***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2022 19:56
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 1.609.156 -2.259.514 7.657.640 7.525.000 424.829.217 454.361.499 454.361.499
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.215 432.371 81.474.855 81.854.011 81.854.011
Dönem Karı (Zararı)
81.474.855 81.474.855 81.474.855
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.215 432.371 379.156 379.156
Sermaye Arttırımı
85.000.000 6.507.990 -91.507.990 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-14.901.392 -14.901.392 -14.901.392
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -13.292.236 -2.312.729 8.090.011 14.032.990 333.321.227 81.474.855 521.314.118 521.314.118
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 -13.292.236 -2.588.362 8.090.011 14.032.990 588.371.875 694.614.278 694.614.278
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
26.366.998 -26.366.998 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.837.647 9.026.595 254.138.405 254.138.405 260.327.353
Dönem Karı (Zararı)
254.138.405 254.138.405
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.837.647 9.026.595 6.188.948 6.188.948
Sermaye Arttırımı
120.000.000 -120.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-55.000.000 -55.000.000 -55.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000.000 -13.292.236 -5.426.009 17.116.606 40.399.988 387.004.877 254.138.405 899.941.631 899.941.631


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.504.913 69.981.209
Dönem Karı (Zararı)
254.138.405 81.474.855
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
254.138.405 81.474.855
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.830.965 17.029.771
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.559.017 5.946.884
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.344.083 -1.552.271
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.344.083
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.552.271
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.272.242 3.146.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.042.813 2.832.341
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
229.429 314.314
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.072.694 1.731.963
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.877.607 -2.175.984
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 7.950.301 3.907.947
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28.310.119 9.522.567
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.147.868 -1.039.115
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.039.115
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.147.868
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-22.291.180 -228.166
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.288.142 -498.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-308.618.449 -17.261.472
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.474.731 -1.290.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-102.474.731 -1.290.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.847.094 -780.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.847.094 -780.352
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-245.507.493 -31.608.361
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
86.734.290 12.333.449
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
86.734.290 12.333.449
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.476.579 4.084.209
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.476.579 4.084.209
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-39.649.079 81.243.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.874.494 -911.841
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-358.384
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.981.340 -9.991.720
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-160.150.559 -21.731.558
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.072.967
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.900.926 -12.529.900
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-110.339.202 -26.266.927
Alınan Faiz
5.375.837 2.496.570
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-13.286.268 12.495.732
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.957.101 5.098.327
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.901.392
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
231.442.530 82.231.296
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-126.243.512 -45.520.569
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.490.661 -9.534.550
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.039.115
Ödenen Temettüler
12 -40.500.000
Ödenen Faiz
-18.251.256 -8.215.573
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-179.698.371 53.347.978
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-179.698.371 53.347.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 537.346.501 154.245.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 357.648.130 207.593.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 357.648.130 537.346.501
Finansal Yatırımlar
4 25.182.750 6.742.344
Ticari Alacaklar
338.017.874 236.887.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,18 133.186 133.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 337.884.688 236.754.040
Diğer Alacaklar
56.804.115 9.629.010
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 39.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 56.804.115 9.589.784
Stoklar
7 416.683.200 171.175.707
Peşin Ödenmiş Giderler
11.782.442 6.662.448
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.782.442 6.662.448
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
643.557
Diğer Dönen Varlıklar
14.284.784 501.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.284.784 501.944
ARA TOPLAM
1.221.046.852 968.945.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.221.046.852 968.945.180
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
21.942.127 12.440.448
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.942.127 12.440.448
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 21.942.127 12.440.448
Diğer Alacaklar
1.445 1.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.445 1.445
Maddi Duran Varlıklar
8 246.940.865 207.615.894
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.798.648 4.311.842
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
429.983 163.337
