***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

24.07.2019 18:30***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 972.830 718.234 4.034.498 -18.938 4.015.560
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.944 -11.944 -11.944
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 960.886 718.234 4.022.554 -18.938 4.003.616
Transferler
44.043 674.191 -718.234 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.250 -1.021 777.862 17.554 26.880 3.215 459.981 1.243.221 12.769 1.255.990
Dönem Karı (Zararı)
459.981 459.981 11.416 471.397
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.250 -1.021 777.862 17.554 26.880 3.215 783.240 1.353 784.593
Kar Payları
-406.372 -406.372 -17.556 -423.928
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.861 -9.861 7.992 -1.869
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 39.355 76.811 -63.625 2.557.280 -153.103 -44.457 3.051 382.263 1.228.705 459.981 4.849.542 -15.733 4.833.809
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 -12.624 76.811 -102.155 3.188.642 -254.492 -51.747 -17.015 393.307 1.217.661 1.454.747 6.256.416 -36.866 6.219.550
Transferler
15.083 1.439.664 -1.454.747 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.658 -38.670 540.943 -39.271 -47.633 -51.447 388.778 724.042 -5.944 718.098
Dönem Karı (Zararı)
388.778 388.778 9.379 398.157
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.658 -38.670 540.943 -39.271 -47.633 -51.447 335.264 -15.323 319.941
Kar Payları
-757.587 -757.587 -31.106 -788.693
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-13.288 -13.288 10.667 -2.621
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -54.570 76.811 -140.825 3.729.585 -293.763 -99.380 -68.462 408.390 1.899.738 388.778 6.209.583 -63.249 6.146.334


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
291.039 342.028
Dönem Karı (Zararı)
398.157 471.397
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
102.998 52.820
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
295.159 418.577
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
730.363 937.673
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
644.275 269.055
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
320.713 419.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.179 17.972
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
307.534 401.145
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
248.735 190.331
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-74.751 -60.978
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
323.486 251.309
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-195.276 -48.323
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-29.939 -106.602
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 90.933 214.095
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-349.078 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-670.344 -304.791
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
113.005 -24.743
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.047 -16.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
77.958 -8.263
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-655.516 68.267
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.598 435
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.698 3.554
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.202 1.625
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.496 1.929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-161.129 -352.304
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
458.176 1.104.279
Kira Ödemeleri
11 0 -573.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-103.973 -10.577
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -63.164 -178.623
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
151.768 -1.941.314
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-13.072 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -1.832.796
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.822 3.956
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-207.653 -263.653
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-201.999 -258.357
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.654 -5.296
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-137.008 -142
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-137.008 -142
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
434.715 104.057
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
57.964 47.264
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.013.262 1.124.745
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.478 840.225
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-200.187 -572.014
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-57.429 1.488.187
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.116 -2.312
Ödenen Temettüler
-788.693 -423.928
Ödenen Faiz
-122.457 -111.752
Alınan Faiz
34.038 46.192
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
82.104 -139.853
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-570.455 -474.541
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
281.821 245.676
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-288.634 -228.865
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.328.403 1.554.308
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.039.769 1.325.443


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.051.154 3.330.686
Finansal Yatırımlar
328.452 425.119
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 328.452 425.119
Ticari Alacaklar
1.094.426 1.037.645
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 106.986 131.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 987.440 905.796
Diğer Alacaklar
191.327 81.025
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 110.209 47.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 81.118 33.778
Stoklar
58.215 55.081
Peşin Ödenmiş Giderler
11 158.035 332.221
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
141.764 33.461
Diğer Dönen Varlıklar
14 556.403 167.224
ARA TOPLAM
5.579.776 5.462.462
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.579.776 5.462.462
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
380.524 395.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 380.524 395.156
Diğer Alacaklar
484.516 11.148
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 12.224 11.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 472.292 0
Türev Araçlar
20 210 194
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.808.966 2.969.591
Maddi Duran Varlıklar
1.253.509 1.394.493
Kullanım Hakkı Varlıkları
350.045 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.035.369 10.329.094
Şerefiye
907.331 819.687
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
12 10.060.185 9.443.167
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
67.853 66.240
Peşin Ödenmiş Giderler
60.430 36.560
Ertelenmiş Vergi Varlığı
186.007 175.820
Diğer Duran Varlıklar
4.108 29.763
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.563.684 15.341.819
TOPLAM VARLIKLAR
22.143.460 20.804.281
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.625.599 2.288.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 718.009 625.881
Ticari Borçlar
394.137 370.687
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 4.003 1.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
390.134 369.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
65.068 173.823
Diğer Borçlar
1.415.119 1.380.478
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 23.207 151.505
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.391.912 1.228.973
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
48.757 50.490
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 70.512 68.747
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.182 35.359
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 13.101 12.056
ARA TOPLAM
5.387.484 5.005.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.387.484 5.005.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.286.096 3.873.627
Diğer Borçlar
5.708.239 5.213.451
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.974.093 1.843.924
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 3.734.146 3.369.527
Türev Araçlar
20 269.869 177.168
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
117.670 107.483
Uzun Vadeli Karşılıklar
87.688 131.784
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
140.080 75.617
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.609.642 9.579.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.997.126 14.584.731
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.209.583 6.256.416
Ödenmiş Sermaye
15 363.281 363.281
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-54.570 -12.624
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.588.760 3.086.487
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-140.825 -102.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-140.825 -102.155
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.729.585 3.188.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-461.605 -323.254
Yabancı Para Çevrim Farkları
-293.763 -254.492
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-99.380 -51.747
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-68.462 -17.015
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
408.390 393.307
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.899.738 1.217.661
Net Dönem Karı veya Zararı
388.778 1.454.747
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 -63.249 -36.866
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.146.334 6.219.550
TOPLAM KAYNAKLAR
22.143.460 20.804.281


