***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 21:12
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 1.609.156 -2.259.514 7.657.640 7.525.000 424.829.217 454.361.499 454.361.499
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-516.981 34.096.097 33.579.116 33.579.116
Dönem Karı (Zararı)
34.096.097 34.096.097 34.096.097
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-516.981 -516.981 -516.981
Sermaye Arttırımı
85.000.000 -85.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-14.901.392 -14.901.392 -14.901.392
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -13.292.236 -2.776.495 7.657.640 7.525.000 339.829.217 34.096.097 473.039.223 473.039.223
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 -13.292.236 -2.588.362 8.090.011 14.032.990 588.371.875 694.614.278 694.614.278
Transferler
9.867.022 -9.867.022
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.658.180 92.018.731 88.360.551 88.360.551
Dönem Karı (Zararı)
92.018.731 92.018.731 92.018.731
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.658.180 -3.658.180 -3.658.180
Kar Payları
5.000.000 -60.000.000 -55.000.000 -55.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -13.292.236 -6.246.542 8.090.011 28.900.012 518.504.853 92.018.731 727.974.829 727.974.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.564.712 11.452.091
Dönem Karı (Zararı)
92.018.731 34.096.097
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
92.018.731 34.096.097
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.507.524 16.545.842
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.297.251 2.920.142
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.074.425 1.717.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.045.689 1.630.098
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.736 87.238
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-451.852 2.080.067
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -2.843.918 -1.089.995
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.392.066 3.170.062
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.657.631 3.145.427
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.393.678
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.393.678
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.042.154 8.626.766
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6 -1.027.777 -550.218
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-90.422.528 -36.817.305
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.098.367 -1.190.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.098.367 -1.190.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.299.731 -9.953.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.299.731 -9.953.977
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-85.545.611 -36.078.204
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.275.200 3.064.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.275.200 3.064.559
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
245.981 7.340.805
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
245.981 7.340.805
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.103.727 13.824.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.152.842 -401.426
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-335.146
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.386.173 -1.635.971
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.032.640 12.663.874
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.386.903 -2.332.378
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-10.309.036
Alınan Faiz
2.110.599 2.496.570
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.447.300 12.499.682
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.848.487 -54.157.610
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.774.905
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.442.530 6.952.919
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.855.360 -36.818.536
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.927.949 -4.349.211
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
241.875
Ödenen Faiz
-13.507.708 -5.409.752
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.316.415 -30.041.645
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.316.415 -30.041.645
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 537.346.501 154.245.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 487.030.086 124.203.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 487.030.086 537.346.501
Finansal Yatırımlar
4 21.096.595 6.742.344
Ticari Alacaklar
259.985.592 236.887.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,17 133.186 133.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 259.852.406 236.754.040
Diğer Alacaklar
97.532 9.629.010
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
90.236 39.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.296 9.589.784
Stoklar
7 256.721.318 171.175.707
Peşin Ödenmiş Giderler
16.009.788 6.662.448
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.009.788 6.662.448
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
230.609
Diğer Dönen Varlıklar
13.136.237 501.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.136.237 501.944
ARA TOPLAM
1.054.307.757 968.945.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.054.307.757 968.945.180
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12.440.448 12.440.448
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.440.448 12.440.448
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 12.440.448 12.440.448
Diğer Alacaklar
1.445 1.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.445 1.445
Maddi Duran Varlıklar
8 225.145.216 207.615.894
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.055.937 4.311.842
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
230.920 163.337
Peşin Ödenmiş Giderler
73.707.228 57.327.024
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
73.707.228 57.327.024
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10.067.882
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
325.649.076 281.859.990
TOPLAM VARLIKLAR
1.379.956.833 1.250.805.170
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
177.573.915 167.185.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
177.573.915 167.185.521
Banka Kredileri
5 163.259.495 146.157.250
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 14.314.420 21.028.271
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
50.581.013 42.941.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
50.581.013 42.941.320
Banka Kredileri
5 50.581.013 42.941.320
Diğer Finansal Yükümlülükler
212.544 39.006
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 212.544 39.006
Ticari Borçlar
136.719.270 109.471.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 17 9.184
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 136.719.270 109.462.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.880.325 2.017.067
Diğer Borçlar
49.915.907 393.122
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
49.501.314 23.864
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
414.593 369.258
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.602.893 2.905.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.602.893 2.905.914
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.198.887 6.155.376
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.707.161 2.678.425
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.707.161 2.678.425
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
266.441 103.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
266.441 103.482
ARA TOPLAM
429.658.356 333.891.080
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
429.658.356 333.891.080
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
204.647.906 209.001.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
204.647.906 209.001.749
Banka Kredileri
5 204.082.360 208.460.230
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 565.546 541.519
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.675.742 12.210.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 17.675.742 12.210.171
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.087.892
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.323.648 222.299.812
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
651.982.004 556.190.892
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
727.974.829 694.614.278
Ödenmiş Sermaye
11 100.000.000 100.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-13.292.236 -13.292.236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.246.542 -2.588.362
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.246.542 -2.588.362
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.246.542 -2.588.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.090.011 8.090.011
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
8.090.011 8.090.011
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
8.090.011 8.090.011
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28.900.012 14.032.990
Yasal Yedekler
11 28.900.012 14.032.990
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
518.504.853 333.321.227
Net Dönem Karı veya Zararı
92.018.731 255.050.648
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
727.974.829 694.614.278
TOPLAM KAYNAKLAR
1.379.956.833 1.250.805.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 361.910.465 163.747.688
Satışların Maliyeti
12 -259.062.955 -120.176.926
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
102.847.510 43.570.762
BRÜT KAR (ZARAR)
102.847.510 43.570.762
Genel Yönetim Giderleri
13 -6.836.966 -6.306.157
Pazarlama Giderleri
13 -36.763.155 -18.526.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 52.848.401 46.859.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -69.824.261 -36.027.465
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.271.529 29.569.739
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.271.529 29.569.739
Finansman Gelirleri
15 68.742.577 27.099.339
Finansman Giderleri
15 -28.037.529 -13.946.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.976.577 42.722.863
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.042.154 -8.626.766
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.199.075 -8.136.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.241.229 -489.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
92.018.731 34.096.097
DÖNEM KARI (ZARARI)
92.018.731 34.096.097
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
92.018.731 34.096.097
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,92020000 0,34090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.658.180 -516.981
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.572.725 -646.226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
914.545 129.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
914.545 129.245
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.658.180 -516.981
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.360.551 33.579.116
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
88.360.551 33.579.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028094


BIST'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66