***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.05.2022 18:32
***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
13.100.000 0 0 -17.745 4.849.771 -12.616 4.769.008 0 0 848.310 0 0 58.398.544 11.342.988 0 93.278.260 0 93.278.260
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
13.100.000 0 0 -17.745 4.849.771 -12.616 4.769.008 0 0 848.310 0 0 58.398.544 11.342.988 0 93.278.260 0 93.278.260
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -35.538 0 45.738 0 0 -7.806.384 0 0 0 0 961.946 -6.834.238 0 -6.834.238
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.802 0 22.846 0 22.846
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 0 0 9.228.615 -11.342.989 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.577.454 -8.577.454 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 0 0 651.161 -2.765.535 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -19.701 4.814.233 -12.616 6.929.120 0 0 -6.958.074 0 0 67.627.159 24.801 961.946 86.466.868 0 86.466.868
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
13.100.000 0 0 0 4.760.771 203.462 10.889.174 0 0 -5.835.815 0 0 67.627.159 6.355.008 0 0 0 97.099.759
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
13.100.000 0 0 0 4.760.771 203.462 10.889.174 0 0 -5.835.815 0 0 67.627.159 6.355.008 0 0 0 97.099.759
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -31.773 0 1.605.261 0 0 22.717.872 0 0 0 0 6.728.786 0 0 31.020.146
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
21.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.800.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.890 0 0 0 34.890
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 25.648 0 0 0 0 0 6.329.360 -6.355.008 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.291.309 -6.291.309 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 25.648 0 0 0 0 0 38.051 -63.699 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
34.900.000 0 0 0 4.728.998 203.462 12.520.083 0 0 16.882.057 0 0 73.956.519 34.890 6.728.786 0 0 149.954.795


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
279.084.252 714.383.957 993.468.209 237.933.561 657.847.925 895.781.486
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 70.235.185 242.129.895 312.365.080 56.163.538 206.409.718 262.573.256
Teminat Mektupları
62.924.680 146.955.104 209.879.784 53.164.164 131.292.450 184.456.614
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.097.831 26.682.785 28.780.616 1.725.374 24.260.049 25.985.423
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
52.399.000 87.332.949 139.731.949 44.923.837 76.456.270 121.380.107
Diğer Teminat Mektupları
8.427.849 32.939.370 41.367.219 6.514.953 30.576.131 37.091.084
Banka Kredileri
770.408 14.068.121 14.838.529 211.032 11.723.519 11.934.551
İthalat Kabul Kredileri
770.408 14.063.086 14.833.494 211.032 11.720.128 11.931.160
Diğer Banka Kabulleri
0 5.035 5.035 0 3.391 3.391
Akreditifler
2.552.818 76.307.963 78.860.781 845.948 59.326.676 60.172.624
Belgeli Akreditifler
2.552.818 76.274.545 78.827.363 845.948 59.296.678 60.142.626
Diğer Akreditifler
0 33.418 33.418 0 29.998 29.998
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
3.987.279 4.798.707 8.785.986 1.942.394 4.067.073 6.009.467
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
3.987.279 4.798.707 8.785.986 1.942.394 4.067.073 6.009.467
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
136.559.868 24.373.941 160.933.809 112.493.520 25.614.771 138.108.291
Cayılamaz Taahhütler
(1) 136.559.868 24.373.941 160.933.809 112.493.520 25.614.771 138.108.291
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
12.675.015 17.491.977 30.166.992 5.931.540 18.329.423 24.260.963
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 3.150 0 3.150
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
28.535.378 21.320 28.556.698 22.868.861 19.212 22.888.073
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
9.082.840 0 9.082.840 6.609.633 0 6.609.633
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
68.846.981 0 68.846.981 61.707.772 0 61.707.772
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
110.116 0 110.116 101.762 0 101.762
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.306.388 6.860.644 24.167.032 15.270.802 7.266.136 22.536.938
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
72.289.199 447.880.121 520.169.320 69.276.503 425.823.436 495.099.939
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
72.289.199 447.880.121 520.169.320 69.276.503 425.823.436 495.099.939
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.372.191 7.772.111 13.144.302 4.835.428 7.257.118 12.092.546
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.785.630 2.966.152 6.751.782 2.421.698 3.628.653 6.050.351
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.586.561 4.805.959 6.392.520 2.413.730 3.628.465 6.042.195
Para ve Faiz Swap İşlemleri
64.761.651 428.530.555 493.292.206 64.441.075 408.569.888 473.010.963
Swap Para Alım İşlemleri
7.561.803 192.749.257 200.311.060 4.980.360 193.274.290 198.254.650
Swap Para Satım İşlemleri
56.919.848 142.678.068 199.597.916 59.090.715 131.020.654 190.111.369
Swap Faiz Alım İşlemleri