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.154.343 1.545.233 1.234.760 926.046
Satışların Maliyeti
-1.176.701 -837.524 -648.705 -444.427
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
977.642 707.709 586.055 481.619
BRÜT KAR (ZARAR)
977.642 707.709 586.055 481.619
Genel Yönetim Giderleri
-514.416 -377.674 -243.788 -221.819
Pazarlama Giderleri
-7.596 -6.039 -4.522 -3.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 168.992 131.083 89.179 81.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -60.293 -98.225 48.403 -85.623
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
564.329 356.854 475.327 252.036
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
44.908 21.118 26.398 11.365
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 29.939 106.602 94.683 94.963
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
639.176 484.574 596.408 358.364
Finansman Gelirleri
17.825 0 17.825 0
Finansman Giderleri
-463.070 -367.146 -342.579 -171.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
193.931 117.428 271.654 187.034
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 -90.933 -64.608 -37.642 -34.452
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-25.254
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-31.836 -19.990 -6.449 -9.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
102.998 52.820 234.012 152.582
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
295.159 418.577 24.901 292.348
DÖNEM KARI (ZARARI)
398.157 471.397 258.913 444.930
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 9.379 11.416 15.779 18.558
Ana Ortaklık Payları
388.778 459.981 243.134 426.372
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
473.615 735.591 183.232 362.203
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.055 -160 -44.470 3.673
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
37.080 25.320 21.375 9.530
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.282 -1.373 2.385 -2.095
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
40.362 26.693 18.990 11.625
Yabancı Para Çevrim Farkları
471.923 709.919 197.910 349.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.667 512 8.417 -48
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9.011 237 8.894 -467
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
656 275 -477 419
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-153.674 49.002 -132.742 49.258
Yabancı Para Çevrim Farkları
-37.372 31.326 -64.250 31.857
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.497 37.656 -27.778 26.661
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-59.497 37.656 -27.778 26.661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-72.251 -12.203 -47.667 -2.443
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-51.596 4.237 -32.264 5.760
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-20.655 -16.440 -15.403 -8.203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.446 -7.777 6.953 -6.817
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
14.101 -7.561 6.869 -6.497
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
1.345 -216 84 -320
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
319.941 784.593 50.490 411.461
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
718.098 1.255.990 309.403 856.391
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.944 12.769 27.438 16.192
Ana Ortaklık Payları
724.042 1.243.221 281.965 840.199http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776711


BIST
18:0592.071
Değişim :  2,81% |  2.518,52
Açılış :  90.989  
Önceki Kapanış :  89.553  
En Yüksek
92.158
En Düşük
90.631
BIST En Aktif Hisseler
EKIZ 1,98 1.687.209 % 10,00  
TIRE 7,37 112.300.135 % 10,00  
IHGZT 4,95 56.482 % 10,00  
BURVA 14,41 325.970 % 10,00  
BTCIM 2,42 10.898.289 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2950 8,3366 % 0,69  
Frank 6,9071 6,9487 % 0,67  
Riyal 1,7960 1,8051 % 0,62  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 28,47  
Altın Gr. 359 359 8,27  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,71 14,76 0,34  
Gümüş Gr. 3,20 3,21 0,09  
B. Petrol 32,22 32,22 -1,89