***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

06.11.2020 18:42
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.937.574 2.523.048 1.210.652 799.364
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 930 0 930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 1.135 0 1.135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -205 0 -205
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -205 0 -205
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-682.731 343.162 -453.865 302.541
Yabancı Para Çevrim Farkları
289.979 443.390 148.621 92.612
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.059 3.065 -5.363 2.848
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-10.059 3.065 -5.363 2.848
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.646 -185.487 71.431 -89.444
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.692.873 -34.545 966.867 -306.435
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-1.664.227 -150.942 -895.436 216.991
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-418.607 13.819 -249.005 47.190
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-418.607 13.819 -249.005 47.190
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-772.451 124.204 -534.049 271.683
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-866.624 98.070 -562.394 235.998
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
94.173 26.134 28.345 35.685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
199.761 -55.829 114.500 -22.348
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-58.183 -65.597 -43.238 28.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
2.213 -674 1.180 -626
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-6.302 40.807 -15.715 19.678
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
92.094 -3.040 54.782 -10.382
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
169.939 -27.325 117.491 -59.770
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-682.731 344.092 -453.865 303.471
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.254.843 2.867.140 756.787 1.102.835
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.534 31.653 8 -1.641
Ana Ortaklık Payları
2.252.309 2.835.487 756.779 1.104.476


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13.523.927 10.238.715
Finansal Yatırımlar
689.634 350.970
Vadeli Mevduatlar
163.244 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 526.390 345.602
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 5.368
Ticari Alacaklar
3.647.220 3.138.452
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.767 4.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.641.453 3.133.975
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.862.522 2.319.122
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.862.522 2.319.122
Diğer Alacaklar
499.092 811.883
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
499.092 811.883
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
811.018 933.969
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
811.018 933.969
Türev Araçlar
16 949.096 845.513
Stoklar
284.297 178.399
Peşin Ödenmiş Giderler
288.228 291.597
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25.177 87.438
Diğer Dönen Varlıklar
113.297 136.086
ARA TOPLAM
22.693.508 19.332.144
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.693.508 19.332.144
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
204.185 148.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
204.185 148.159
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
64.869 123.136
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
64.869 123.136
Diğer Alacaklar
139.229 107.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
139.229 107.450
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
114.766 10.291
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
114.766 10.291
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
109.115 41.701
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12.582 16.283
Maddi Duran Varlıklar
5 13.413.085 12.458.491
Tesis, Makine ve Cihazlar
11.142.342 10.640.178
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.270.743 1.818.313
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.347.744 1.783.096
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 11.999.835 11.308.062
Şerefiye
124.222 32.834
Lisanslar
5.190.043 5.499.649
Bilgisayar Yazılımları
4.147.465 3.843.791
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.538.105 1.931.788
Peşin Ödenmiş Giderler
208.722 193.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
200.344 189.342
Diğer Duran Varlıklar
20.118 2.947
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.834.594 26.382.831
TOPLAM VARLIKLAR
51.528.102 45.714.975
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.868.939 3.073.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 3.868.939 3.073.254
Banka Kredileri
3.128.022 2.486.701
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
638.732 431.752
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
102.185 154.801
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.150.306 4.555.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 2.150.306 4.555.079
Banka Kredileri
1.716.093 4.228.011
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
434.213 327.068
Ticari Borçlar
3.616.534 2.953.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.733 2.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.612.801 2.950.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
101.542 93.707
Diğer Borçlar
1.145.131 1.069.087
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.059 9.148
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.141.072 1.059.939
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
295.010 290.408
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
295.010 290.408
Türev Araçlar
16 98.928 86.617
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
100.434 56.544
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
214.429 121.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
240.356 342.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
222.479 324.972
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.877 17.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
459 13.408
ARA TOPLAM
11.832.068 12.655.525
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.832.068 12.655.525
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.677.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 16.821.524 12.677.394
Banka Kredileri
8.106.699 6.092.170
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.426.131 1.101.303
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7.288.694 5.483.921
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
154.286 141.890
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
154.286 141.890
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33.029 303
Uzun Vadeli Karşılıklar
710.475 631.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
338.648 294.331
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
371.827 337.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.239.962 1.165.630
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 447.783 359.554
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.407.059 14.976.506
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.239.127 27.632.031
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.288.804 18.046.489
Ödenmiş Sermaye
2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
-154.146 -144.152
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
269 269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.539 -63.539
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.539 -63.539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.539 -63.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-639.477 43.254
Yabancı Para Çevrim Farkları
681.942 450.146
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-502.374 -198.205
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-132.658 -155.002
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-369.716 -43.203
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-4.374 3.472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-4.374 3.472
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-814.671 -212.159
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.887.778 2.773.105
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.087.853 9.956.039
Net Dönem Karı veya Zararı
2.935.040 3.246.487
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
171 36.455
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.288.975 18.082.944
TOPLAM KAYNAKLAR
51.528.102 45.714.975