140.000 46.551.615 46.691.615 185.000 42.137.472 42.322.472
Swap Faiz Satım İşlemleri
140.000 46.551.615 46.691.615 185.000 42.137.472 42.322.472
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 9.749.644 9.749.644 0 9.996.430 9.996.430
Para Alım Opsiyonları
0 4.860.893 4.860.893 0 4.998.463 4.998.463
Para Satım Opsiyonları
0 4.888.751 4.888.751 0 4.997.967 4.997.967
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
2.155.357 1.827.811 3.983.168 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 1.827.811 1.827.811 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
2.155.357 0 2.155.357 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.134.782.522 656.384.494 2.791.167.016 1.952.713.000 584.318.513 2.537.031.513
EMANET KIYMETLER
329.834.138 156.183.759 486.017.897 263.653.975 121.563.137 385.217.112
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
17.334.254 59.242.386 76.576.640 14.933.991 53.322.559 68.256.550
Tahsile Alınan Çekler
26.488.105 6.439.984 32.928.089 23.819.347 5.134.211 28.953.558
Tahsile Alınan Ticari Senetler
23.987.826 1.929.699 25.917.525 21.450.680 1.632.830 23.083.510
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
206.988.294 1.198.325 208.186.619 178.476.218 811.746 179.287.964
Diğer Emanet Kıymetler
55.025.194 87.373.365 142.398.559 24.963.274 60.661.791 85.625.065
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 0 1.649 1.649 0 1.649
REHİNLİ KIYMETLER
1.803.167.553 491.002.651 2.294.170.204 1.687.499.546 454.506.906 2.142.006.452
Menkul Kıymetler
2.821.604 3.007.905 5.829.509 2.699.422 2.790.764 5.490.186
Teminat Senetleri
25.121.542 5.910.642 31.032.184 23.434.768 5.116.179 28.550.947
Emtia
919.910 226.655 1.146.565 919.910 205.378 1.125.288
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.463.783.373 302.886.572 1.766.669.945 1.362.885.844 281.957.707 1.644.843.551
Diğer Rehinli Kıymetler
310.515.915 178.917.563 489.433.478 297.554.393 164.388.763 461.943.156
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 53.314 58.523 5.209 48.115 53.324
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.780.831 9.198.084 10.978.915 1.559.479 8.248.470 9.807.949
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.413.866.774 1.370.768.451 3.784.635.225 2.190.646.561 1.242.166.438 3.432.812.999


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
9.387.478 546.957
Alınan Faizler
29.837.482 19.955.000
Ödenen Faizler
-15.439.201 -12.804.545
Alınan Temettüler
805 1.973
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.122.847 1.482.289
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.055.895 267.896
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.176.965 694.985
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.857.025 -1.372.472
Ödenen Vergiler
-98.917 -926.554
Diğer
-8.411.373 -6.751.615
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-54.218.218 5.670.623
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-967.008 -3.019.060
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-12.080.771 -4.994.749
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-59.870.655 -12.489.500
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.369.765 410.508
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.467.981 3.331.974
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
85.982.178 -3.334.160
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.973.849 -1.257.104
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-63.418.065 27.022.714
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-44.830.740 6.217.580
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-28.348.423 -9.398.978
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-436.857 -142.509
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-201.973 -203.591
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
827.877 204.972
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.936.997 -19.704.511
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.868.752 7.926.283
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-26.839.405 -9.341
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
370.180 2.529.719
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
22.721.793 4.465.268
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.105.108 4.533.474
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-97.820 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
21.800.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-85.495 -68.206
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
617.501 3.104.181
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-49.839.869 4.388.051
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
100.775.019 34.847.422
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
50.935.150 39.235.473


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.728.786 961.946
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
24.291.360 -7.796.184
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.573.488 10.200
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-35.304 -39.586
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.003.412 42.976
