***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor

12.08.2021 18:43
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.217.455 1.726.922 1.112.542 853.008
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-182.975 -228.866 -27.387 7.549
Yabancı Para Çevrim Farkları
620.550 141.358 226.088 218.236
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
270 -4.696 2.433 1.872
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
270 -4.696 2.433 1.872
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
111.651 -42.785 -35.504 -19.521
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
933.137 726.006 255.160 305.724
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-821.486 -768.791 -290.664 -325.245
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-334.123 -169.602 -145.958 -80.284
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-334.123 -169.602 -145.958 -80.284
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-555.963 -238.402 -36.224 -25.514
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-604.450 -304.230 -31.673 -40.953
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
48.487 65.828 -4.551 15.439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.360 85.261 -38.222 -87.240
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-180.993 -14.945 -81.229 -114.397
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-53 1.033 -529 -412
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
111.191 52.448 7.243 5.612
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
66.824 37.312 29.191 17.662
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-22.329 9.413 7.102 4.295
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-182.975 -228.866 -27.387 7.549
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.034.480 1.498.056 1.085.155 860.557
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39 2.526 15 1.339
Ana Ortaklık Payları
2.034.441 1.495.530 1.085.140 859.218


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 12.442.678 11.860.555
Finansal Yatırımlar
671.779 701.973
Vadeli Mevduatlar
166.261 172.363
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 505.518 529.610
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
4.197.448 3.482.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
69.654 16.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.127.794 3.465.797
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.696.756 1.886.381
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.696.756 1.886.381
Diğer Alacaklar
485.323 254.109
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
485.323 254.109
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.024.704 972.052
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
1.024.704 972.052
Türev Araçlar
16 1.147.152 917.437
Stoklar
406.407 203.715
Peşin Ödenmiş Giderler
376.591 211.798
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31.545 37.833
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
345.046 173.965
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.909 6.918
Diğer Dönen Varlıklar
57.365 86.161
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 11.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
57.365 74.641
ARA TOPLAM
22.511.112 20.583.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.511.112 20.583.372
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
256.436 222.451
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
256.436 222.451
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
100.097 75.717
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
100.097 75.717
Diğer Alacaklar
116.337 151.249
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
116.337 151.249
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
107.868 128.114
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
107.868 128.114
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
238.329 103.926
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13.220 13.675
Maddi Duran Varlıklar
5 15.312.041 13.902.730
Tesis, Makine ve Cihazlar
12.774.095 11.832.295
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.537.946 2.070.435
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.357.563 2.380.174
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 13.268.185 12.367.784
Şerefiye
40.010 40.010
Lisanslar
4.908.917 4.935.530
Bilgisayar Yazılımları
5.134.302 4.531.633
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.184.956 2.860.611
Peşin Ödenmiş Giderler
289.995 702.499
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
367 460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
289.628 702.039
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.270.700 836.608
Diğer Duran Varlıklar
18.960 30.094
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.349.731 30.915.021
TOPLAM VARLIKLAR
55.860.843 51.498.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 2.511.216 3.129.709
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 100.032 124.717
Banka Kredileri
67.019 55.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
33.013 17.949
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 50.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.411.184 3.004.992
Banka Kredileri
1.736.394 2.445.768
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
577.142 559.224
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
97.648 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.949.654 2.103.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 2.949.654 2.103.028
Banka Kredileri
2.462.823 1.692.415
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
486.831 410.613
Ticari Borçlar
4.006.804 3.705.515
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25.399 36.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.981.405 3.669.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
131.118 113.529
Diğer Borçlar
2.966.907 1.192.870
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
713.282 4.086
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.253.625 1.188.784
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
376.772 315.070
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
376.772 315.070
Türev Araçlar
16 67.613 119.111
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
125.880 116.921
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.074 11.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
114.806 105.847
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
223.307 134.175
Kısa Vadeli Karşılıklar
630.099 630.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
208.554 376.655
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
421.545 253.633
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
506 5.046
ARA TOPLAM
13.989.876 11.565.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.989.876 11.565.262
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 18.616.540 16.353.685
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 46.108 47.628
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
46.108 47.628
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.570.432 16.306.057
Banka Kredileri
8.863.119 7.930.897
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.515.676 1.474.085
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8.191.637 6.901.075
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
172.174 164.764
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
172.174 164.764
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.018 22.180
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.439 11.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.579 10.459
Uzun Vadeli Karşılıklar
887.395 793.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
444.584 381.923
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
442.811 411.931
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.365.376 1.337.831
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
560.976 475.879
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.617.479 19.148.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.607.355 30.713.455
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.253.278 20.784.767
Ödenmiş Sermaye
2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
-128.057 -147.914
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
269 269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-94.684 -94.684
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.684 -94.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.684 -94.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-792.000 -609.025
Yabancı Para Çevrim Farkları
926.784 487.227
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-668.500 -490.523
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-61.723 -151.045
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-606.777 -339.478
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.202 1.985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.202 1.985
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-1.052.486 -607.714
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.398.040 3.009.025
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.417.268 12.154.984
Net Dönem Karı veya Zararı
2.217.416 4.237.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
210 171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.253.488 20.784.938
TOPLAM KAYNAKLAR
55.860.843 51.498.393


