***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2019 18:54
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 3.190.708 -1.954.047 90.194 2.326.855 2.326.855
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
90.194 -90.194 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-435.472 -435.472 -435.472
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 3.190.708 -1.863.853 -435.472 1.891.383 1.891.383
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 3.190.708 -1.863.853 -1.326.130 1.000.725 1.000.725
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.326.130 1.326.130 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.051 -668.321 -676.372 -676.372
Dönem Karı (Zararı)
0 -668.321 -668.321 -668.321
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.051 -8.051 -8.051
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 3.190.708 -8.051 -3.189.983 -668.321 324.353 324.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-236.215 -145.656
Dönem Karı (Zararı)
-667.546 -435.482
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-667.546 -435.482
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
311.209 138.798
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12,13] 115.544 119.114
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
197.466 26.903
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[6,10] 197.466 26.903
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.801 -7.219
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[5] -1.801 -7.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
120.122 151.028
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
75.230 185.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[5] 75.230 185.026
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[8] -266.547 -268.781
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
386.556 109.924
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[5] 386.556 109.924
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.755 -56.092
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[7,9] -29.755 -56.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.362 180.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
[7,9] -45.362 180.951
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-236.215 -145.656
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.970 -14.238
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.970 -14.238
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12,13] -64.970 -14.238
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.124 -152.748
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.066.820 0
Kredilerden Nakit Girişleri
[4] 2.066.820 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.955.082 -137.902
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -1.955.082 -137.902
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -13.614 -14.846
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-203.061 -312.642
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-203.061 -312.642
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 840.130 690.335
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 637.069 377.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 637.069 840.130
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
912.455 987.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
[5] 912.455 987.685
Diğer Alacaklar
443.836 503.605
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
[7] 413.976 477.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[7] 29.860 25.818
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[8] 2.317.683 2.051.136
Peşin Ödenmiş Giderler
25.681 14.175
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 25.681 14.175
Diğer Dönen Varlıklar
215.971 174.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
[10] 215.971 174.121
ARA TOPLAM
4.552.695 4.570.852
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.552.695 4.570.852
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
16.797 23.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[7] 16.797 23.787
Maddi Duran Varlıklar
893.355 895.929
Diğer Maddi Duran Varlıklar
[11] 893.355 895.929
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
625.104 673.104
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[12] 625.104 673.104
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[13] 158.330 156.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.693.586 1.749.654
TOPLAM VARLIKLAR
6.246.281 6.320.506
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
500.443 2.469.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
500.443 2.469.139
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
[4] 473.245 2.439.336
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
[4] 9.610 23.224
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4] 17.588 6.579
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
822.329 437.574
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
[5] 822.329 437.574
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[6] 82.368 66.855
Diğer Borçlar
73.781 15.325
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[7] 73.781 15.325
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
45.113 74.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 45.113 74.868
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
73.857 50.366
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[10] 73.857 50.366
ARA TOPLAM
1.597.891 3.114.127
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.597.891 3.114.127
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.101.647 2.034.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.101.647 2.034.827
Banka Kredileri
[4] 4.101.647 2.034.827
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
222.390 170.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[14] 222.390 170.827
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.324.037 2.205.654
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.921.928 5.319.781
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
324.353 1.000.725
Ödenmiş Sermaye
[16] 1.000.000 1.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[17] 3.190.708 3.190.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.051 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.051 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[18] -8.051 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[19] -3.189.983 -1.863.853
Net Dönem Karı veya Zararı
-668.321 -1.326.130
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
324.353 1.000.725
TOPLAM KAYNAKLAR
6.246.281 6.320.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[20] 1.697.893 2.089.857
Satışların Maliyeti
[20] -1.804.260 -1.812.434
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-106.367 277.423
BRÜT KAR (ZARAR)
-106.367 277.423
Genel Yönetim Giderleri
[21] -233.601 -234.962
Pazarlama Giderleri
[22] -240.173 -438.903
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[23] -33.042 -33.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[24] 238.294 199.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[24] -163.880 -8.854
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-538.769 -238.678
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-538.769 -238.678 0
Finansman Gelirleri
[25] 85.153 126.417
Finansman Giderleri
[25] -213.930 -327.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-667.546 -439.264 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-775 3.792
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[13] -775 3.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-668.321 -435.472 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-668.321 -435.472 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-668.321 -435.472
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.051 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[14] -10.322 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.271 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[13] 2.271 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.051 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-676.372 -435.472 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-676.372 -435.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778068


BIST
10:362.025
Değişim :  1,04% |  20,86
Açılış :  2.010  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.027
En Düşük
2.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:36
RALYH 15,30 3.782.956 % 9,99  
ISBIR 60,55 2.757.084 % 9,99  
DOBUR 168,60 6.241.909 % 9,98  
KLNMA 24,96 827.149 % 9,96  
EUHOL 2,10 19.994.218 % 9,95  
10:36 Alış Satış %  
Dolar 13,7300 13,7359 % 0,36  
Euro 15,5519 15,5912 % 0,27  
Sterlin 18,0730 18,1637 % 0,28  
Frank 14,8497 14,9391 % 0,35  
Riyal 3,6489 3,6672 % 0,45  
10:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 0,34  
Altın Gr. 789 789 4,42  
Cumhuriyet 5.198 5.276 25,00  
Tam 5.177 5.308 24,69  
Yarım 2.502 2.568 11,95  
Çeyrek 1.255 1.284 5,97  
Gümüş.Ons 22,33 22,36 -0,10  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 0,01  
B. Petrol 76,13 76,13 0,31