***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

13.08.2020 18:58
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.726.922 1.723.684 853.008 479.429
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-228.866 40.621 7.549 -141.982
Yabancı Para Çevrim Farkları
141.358 350.778 218.236 100.578
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.696 169 1.872 1.148
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-4.696 169 1.872 1.148
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.785 -96.043 -19.521 -146.343
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
726.006 271.890 305.724 223
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-768.791 -367.933 -325.245 -146.566
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-169.602 -33.371 -80.284 -33.371
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-169.602 -33.371 -80.284 -33.371
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-238.402 -147.479 -25.514 -61.985
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-304.230 -137.928 -40.953 -13.090
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
65.828 -9.551 15.439 -48.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
85.261 -33.433 -87.240 -2.009
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-14.945 -94.349 -114.397 -55.182
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.033 0 -412 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
9.413 21.129 4.295 32.195
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
37.312 7.342 17.662 7.342
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
52.448 32.445 5.612 13.636
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-228.866 40.621 7.549 -141.982
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.498.056 1.764.305 860.557 337.447
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.526 33.294 1.339 14.224
Ana Ortaklık Payları
1.495.530 1.731.011 859.218 323.223


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
10.929.097 10.238.715
Finansal Yatırımlar
493.501 350.970
Vadeli Mevduatlar
84.168 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
18 408.309 345.602
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
1.024 5.368
Ticari Alacaklar
3.821.547 3.138.452
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.988 4.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.818.559 3.133.975
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.768.745 2.319.122
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.768.745 2.319.122
Diğer Alacaklar
615.736 811.883
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
615.736 811.883
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
875.544 933.969
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
875.544 933.969
Türev Araçlar
15 845.006 845.513
Stoklar
270.792 178.399
Peşin Ödenmiş Giderler
297.057 291.597
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21.201 87.438
Diğer Dönen Varlıklar
92.943 136.086
ARA TOPLAM
20.031.169 19.332.144
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.031.169 19.332.144
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
181.158 148.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
181.158 148.159
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
56.899 123.136
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
56.899 123.136
Diğer Alacaklar
108.458 107.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
108.458 107.450
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
8.949 10.291
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
8.949 10.291
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
77.389 41.701
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12.742 16.283
Maddi Duran Varlıklar
5 12.774.937 12.458.491
Tesis, Makine ve Cihazlar
10.581.301 10.640.178
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.193.636 1.818.313
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.776.121 1.783.096
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 11.652.883 11.308.062
Şerefiye
111.661 32.834
Lisanslar
5.225.461 5.499.649
Bilgisayar Yazılımları
4.051.848 3.843.791
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.263.913 1.931.788
Peşin Ödenmiş Giderler
177.328 193.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
179.508 189.342
Diğer Duran Varlıklar
4.428 2.947
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.010.800 26.382.831
TOPLAM VARLIKLAR
47.041.969 45.714.975
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.026.144 3.073.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 3.026.144 3.073.254
Banka Kredileri
2.509.617 2.486.701
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
416.374 431.752
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
100.153 154.801
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.387.884 4.555.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 2.387.884 4.555.079
Banka Kredileri
2.013.098 4.228.011
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
374.786 327.068
Ticari Borçlar
3.236.221 2.953.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.277 2.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.232.944 2.950.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
111.801 93.707
Diğer Borçlar
1.117.608 1.069.087
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.059 9.148
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.113.549 1.059.939
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
305.729 290.408
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
305.729 290.408
Türev Araçlar
15 81.905 86.617
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
75.045 56.544
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
178.883 121.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
132.421 342.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
114.976 324.972
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.445 17.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.066 13.408
ARA TOPLAM
10.657.707 12.655.525
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.657.707 12.655.525
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.361.939 12.677.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 14.361.939 12.677.394
Banka Kredileri
7.001.661 6.092.170
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.069.115 1.101.303
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6.291.163 5.483.921
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
176.859 141.890
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
176.859 141.890
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33.620 303
Uzun Vadeli Karşılıklar
681.398 631.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
328.809 294.331
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
352.589 337.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.207.155 1.165.630
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 385.141 359.554
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.846.112 14.976.506
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.503.819 27.632.031
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.532.025 18.046.489
Ödenmiş Sermaye
2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
-154.146 -144.152
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
269 269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.539 -63.539
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.539 -63.539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.539 -63.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-185.612 43.254
Yabancı Para Çevrim Farkları
576.559 450.146
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-363.867 -198.205
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-188.374 -155.002
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-175.493 -43.203
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-191 3.472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-191 3.472
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-398.113 -212.159
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.890.523 2.773.105
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.085.108 9.956.039
Net Dönem Karı veya Zararı
1.724.396 3.246.487
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.125 36.455
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.538.150 18.082.944
TOPLAM KAYNAKLAR
47.041.969 45.714.975