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 15.934.802 13.167.448 8.321.285 6.728.931
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
439.992 414.652 226.997 194.972
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
15 439.992 414.652 226.997 194.972
TOPLAM HASILAT
16.374.794 13.582.100 8.548.282 6.923.903
Satışların Maliyeti
-11.580.713 -9.437.852 -6.068.236 -4.903.586
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-125.230 -81.694 -68.774 -46.494
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-125.230 -81.694 -68.774 -46.494
TOPLAM MALİYETLER
-11.705.943 -9.519.546 -6.137.010 -4.950.080
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.354.089 3.729.596 2.253.049 1.825.345
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
314.762 332.958 158.223 148.478
BRÜT KAR (ZARAR)
4.668.851 4.062.554 2.411.272 1.973.823
Genel Yönetim Giderleri
-422.970 -354.705 -223.619 -166.419
Pazarlama Giderleri
-771.988 -676.562 -413.810 -327.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.196.614 1.123.082 1.441.838 351.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -382.895 -213.818 -326.842 -73.829
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.287.612 3.940.551 2.888.839 1.756.898
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 37.527 119.207 -13.172 38.275
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -70.251 0 -22.656 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-100.362 -221.518 -50.831 -106.751
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28.645 -3.262 10.906 -14
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.183.171 3.834.978 2.813.086 1.688.408
Finansman Gelirleri
11 651.803 1.064.852 -721.315 459.517
Finansman Giderleri
11 -3.509.619 -2.693.637 -1.215.476 -1.060.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.325.355 2.206.193 876.295 1.087.886
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-107.900 -479.271 236.247 -234.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-387.313 -358.544 -224.135 -196.996
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
279.413 -120.727 460.382 -37.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.217.455 1.726.922 1.112.542 853.008
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.217.455 1.726.922 1.112.542 853.008
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39 2.526 15 1.334
Ana Ortaklık Payları
2.217.416 1.724.396 1.112.527 851.674
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,02000000 0,79000000 0,51000000 0,39000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.904.179 5.896.076
Dönem Karı (Zararı)
2.217.455 1.726.922
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.217.455 1.726.922
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.615.664 5.197.878
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6-7 3.394.808 2.820.878
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5-6 4.035 2.692
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
646.349 490.100
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
233.340 509.179
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.068.342 2.178.661
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-777.875 -1.257.718
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -777.875 -1.257.718
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-28.645 3.262
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
107.900 479.271
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.810 -20.565
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.780 -7.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.547.510 -365.967
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-799.152 -841.992
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
161.913 572.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.159 192.951
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-33.506 59.710
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-202.692 -92.393
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-202.526 -103.388
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.695 96.567
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
69.112 50.290
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.417 48.521
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.797 51.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-483.019 -400.712
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14.433 47.997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-497.452 -448.709
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.285.609 6.558.833
Ödenen Faiz
-813.535 -796.961
Alınan Faiz
728.277 368.884
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-296.172 -234.680
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.970.856 -2.817.870
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-105.758 -38.950
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
399.619 672.277
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-218.743 -684.814
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.309 45.086
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.462.677 -2.773.258
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -2.463.999 -1.391.820
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.998.678 -1.381.438
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
450.136 35.465
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
450.136 35.465
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-105.742 -73.676
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.474.976 -2.447.553
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -9.994
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -9.994
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.611.525 18.942.494
Kredilerden Nakit Girişleri
3.519.368 18.667.494
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
92.157 275.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.411.236 -21.500.448
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.361.236 -21.144.570
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-50.000 -355.878
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-697.564 -705.430
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
605.790 1.836.593
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-698.134 -977.912
Ödenen Temettüler
-855.310 -32.856
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-30.047 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
458.347 630.653
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
114.254 59.729
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
572.601 690.382
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 11.860.555 10.238.715
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 12.433.156 10.929.097


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938
Transferler
389.015 3.848.071 -4.237.086 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 439.557 0 -267.299 89.322 217 -444.772 2.217.416 2.034.441 39 2.034.480
Dönem Karı (Zararı)
2.217.416 2.217.416 39 2.217.455
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 439.557 -267.299 89.322 217 -444.772 -182.975 -182.975
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
10 19.857 -2.585.787 -2.565.930 -2.565.930
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -128.057 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 926.784 0 -606.777 0 -61.723 0 2.202 0 0 -1.052.486 0 0 0 0 0 3.398.040 0 0 0 13.417.268 2.217.416 0 20.253.278 210 20.253.488http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957746


BIST
16:212.057
Değişim :  -1,40% |  -29,18
Açılış :  2.083  
Önceki Kapanış :  2.086  
En Yüksek
2.086
En Düşük
2.050
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:19
ANHYT 14,45 40.218.754 % 4,33  
ALKIM 20,12 73.811.326 % 2,60  
AKSUE 26,38 8.849.834 % 1,70  
AKBNK 7,80 1.480.456.224 % 0,65  
ALKA 17,11 3.769.972 % 0,53  
16:19 Alış Satış %  
Dolar 13,5610 13,5747 % 1,02  
Euro 15,4359 15,4486 % 0,75  
Sterlin 18,3867 18,4789 % 0,60  
Frank 14,7644 14,8533 % 0,87  
Riyal 3,6078 3,6259 % 1,06  
16:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 -8,24  
Altın Gr. 793 793 6,77  
Cumhuriyet 5.253 5.332 33,00  
Tam 5.236 5.369 39,30  
Yarım 2.531 2.597 19,01  
Çeyrek 1.269 1.299 9,51  
Gümüş.Ons 22,92 22,95 -0,09  
Gümüş Gr. 10,03 10,04 0,07  
B. Petrol 87,19 87,19 0,71