***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

19.02.2021 18:54
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.239.620 3.276.690
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.145 -28.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -37.230 -36.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.085 8.005
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
31 6.085 8.005
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-652.279 286.858
Yabancı Para Çevrim Farkları
29.352 536.796
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.970 4.451
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
38 -1.970 4.451
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.914 -217.877
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.523.123 221.488
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
34 -1.513.209 -439.365
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-368.959 -55.389
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
25 -368.959 -55.389
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-487.644 75.605
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-589.856 97.373
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
102.212 -21.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31 167.028 -56.728
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
7.729 -99.234
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
38 483 -979
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-5.957 47.933
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 72.684 12.186
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
92.089 -16.634
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-683.424 258.478
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.556.196 3.535.168
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 2.534 29.672
Ana Ortaklık Payları
3.553.662 3.505.496


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
37 11.860.555 10.238.715
Finansal Yatırımlar
701.973 350.970
Vadeli Mevduatlar
172.363 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
38 529.610 345.602
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 5.368
Ticari Alacaklar
3.482.273 3.138.452
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16.476 4.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.465.797 3.133.975
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.886.381 2.319.122
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 1.886.381 2.319.122
Diğer Alacaklar
254.109 811.883
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 254.109 811.883
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
972.052 933.969
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
9 972.052 933.969
Türev Araçlar
34 917.437 845.513
Stoklar
10 203.715 178.399
Peşin Ödenmiş Giderler
211.798 291.597
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37.833 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 173.965 291.597
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.918 87.438
Diğer Dönen Varlıklar
86.161 136.086
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.520 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24 74.641 136.086
ARA TOPLAM
20.583.372 19.332.144
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.583.372 19.332.144
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
222.451 148.159
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 222.451 148.159
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
75.717 123.136
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 75.717 123.136
Diğer Alacaklar
151.249 107.450
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 151.249 107.450
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
128.114 10.291
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
9 128.114 10.291
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
103.926 41.701
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 13.675 16.283
Maddi Duran Varlıklar
13 13.902.730 12.458.491
Tesis, Makine ve Cihazlar
11.832.295 10.640.178
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.070.435 1.818.313
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 2.380.174 1.783.096
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 12.367.784 11.308.062
Şerefiye
40.010 32.834
Lisanslar
4.935.530 5.499.649
Bilgisayar Yazılımları
4.531.633 3.843.791
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.860.611 1.931.788
Peşin Ödenmiş Giderler
702.499 193.873
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
460 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 702.039 193.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 836.608 189.342
Diğer Duran Varlıklar
30.094 2.947
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.915.021 26.382.831
TOPLAM VARLIKLAR
51.498.393 45.714.975
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
35 3.129.709 3.073.254
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 124.717 0
Banka Kredileri
55.902 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.949 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
50.866 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.004.992 3.073.254
Banka Kredileri
2.445.768 2.486.701
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
559.224 431.752
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 154.801
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.103.028 4.555.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35 2.103.028 4.555.079
Banka Kredileri
1.692.415 4.228.011
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
410.613 327.068
Ticari Borçlar
3.705.515 2.953.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
36.269 2.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.669.246 2.950.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 113.529 93.707
Diğer Borçlar
1.192.870 1.069.087
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.086 9.148
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.188.784 1.059.939
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
315.070 290.408
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
22 315.070 290.408
Türev Araçlar
34 119.111 86.617
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
116.921 56.544
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.074 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 105.847 56.544
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 134.175 121.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
630.288 342.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 376.655 324.972
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 253.633 17.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.046 13.408
ARA TOPLAM
11.565.262 12.655.525
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.565.262 12.655.525
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
35 16.353.685 12.677.394
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 47.628 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47.628 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.306.057 12.677.394
Banka Kredileri
7.930.897 6.092.170
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.474.085 1.101.303
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6.901.075 5.483.921
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
164.764 141.890
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
22 164.764 141.890
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.180 303
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.721 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.459 303
Uzun Vadeli Karşılıklar
793.854 631.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 381.923 294.331
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 411.931 337.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 1.337.831 1.165.630
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 475.879 359.554
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.148.193 14.976.506
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.713.455 27.632.031
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.784.767 18.046.489
Ödenmiş Sermaye
25 2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
25 -147.914 -144.152
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 269 269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25 -94.684 -63.539
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.684 -63.539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.684 -63.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-609.025 43.254
Yabancı Para Çevrim Farkları
487.227 450.146
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
34 -490.523 -198.205
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
34 -151.045 -155.002
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-339.478 -43.203
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.985 3.472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.985 3.472
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-607.714 -212.159
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 3.009.025 2.773.105
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 12.154.984 9.956.039
Net Dönem Karı veya Zararı
4.237.086 3.246.487
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 171 36.455
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.784.938 18.082.944
TOPLAM KAYNAKLAR
51.498.393 45.714.975