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-394.620 6.810
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.717.872 -7.806.384
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
28.394.401 -9.748.132
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.676.529 1.941.748
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.020.146 -6.834.238


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
174.186.099 363.594.562 537.780.661 156.891.377 374.035.478 530.926.855
Nakit ve Nakit Benzerleri
12.753.373 172.230.816 184.984.189 24.359.462 197.701.960 222.061.422
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 9.012.215 161.419.764 170.431.979 23.319.411 185.466.575 208.785.986
Bankalar
(4) 3.231.457 10.811.802 14.043.259 761.150 12.236.212 12.997.362
Para Piyasalarından Alacaklar
512.543 0 512.543 281.931 0 281.931
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.842 -750 -3.592 -3.030 -827 -3.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 2.327.274 25.822.649 28.149.923 1.936.236 24.723.476 26.659.712
Devlet Borçlanma Senetleri
122.277 24.732.300 24.854.577 131.441 23.766.048 23.897.489
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.204.997 1.090.349 3.295.346 1.804.795 957.428 2.762.223
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 155.084.614 162.812.753 317.897.367 120.157.761 149.999.396 270.157.157
Devlet Borçlanma Senetleri
154.249.543 162.056.115 316.305.658 119.331.986 149.301.458 268.633.444
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
305.588 51.813 357.401 301.892 46.511 348.403
Diğer Finansal Varlıklar
529.483 704.825 1.234.308 523.883 651.427 1.175.310
Türev Finansal Varlıklar
(3) 4.020.838 2.728.344 6.749.182 10.437.918 1.610.646 12.048.564
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.020.838 2.728.344 6.749.182 10.437.918 1.610.646 12.048.564
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
598.176.662 312.139.749 910.316.411 522.895.453 271.013.864 793.909.317
Krediler
(7) 587.431.898 278.288.169 865.720.067 537.517.822 240.886.067 778.403.889
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 42.018.394 33.960.372 75.978.766 14.359.307 30.224.509 44.583.816
Devlet Borçlanma Senetleri
117.052 248.746 365.798 116.256 224.692 340.948
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-31.273.630 -108.792 -31.382.422 -28.981.676 -96.712 -29.078.388
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 4.927.571 0 4.927.571 5.118.932 0 5.118.932
Satış Amaçlı
4.927.571 0 4.927.571 5.118.932 0 5.118.932
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
17.095.358 6.705.610 23.800.968 14.964.022 6.023.868 20.987.890
İştirakler (Net)
(9) 217.917 0 217.917 152.904 0 152.904
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
217.917 0 217.917 152.904 0 152.904
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 16.877.441 6.480.937 23.358.378 14.811.118 5.799.195 20.610.313
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
16.825.615 6.480.937 23.306.552 14.759.292 5.799.195 20.558.487
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
51.826 0 51.826 51.826 0 51.826
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 224.673 224.673 0 224.673 224.673
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 224.673 224.673 0 224.673 224.673
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 6.682.616 63.821 6.746.437 6.593.997 60.795 6.654.792
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.445.817 45.511 1.491.328 1.328.388 36.707 1.365.095
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.445.817 45.511 1.491.328 1.328.388 36.707 1.365.095
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
4.151.966 0 4.151.966 1.519.079 0 1.519.079
DİĞER AKTİFLER (Net)
(20) 10.891.848 3.029.686 13.921.534 8.116.674 2.291.634 10.408.308
VARLIKLAR TOPLAMI
817.557.937 685.578.939 1.503.136.876 717.427.922 653.462.346 1.370.890.268
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 491.762.456 570.275.630 1.062.038.086 380.837.924 567.848.691 948.686.615
ALINAN KREDİLER
(3) 362.523 64.383.226 64.745.749 394.280 58.922.381 59.316.661
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 69.342.428 38.248.142 107.590.570 139.646.059 37.053.037 176.699.096
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 1.010.690 28.952.582 29.963.272 1.010.690 25.151.351 26.162.041
Bonolar
0 726.000 726.000 0 97.988 97.988
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.010.690 28.226.582 29.237.272 1.010.690 25.053.363 26.064.053
FONLAR
36.921 0 36.921 31.956 0 31.956
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
36.921 0 36.921 31.956 0 31.956
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 1.411.480 4.016.158 5.427.638 1.202.899 2.388.020 3.590.919
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.411.480 4.016.158 5.427.638 1.202.899 2.388.020 3.590.919
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 904.989 36.455 941.444 747.354 42.129 789.483
KARŞILIKLAR
(9) 11.365.362 18.336 11.383.698 9.042.970 17.042 9.060.012
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.043.147 0 2.043.147 1.723.250 0 1.723.250
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
