026.198
Türev Araçlar
20 0 10.397
Ertelenmiş Gelirler
63.455 80.084
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 129.806 89.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.143 27.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
34.143 27.555
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 86.464 76.447
ARA TOPLAM
4.721.424 4.120.045
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.721.424 4.120.045
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.236.598 2.488.349
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
4.500.204 2.499.788
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.609.814 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.890.390 2.499.788
Türev Araçlar
20 153.215 163.426
Ertelenmiş Gelirler
96.011 94.680
Uzun Vadeli Karşılıklar
96.671 104.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
96.671 104.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
81.448 69.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.164.147 5.421.134
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.885.571 9.541.179
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.854.730 4.034.498
Ödenmiş Sermaye
15 363.281 363.281
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
39.355 90.466
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.501.679 1.716.814
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.601 -62.604
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.601 -62.604
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.557.280 1.779.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-197.345 -242.158
Yabancı Para Çevrim Farkları
-153.103 -170.657
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-47.293 -71.337
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3.051 -164
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
382.263 338.220
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.228.705 972.830
Net Dönem Karı veya Zararı
459.981 718.234
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 -15.733 -18.938
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.838.997 4.015.560
TOPLAM KAYNAKLAR
17.724.568 13.556.739


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.692.646 2.049.219 1.553.144 1.149.279
Satışların Maliyeti
-1.391.863 -1.199.419 -731.540 -631.452
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.300.783 849.800 821.604 517.827
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.300.783 849.800 821.604 517.827
Genel Yönetim Giderleri
-440.326 -293.075 -243.750 -144.456
Pazarlama Giderleri
-6.264 -4.786 -3.662 -2.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 176.211 152.544 114.224 62.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -111.718 -60.877 -95.653 -20.937
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
918.686 643.606 592.763 412.872
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34.823 18.131 18.973 9.816
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 106.602 2.512 94.963 9.064
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.060.111 664.249 706.699 431.752
Finansman Giderleri
-374.619 -303.711 -138.475 -163.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
685.492 360.538 568.224 268.062
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 -214.095 -118.614 -123.294 -64.803
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-201.003 -97.801 -123.889 -54.979
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-13.092 -20.813 595 -9.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
471.397 241.924 444.930 203.259
DÖNEM KARI (ZARARI)
471.397 241.924 444.930 203.259
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 11.416 6.056 18.558 13.402
Ana Ortaklık Payları
459.981 235.868 426.372 189.857
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
743.615 219.716 372.612 60.288
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.126 -9.708 17.019 -14.155
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
25.320 22.338 9.530 8.771
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.373 -1.030 -2.095 3.139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
26.693 23.368 11.625 5.632
Yabancı Para Çevrim Farkları
709.919 204.938 349.048 63.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.750 2.148 -2.985 2.203
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-2.025 1.942 -3.404 2.831
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
275 206 419 -628
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
46.166 35.734 47.760 7.159
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.326 36.811 31.856 -3.635
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34.820 33.016 25.163 15.099
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
34.820 33.016 25.163 15.099
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-12.203 -30.406 -2.442 -2.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.237 -4.726 5.760 -2.733
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-16.440 -25.680 -8.202 -36
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.777 -3.687 -6.817 -1.536
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-7.561 -3.998 -6.497 -1.717
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-216 311 -320 181
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
789.781 255.450 420.372 67.447
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.261.178 497.374 865.302 270.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.769 12.312 19.915 13.196
Ana Ortaklık Payları
1.248.409 485.062 845.387 257.510http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697918


BIST
18:051.100
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.100  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
TSPOR 4,18 326.501.656 % 10,00  
MSGYO 4,18 40.697.770 % 10,00  
ARTI 2,09 1.440.475 % 10,00  
AYCES 47,30 583.398 % 10,00  
GLBMD 4,95 4.143.072 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3422 7,3512 % 0,14  
Euro 8,6782 8,6933 % 0,18  
Sterlin 9,5646 9,6125 % 0,03  
Frank 8,0333 8,0817 % -0,02  
Riyal 1,9517 1,9615 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.954 -0,15  
Altın Gr. 462 462 0,73  
Cumhuriyet 3.045 3.091 18,00  
Tam 3.030 3.109 13,83  
Yarım 1.465 1.504 6,69  
Çeyrek 735 752 3,34  
Gümüş.Ons 27,18 27,23 -0,28  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,03  
B. Petrol 45,12 45,12 0,16