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 28.272.751 23.996.262
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
830.987 1.140.873
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
26 830.987 1.140.873
TOPLAM HASILAT
29.103.738 25.137.135
Satışların Maliyeti
26 -20.161.096 -16.816.705
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-174.963 -266.775
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
26 -174.963 -266.775
TOPLAM MALİYETLER
-20.336.059 -17.083.480
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.111.655 7.179.557
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
656.024 874.098
BRÜT KAR (ZARAR)
8.767.679 8.053.655
Genel Yönetim Giderleri
27 -749.612 -779.755
Pazarlama Giderleri
27 -1.372.953 -1.555.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 2.180.626 1.456.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -637.256 -578.931
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.188.484 6.596.452
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 167.835 102.818
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -31.538 -44.145
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-349.595 -338.857
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-13.775 -15.712
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.961.411 6.300.556
Finansman Gelirleri
30 1.788.578 106.630
Finansman Giderleri
30 -5.123.176 -3.117.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.626.813 3.289.884
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-387.193 -785.630
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -724.688 -570.509
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 337.495 -215.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.239.620 2.504.254
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3 0 772.436
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.239.620 3.276.690
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 2.534 30.203
Ana Ortaklık Payları
4.237.086 3.246.487
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 1,94000000 1,14000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,00000000 0,35000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.087.694 9.880.573
Dönem Karı (Zararı)
4.239.620 3.276.690
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.239.620 2.504.254
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 772.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.838.507 8.638.874
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14-15 5.952.134 5.026.018
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13-14 22.645 20.547
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.230.295 920.924
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
901.530 1.442.773
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.384.197 1.832.636
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.016.859 -570.204
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
34 -2.016.859 -570.204
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13.775 15.712
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 387.193 785.630
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.950 -47.169
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -772.436
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.387 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.840 -15.557
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
302.437 -186.937
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -629.754 -871.308
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 429.950 1.651.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 450.152 -133.015
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-156.459 -229.924
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -25.316 2.035
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -6.227 -153.188
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 506.303 -5.449
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
47.536 44.944
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 124.521 39.154
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 82.254 45.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-520.523 -576.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 31.798 -51.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8 -552.321 -525.069
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.380.564 11.728.627
Ödenen Faiz
-1.653.675 -2.090.718
Alınan Faiz
994.899 854.018
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-634.094 -611.354
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.775.535 -3.881.344
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1.229 2.219.644
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-76.000 -38.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
976.576 84.655
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-972.188 -369.591
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.843 81.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.280.358 -6.016.180
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.904.443 -3.195.069
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.375.915 -2.821.111
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-501.339 156.936
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-501.339 156.936
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-23.298 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.267.813 -3.477.957
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.994 -9.998
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.994 -9.998
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.478.188 29.372.139
Kredilerden Nakit Girişleri
22.983.201 29.060.490
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
494.987 311.649
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.810.410 -31.523.695
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.354.532 -31.297.901
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-455.878 -225.794
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.302.335 -1.215.320
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.085.585 1.924.363
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-866.650 -1.101.876
Ödenen Temettüler
-838.246 -1.127.647
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.951 204.077
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.044.346 2.521.272
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-422.506 298.204
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.621.840 2.819.476
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.238.715 7.419.239
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37 11.860.555 10.238.715


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554
Transferler
537.183 1.483.882 -2.021.065 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66.675 0 0 0 0 -28.668 0 0 0 0 0 0 0 0 505.056 0 -43.203 0 -169.944 0 3.472 0 0 58.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.246.487 0 3.505.496 29.672 3.535.168
Dönem Karı (Zararı)
3.246.487 3.246.487 30.203 3.276.690
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.675 -28.668 505.056 -43.203 -169.944 3.472 58.971 259.009 -531 258.478
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
25 7.380 -1.010.000 -1.002.620 -125.027 -1.127.647
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.998 -9.998 -9.998
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3 876.867 -1.388.905 143.905 -368.133 -368.133
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944
Transferler
235.920 3.010.567 -3.246.487 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.145 37.081 0 -296.275 3.957 -1.487 -395.555 4.237.086 3.553.662 2.534 3.556.196
Dönem Karı (Zararı)
4.237.086 4.237.086 2.534 4.239.620
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.145 37.081 -296.275 3.957 -1.487 -395.555 -683.424 -683.424
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
25 6.232 -811.622 -805.390 -32.856 -838.246
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.994 -9.994 -9.994
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3 0 -5.962 -5.962
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911162


BIST
18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5032 13,5531 % -0,71  
Euro 15,0656 15,1239 % -0,70  
Sterlin 18,0635 18,1541 % -0,80  
Frank 14,4678 14,5549 % -0,89  
Riyal 3,5926 3,6106 % -0,96  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 -12,64  
Altın Gr. 774 774 -14,03  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,17 22,19 -0,54  
Gümüş Gr. 9,63 9,64 -0,34  
B. Petrol 89,11 89,11 0,94