9.322.215 18.336 9.340.551 7.319.720 17.042 7.336.762
CARİ VERGİ BORCU
(10) 13.961.300 15.364 13.976.664 1.259.239 13.192 1.272.431
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 23.637.102 23.637.102 0 21.427.601 21.427.601
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 23.637.102 23.637.102 0 21.427.601 21.427.601
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 27.923.333 5.517.604 33.440.937 22.674.910 4.078.784 26.753.694
ÖZKAYNAKLAR
(13) 164.480.583 -14.525.788 149.954.795 108.064.597 -10.964.838 97.099.759
Ödenmiş Sermaye
34.900.000 0 34.900.000 13.100.000 0 13.100.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
19.485.315 -2.032.772 17.452.543 17.819.572 -1.966.165 15.853.407
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
29.375.073 -12.493.016 16.882.057 3.162.858 -8.998.673 -5.835.815
Kar Yedekleri
73.956.519 0 73.956.519 67.627.159 0 67.627.159
Yasal Yedekler
5.779.782 0 5.779.782 5.463.080 0 5.463.080
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
68.176.737 0 68.176.737 62.164.079 0 62.164.079
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
6.763.676 0 6.763.676 6.355.008 0 6.355.008
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
34.890 0 34.890 63.699 0 63.699
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.728.786 0 6.728.786 6.291.309 0 6.291.309
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
782.562.065 720.574.811 1.503.136.876 664.912.878 705.977.390 1.370.890.268


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 35.249.515 20.329.344
Kredilerden Alınan Faizler
23.331.289 15.419.769
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
368.517 182.437
Bankalardan Alınan Faizler
50.473 33.825
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
88 13
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
11.347.212 4.614.737
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
141.198 60.198
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
9.280.584 4.020.392
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.925.430 534.147
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
151.936 78.563
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -17.757.996 -13.940.331
Mevduata Verilen Faizler
-12.650.735 -9.082.187
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-418.791 -234.136
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.446.144 -4.026.972
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-682.921 -439.026
Kiralama Faiz Giderleri
-38.047 -24.904
Diğer Faiz Giderleri
-521.358 -133.106
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
17.491.519 6.389.013
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.244.156 1.043.159
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.005.920 1.468.477
Gayri Nakdi Kredilerden
470.119 274.481
Diğer
2.535.801 1.193.996
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-761.764 -425.318
Gayri Nakdi Kredilere
-218 -170
Diğer
-761.546 -425.148
TEMETTÜ GELİRLERİ
805 1.973
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 163.963 -2.553.339
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
447.598 661
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.807.278 -2.758.506
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.523.643 204.506
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 1.698.339 1.178.186
FAALİYET BRÜT KÂRI
21.598.782 6.058.992
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -3.851.647 -1.501.226
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -1.976.778 -74.060
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.035.677 -1.203.956
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -3.125.262 -2.059.695
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.609.418 1.220.055
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 10.609.418 1.220.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -3.880.632 -258.109
Cari Vergi Karşılığı
-12.584.667 -769.649
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-875.536 -163.214
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.579.571 674.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 6.728.786 961.946
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 6.728.786 961.946
Grubun Karı (Zararı)
6.728.786 961.946
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,38500000 0,07300000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030346


BIST
10:112.395
Değişim :  0,18% |  4,26
Açılış :  2.401  
Önceki Kapanış :  2.391  
En Yüksek
2.407
En Düşük
2.395
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:10
IMASM 38,78 9.197.266 % 9,98  
SERVE 27,14 108.479 % 9,97  
ULUUN 14,75 48.325.901 % 6,88  
TMPOL 20,16 14.399.588 % 6,27  
EUHOL 2,66 6.371.195 % 5,98  
10:10 Alış Satış %  
Dolar 15,7543 15,7717 % 1,48  
Euro 16,5109 16,5561 % 1,95  
Sterlin 19,4569 19,5545 % 1,96  
Frank 15,6848 15,7792 % 1,57  
Riyal 4,1841 4,2051 % 1,34  
10:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 3,23  
Altın Gr. 919 919 8,18  
Cumhuriyet 6.080 6.172 -24,00  
Tam 6.055 6.211 -19,78  
Yarım 2.926 3.004 -9,57  
Çeyrek 1.468 1.502 -4,79  
Gümüş.Ons 21,64 21,66 0,03  
Gümüş Gr. 10,88 10,89 0,09  
B. Petrol 115 115 0,34