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 20.618.275 17.590.559 7.450.827 6.310.671
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 613.296 862.797 198.644 276.186
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
15 613.296 862.797 198.644 276.186
TOPLAM HASILAT
21.231.571 18.453.356 7.649.471 6.586.857
Satışların Maliyeti
-14.644.930 -12.261.605 -5.207.078 -4.230.576
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-118.368 -210.644 -36.674 -48.998
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-118.368 -210.644 -36.674 -48.998
TOPLAM MALİYETLER
-14.763.298 -12.472.249 -5.243.752 -4.279.574
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.973.345 5.328.954 2.243.749 2.080.095
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
494.928 652.153 161.970 227.188
BRÜT KAR (ZARAR)
6.468.273 5.981.107 2.405.719 2.307.283
Genel Yönetim Giderleri
-538.904 -562.319 -184.199 -186.809
Pazarlama Giderleri
-972.194 -1.170.333 -295.632 -353.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.358.377 793.379 1.235.295 -251.026
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -236.506 -381.490 -22.688 -144.705
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.079.046 4.660.344 3.138.495 1.370.952
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 163.329 48.577 44.122 9.854
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -1.387 -86.351 -1.387 -19.781
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-270.067 -217.517 -48.549 -125.747
Özkaynak Yöntemiyle Değer 6.962.335 4.408.431 3.127.357 1.236.918
Finansman Gelirleri
11 2.275.047 105.621 1.210.195 -96.467
Finansman Giderleri
11 -5.465.053 -2.211.505 -2.771.416 -111.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.772.329 2.302.547 1.566.136 1.028.564
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-834.755 -551.935 -355.484 -229.200
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-588.504 -508.036 -229.960 -146.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-246.251 -43.899 -125.524 -82.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.937.574 1.750.612 1.210.652 799.364
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4 0 772.436 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.937.574 2.523.048 1.210.652 799.364
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.534 32.182 8 -1.887
Ana Ortaklık Payları
2.935.040 2.490.866 1.210.644 801.251
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,34000000 0,79000000 0,55000000 0,37000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,35000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.718.464 6.790.263
Dönem Karı (Zararı)
2.937.574 2.523.048
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.937.574 1.750.612
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 772.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.928.681 6.293.201
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6,7 4.337.227 3.627.675
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 2.931 13.995
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
707.097 724.081
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
655.912 1.178.785
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.890.777 1.129.554
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.463.564 -120.139
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.463.564 -120.139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8.586 -3.378
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
834.755 551.935
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.856 -36.871
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -772.436
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.387 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.571 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-129.534 -842.314
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-676.283 -652.948
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
471.372 1.324.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
301.812 -118.436
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
18.908 -53.560
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-105.898 18.301
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-121.919 -240.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
304.792 -788.636
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
16.998 39.187
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.782 116.798
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Aeltmeler
-492.714 -525.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25.570 -29.642
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-518.284 -495.699
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.736.721 7.973.935
Ödenen Faiz
-1.125.966 -1.283.441
Alınan Faiz
543.624 572.741
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-435.915 -472.972
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.963.465 -1.959.220
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1.229 2.219.644
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-76.000 -28.500
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
674.529 81.775
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-736.438 -231.659
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.422 64.155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.791.949 -3.859.911
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -2.561.096 -2.020.509
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.230.853 -1.839.402
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
18.698 -204.724
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
18.698 -204.724
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-130.956 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.722.558 -1.338.800
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.994 -9.998
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.994 -9.998
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.035.497 20.562.764
Kredilerden Nakit Girişleri
20.760.497 20.387.764
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
275.000 175.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.877.231 -21.460.264
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.521.353 -21.234.470
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-355.878 -225.794
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.093.748 -989.825
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.581.560 1.010.820
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.321.835 -547.196
Ödenen Temettüler
-32.856 -109.178
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.951 204.077
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.032.441 3.492.243
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
252.771 63.900
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.285.212 3.556.143
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.238.715 7.419.239
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.523.927 10.975.382


