***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 20:52
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 0 3.190.708 0 0 -1.954.047 90.194 2.326.855 2.326.855
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
90.194 -90.194 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-1.326.130 -1.326.130 -1.326.130
Sermaye Azaltımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 3.190.708 0 0 -1.863.853 -1.326.130 1.000.725 1.000.725
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 0 3.190.708 0 0 -1.863.853 -1.326.130 1.000.725 1.000.725
Transferler
-1.326.130 1.326.130
Dönem Karı (Zararı)
-1.193.434 -1.193.434 -1.193.434
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
861.760 -34.548 827.212 827.212
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
503.424 503.424 503.424
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 503.424 3.190.708 861.760 -34.548 -3.189.983 -1.193.434 1.137.927 1.137.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-928.967 -48.775
Dönem Karı (Zararı)
-1.193.434 -1.326.130
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.193.434 -1.326.130
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
842.036 233.225
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[13] 271.024 239.440
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
259.008 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[6,10] 371.781 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
98.171
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
273.610 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.705 -6.215
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.705 -6.215
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-76.482 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-577.569 1.044.130
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
431.261 617.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
431.261
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[8] -988.176 -146.083
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[5] -103.733 -57.397
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] -47.060 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.060 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
130.139 630.579
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
148.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-18.436
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-928.967 -48.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.970 738.977
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.970 738.977
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.970 738.977
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
812.974 -540.408
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
503.424 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[4] 1.468.165 473.309
Kredilerden Nakit Girişleri
1.468.165 473.309
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.135.391 -1.013.717
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.135.391 -1.013.717
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.224 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-180.963 149.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-180.963 149.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 840.129 690.335
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 659.166 840.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 659.167 840.130
Ticari Alacaklar
[5] 554.944 987.685
Diğer Alacaklar
[7] 47.991 503.605
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21.488 477.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.503 25.818
Stoklar
[8] 3.039.312 2.051.136
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 20.984 14.175
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.984 14.175
Diğer Dönen Varlıklar
[10] 222.429 174.121
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
36.976 19.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
185.453 154.292
ARA TOPLAM
4.544.827 4.570.852
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.544.827 4.570.852
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[7] 16.701 23.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.701 23.787
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[12] 30.000 30.000
Maddi Duran Varlıklar
[11] 1.686.799 679.112
Arazi ve Arsalar
0
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.278.318 248.855
Taşıtlar
228.796 216.660
Mobilya ve Demirbaşlar
58.442 66.863
Özel Maliyetler
121.243 146.734
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[13] 751.000 859.921
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[14] 156.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.484.500 1.749.654
TOPLAM VARLIKLAR
7.029.327 6.320.506
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4] 66.477 1.225.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.477 1.225.092
Banka Kredileri
66.477 1.201.868
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23.224
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.061.512 1.237.468
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.061.512 1.237.468
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.061.512 1.237.468
Diğer Finansal Yükümlülükler
[4] 51.812 6.579
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
51.812 6.579
Ticari Borçlar
[5] 340.056 437.574
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
340.056 437.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[6] 68.563 66.855
Diğer Borçlar
114.110 15.325
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[7] 114.110 15.325
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 27.808 74.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.808 74.868
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[10] 205.047 50.366
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
205.047 50.366
ARA TOPLAM
1.935.385 3.114.127
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.935.385 3.114.127
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[4] 3.642.725 2.034.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.642.725 2.034.827
Banka Kredileri
3.642.725 2.034.827
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 313.290 170.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
313.290 170.827
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.956.015 2.205.654
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.891.400 5.319.781
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.137.927 1.000.725
Ödenmiş Sermaye
[17] 1.000.000 1.000.000
Sermaye Avansı
[18] 503.424 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 3.190.708 3.190.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] 827.212 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
827.212 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
861.760 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.548 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[21] -3.189.983 -1.863.853
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.193.434 -1.326.130
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.137.927 1.000.725
TOPLAM KAYNAKLAR
7.029.327 6.320.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[22] 3.297.596 4.095.915
Satışların Maliyeti
[22] -3.047.584 -3.682.342
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
250.012 413.573
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
250.012 413.573
Genel Yönetim Giderleri
[23] -543.482 -429.745
Pazarlama Giderleri
[24] -515.211 -729.543
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[25] -75.736 -66.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 270.743 700.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -389.093 -820.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.002.767 -931.643
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.002.767 -931.643
Finansman Gelirleri
[27] 99.497 236.266
Finansman Giderleri
[27] -366.646 -751.315
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.269.916 -1.446.692
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
76.482 120.562
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[14] 76.482 120.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.193.434 -1.326.130
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.193.434 -1.326.130
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.193.434 -1.326.130
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.060.528 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.104.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[15] -44.292
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-233.316 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-233.316 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[14] -233.316
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
827.212 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-366.222 -1.326.130
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-366.222 -1.326.130http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823651


BIST18:052.005
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
0
En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SAHOL 14,44 758.814.174 % 0,00  
TBORG 23,88 1.405.187 % 0,00  
TRCAS 4,33 41.635.836 % 0,00  
SNGYO 4,10 132.932.344 % 0,00  
TGSAS 17,00 82.701.652 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6893 13,6958 % 0,06  
Euro 15,5409 15,5869 % 0,24  
Sterlin 18,0680 18,1586 % 0,25  
Frank 14,8471 14,9365 % 0,33  
Riyal 3,6474 3,6657 % 0,41  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 -0,75  
Altın Gr. 787 787 2,37  
Cumhuriyet 5.198 5.276 25,00  
Tam 5.177 5.308 24,69  
Yarım 2.502 2.568 11,95  
Çeyrek 1.255 1.284 5,97  
Gümüş.Ons 22,36 22,39 -0,07  
Gümüş Gr. 9,88 9,89 0,02  
B. Petrol 76,44 76,44 0,62