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 13.167.448 11.279.888 6.728.931 5.899.848
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 414.652 586.611 194.972 291.292
TOPLAM HASILAT
13.582.100 11.866.499 6.923.903 6.191.140
Satışların Maliyeti
-9.437.852 -8.031.029 -4.903.586 -4.208.987
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-81.694 -161.646 -46.494 -75.391
TOPLAM MALİYETLER
-9.519.546 -8.192.675 -4.950.080 -4.284.378
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.729.596 3.248.859 1.825.345 1.690.861
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
332.958 424.965 148.478 215.901
BRÜT KAR (ZARAR)
4.062.554 3.673.824 1.973.823 1.906.762
Genel Yönetim Giderleri
-354.705 -375.510 -166.419 -184.941
Pazarlama Giderleri
-676.562 -816.542 -327.865 -413.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.237.687 1.044.405 411.544 537.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -213.818 -236.785 -73.829 -133.398
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.055.156 3.289.392 1.817.254 1.712.781
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
57.676 38.723 -1.478 26.039
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-53.074 -66.570 -20.603 -16.519
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-221.518 -91.770 -106.751 -21.435
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-3.262 1.738 -14 951
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.834.978 3.171.513 1.688.408 1.701.817
Finansman Gelirleri
11 1.064.852 202.088 459.517 -259.395
Finansman Giderleri
11 -2.693.637 -2.099.618 -1.060.039 -800.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.206.193 1.273.983 1.087.886 642.390
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-479.271 -322.735 -234.878 -162.961
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-358.544 -361.792 -196.996 -207.982
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-120.727 39.057 -37.882 45.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.726.922 951.248 853.008 479.429
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4 0 772.436 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.726.922 1.723.684 853.008 479.429
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.526 34.069 1.334 14.265
Ana Ortaklık Payları
1.724.396 1.689.615 851.674 465.164
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,79000000 0,42000000 0,39000000 0,21000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,35000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.896.076 3.516.668
Dönem Karı (Zararı)
1.726.922 1.723.684
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.726.922 951.248
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 772.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.197.878 3.687.041
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6,7 2.820.878 2.435.180
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 2.692 8.746
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
490.100 311.636
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
509.179 771.802
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.178.661 1.117.022
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.257.718 -474.756
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.257.718 -474.756
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.262 -1.738
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
479.271 322.735
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.565 -31.150
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -772.436
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.882 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-365.967 -1.023.887
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-841.992 -693.662
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
572.661 925.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
192.951 -79.639
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
59.710 153.035
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-92.393 -1.702
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-103.388 -381.406
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.567 -729.804
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
50.290 12.109
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.521 -23.392
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
51.818 46.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-400.712 -251.195
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
47.997 -17.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-448.709 -233.302
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.558.833 4.386.838
Ödenen Faiz
-796.961 -971.228
Alınan Faiz
368.884 398.302
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-234.680 -297.244
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.817.870 -698.795
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 2.219.644
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-38.950 -19.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
672.277 57.529
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-684.814 -225.972
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.086 46.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.773.258 -2.412.450
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.391.820 -1.259.618
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.381.438 -1.152.832
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
35.465 -364.845
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
35.465 -364.845
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-73.676 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.447.553 -69.429
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.994 -9.998
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.994 -9.998
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.942.494 13.471.208
Kredilerden Nakit Girişleri
18.667.494 13.296.208
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
275.000 175.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.500.448 -13.480.912
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.144.570 -13.255.118
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-355.878 -225.794
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-705.430 -634.996
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.836.593 941.848
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-977.912 -451.478
Ödenen Temettüler
-32.856 -109.178
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 204.077
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
630.653 2.748.444
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
59.729 519.049
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
690.382 3.267.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.238.715 7.419.239
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.929.097 10.686.732


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554
Transferler
203.378 1.817.687 -2.021.065 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323.879 0 -26.029 0 -74.914 0 169 0 0 -115.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.689.615 0 1.731.011 33.294 1.764.305
Dönem Karı (Zararı)
1.689.615 1.689.615 34.069 1.723.684
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.675 323.879 -26.029 -74.914 169 -115.034 41.396 -775 40.621
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4 876.867 -1.388.905 143.905 -368.133 -368.133
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -151.532 0 269 0 0 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 268.969 0 -26.029 0 -59.972 0 169 0 0 -386.164 0 0 0 0 0 2.439.300 0 0 0 11.299.844 1.689.615 0 17.274.624 55.926 17.330.550
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 35.026 -144.152 269 0 -63.539 450.146 -43.203 -155.002 3.472 -212.159 2.773.105 9.956.039 3.246.487 18.046.489 36.455 18.082.944
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.418 3.129.069 -3.246.487 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 126.413 0 -132.290 -33.372 -3.663 -185.954 1.724.396 1.495.530 2.526 1.498.056
Dönem Karı (Zararı)
1.724.396 1.724.396 2.526 1.726.922
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
126.413 -132.290 -33.372 -3.663 -185.954 -228.866 0 -228.866
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
10 0 -32.856 -32.856
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.994 -9.994 -9.994
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -154.146 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 576.559 0 -175.493 0 -188.374 0 -191 0 0 -398.113 0 0 0 0 0 2.890.523 0 0 0 13.085.108 1.724.396 0 19.532.025 6.125 19.538.150http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868811


BIST18:002.014
Değişim :  -1,36% |  -27,87
Açılış :  2.056  
Önceki Kapanış :  2.042  
En Yüksek
2.066
En Düşük
1.984
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
RODRG 19,36 2.566.891 % 10,00  
KRTEK 10,78 82.594.996 % 10,00  
PKENT 325,80 99.063.474 % 9,99  
SANEL 8,71 6.624.486 % 9,97  
KAPLM 42,78 46.878.048 % 9,97  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 13,3334 13,3420 % -0,62  
Euro 15,0963 15,1499 % -0,61  
Sterlin 18,0978 18,1885 % -0,75  
Frank 14,4687 14,5558 % -0,97  
Riyal 3,5418 3,5596 % -0,77  
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 -1,81  
Altın Gr. 789 789 -6,59  
Cumhuriyet 5.265 5.344 -10,00  
Tam 5.241 5.374 -6,07  
Yarım 2.533 2.599 -2,93  
Çeyrek 1.271 1.300 -1,47  
Gümüş.Ons 24,61 24,65 0,44  
Gümüş Gr. 10,56 10,57 0,12  
B. Petrol 88,82 88,82 0,38