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554
Transferler
478.811 1.542.254 -2.021.065 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66.675 0 0 0 0 642 0 0 0 0 0 0 0 0 445.285 0 10.779 0 -144.680 0 2.391 0 0 96.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.490.866 0 2.835.487 31.653 2.867.140
Dönem Karı (Zararı)
2.490.866 2.490.866 32.182 2.523.048
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.675 642 445.285 10.779 -144.680 2.391 96.879 344.621 -529 344.092
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
10 7.381 -1.010.000 -1.002.619 -109.178 -1.111.797
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-9.998 -9.998
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4 876.867 -1.388.905 143.905 -368.133 -368.133
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -144.151 0 269 0 0 0 0 0 0 -34.229 0 0 0 0 0 0 0 0 390.375 0 10.779 0 -129.738 0 2.391 0 0 -174.251 0 0 0 0 0 2.714.733 0 0 0 10.014.411 2.490.866 0 17.376.481 54.285 17.430.766
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.673 3.131.814 -3.246.487 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 231.796 0 -326.513 22.344 -7.846 -602.512 2.935.040 2.252.309 2.534 2.254.843
Dönem Karı (Zararı)
2.935.040 2.935.040 2.534 2.937.574
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
231.796 -326.513 22.344 -7.846 -602.512 -682.731 0 -682.731
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
10 0 -32.856 -32.856
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.994 -9.994 -9.994
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 -5.962 -5.962
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -154.146 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 681.942 0 -369.716 0 -132.658 0 -4.374 0 0 -814.671 0 0 0 0 0 2.887.778 0 0 0 13.087.853 2.935.040 0 20.288.804 171 20.288.975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886856


BIST18:052.073
Değişim :  0,11% |  2,28
Açılış :  2.071  
Önceki Kapanış :  2.071  
En Yüksek
2.081
En Düşük
2.049
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
QNBFL 97,35 1.465.060 % 10,00  
PEGYO 1,32 29.212.179 % 10,00  
DOAS 50,00 197.446.001 % 9,99  
PKENT 350,60 28.638.161 % 9,99  
QNBFB 43,62 1.125.352 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4339 13,6062 % 0,64  
Euro 15,3948 15,4529 % 0,16  
Sterlin 18,4875 18,5802 % -0,34  
Frank 14,7777 14,8668 % -0,42  
Riyal 3,6016 3,6196 % -0,17  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.818 1,03  
Altın Gr. 792 792 -3,01  
Cumhuriyet 5.274 5.353 -13,00  
Tam 5.248 5.381 -12,92  
Yarım 2.537 2.603 -6,24  
Çeyrek 1.272 1.302 -3,12  
Gümüş.Ons 22,92 22,96 -0,01  
Gümüş Gr. 9,97 9,99 0,01  
B. Petrol 86,36 86,36 1,89