Peşin Ödenmiş Giderler
182.506.510 57.327.024
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 182.506.510 57.327.024
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25.155.583
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
480.775.161 281.859.990
TOPLAM VARLIKLAR
1.701.822.013 1.250.805.170
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
141.140.009 167.185.521
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
141.140.009 167.185.521
Banka Kredileri
5 134.796.917 146.157.250
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.343.092 21.028.271
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
142.795.190 42.941.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
142.795.190 42.941.320
Banka Kredileri
5 142.795.190 42.941.320
Diğer Finansal Yükümlülükler
92.886 39.006
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 92.886 39.006
Ticari Borçlar
194.917.995 109.471.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,18 9.184
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 194.917.995 109.462.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.046.147 2.017.067
Diğer Borçlar
9.429.575 393.122
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 9.134.283 23.864
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
295.292 369.258
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.686.545 2.905.914
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.686.545 2.905.914
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.535.560 6.155.376
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.907.854 2.678.425
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.907.854 2.678.425
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.586.175 103.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.586.175 103.482
ARA TOPLAM
527.137.936 333.891.080
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
527.137.936 333.891.080
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
256.169.176 209.001.749
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
256.169.176 209.001.749
Banka Kredileri
5 255.660.379 208.460.230
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 508.797 541.519
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.647.722
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.925.548 12.210.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 16.925.548 12.210.171
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.087.892
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
274.742.446 222.299.812
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
801.880.382 556.190.892
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
899.941.631 694.614.278
Ödenmiş Sermaye
12 220.000.000 100.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-13.292.236 -13.292.236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.426.009 -2.588.362
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.426.009 -2.588.362
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -5.426.009 -2.588.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.116.606 8.090.011
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17.116.606 8.090.011
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
12 17.116.606 8.090.011
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
40.399.988 14.032.990
Yasal Yedekler
12 40.399.988 14.032.990
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
387.004.877 333.321.227
Net Dönem Karı veya Zararı
254.138.405 255.050.648
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
899.941.631 694.614.278
TOPLAM KAYNAKLAR
1.701.822.013 1.250.805.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 877.734.538 341.377.978 515.824.073 177.630.290
Satışların Maliyeti
13 -592.635.605 -242.194.088 -333.572.650 -122.017.162
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
285.098.933 99.183.890 182.251.423 55.613.128
BRÜT KAR (ZARAR)
285.098.933 99.183.890 182.251.423 55.613.128
Genel Yönetim Giderleri
14 -14.526.331 -12.115.246 -7.689.365 -5.809.089
Pazarlama Giderleri
14 -107.162.899 -40.048.338 -70.399.744 -21.521.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 135.540.849 70.116.365 82.692.448 23.257.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -96.163.642 -53.038.542 -26.339.381 -17.011.077
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
202.786.910 64.098.129 160.515.381 34.528.390
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.032.817 1.845.696 3.184.638 1.552.271
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.718 -3.718
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
206.819.727 65.940.107 163.700.019 36.076.943
Finansman Gelirleri
16 119.804.961 36.609.651 51.910.563 9.803.737
Finansman Giderleri
16 -94.777.463 -21.303.069 -66.739.934 -7.356.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
231.847.225 81.246.689 148.870.648 38.523.826
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22.291.180 228.166 13.249.026 8.854.932
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.717.967 -1.573.348 -2.518.892 6.563.434
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26.009.147 1.801.514 15.767.918 2.291.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
254.138.405 81.474.855 162.119.674 47.378.758
DÖNEM KARI (ZARARI)
254.138.405 81.474.855 162.119.674 47.378.758
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
254.138.405 81.474.855 162.119.674 47.378.758
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 1,15520000 0,37030000 0,73690000 0,21540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.188.948 379.156 9.847.128 896.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.547.059 -66.519 1.025.666 579.707
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
9.501.679 455.127 9.501.679 455.127
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
234.328 -9.452 -680.217 -138.697
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
709.412 13.304 -205.133 -115.941
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-475.084 -22.756 -475.084 -22.756
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.188.948 379.156 9.847.128 896.137
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
260.327.353 81.854.011 171.966.802 48.274.895
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
260.327.353 81.854.011 171.966.802 48.274.895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056909


BIST'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66