***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 18:46***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 0 3.190.708 0 0 -1.863.853 -1.326.130 1.000.725 0 1.000.725
Transferler
-1.326.130 1.326.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.051 -668.321 -676.372 0 -676.372
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 0 3.190.708 0 -8.051 -3.189.983 -668.321 324.353 0 324.353
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 503.424 3.190.708 861.760 -34.548 -3.189.983 -1.193.434 1.137.927 0 1.137.927
Transferler
-1.193.434 1.193.434
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
76.423 -1.524.569 -1.448.146 0 -1.448.146
Sermaye Avansı
50.000 50.000 0 50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 553.424 3.190.708 861.760 41.875 -4.383.417 -1.524.569 -260.219 0 -260.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-384.383 -236.215
Dönem Karı (Zararı)
-1.524.569 -668.321
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.524.569 -668.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
425.948 311.984
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 232.733 115.544
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 36.642 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 30.742 197.466
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
164.762 -1.801
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -38.931 775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
714.238 120.122
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -61.864 75.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -26.134 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 107.298 -266.547
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 222.640 386.556
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 634.737 -29.755
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-162.439 -45.362
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-384.383 -236.215
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.865 -64.970
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-12.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -4.365 -64.970
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.338 98.124
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 50.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 200.000 2.066.820
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -142.662 -1.955.082
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 0 -13.614
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-293.910 -203.061
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-293.910 -203.061
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 659.167 840.130
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 365.257 637.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 365.257 659.167
Ticari Alacaklar
3-8 580.166 554.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 580.166 554.944
Diğer Alacaklar
46.454 47.991
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9.221 21.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
37.233 26.503
Stoklar
7 2.932.014 3.039.312
Peşin Ödenmiş Giderler
9 37.098 20.984
Diğer Dönen Varlıklar
10 177.573 222.429
ARA TOPLAM
4.138.562 4.544.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.138.562 4.544.827
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12.500
Diğer Alacaklar
8 44.372 16.701
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
30.000 30.000
Maddi Duran Varlıklar
11 1.512.684 1.686.799
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 696.747 751.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 17.376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.313.679 2.484.500
TOPLAM VARLIKLAR
6.452.241 7.029.327
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 9.327 118.289
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.240.189 1.061.512
Ticari Borçlar
562.696 340.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 562.696 340.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 61.441 68.563
Diğer Borçlar
748.847 114.110
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 748.847
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 114.110
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.533 27.808
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 41.263 205.047
ARA TOPLAM
3.671.296 1.935.385
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.671.296 1.935.385
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.795.110 3.642.725
Uzun Vadeli Karşılıklar
246.054 313.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 246.054 313.290
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.041.164 3.956.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.712.460 5.891.400
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-260.219 1.137.927
Ödenmiş Sermaye
15 1.000.000 1.000.000
Sermaye Avansı
15 553.424 503.424
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.190.708 3.190.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
903.635 827.212
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
903.635 827.212
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
861.760 861.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.875 -34.548
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.383.417 -3.189.983
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.524.569 -1.193.434
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-260.219 1.137.927
TOPLAM KAYNAKLAR
6.452.241 7.029.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.791.387 1.697.893
Satışların Maliyeti
16 -1.960.959 -1.804.260
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-169.572 -106.367 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-169.572 -106.367 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -186.591 -233.601
Pazarlama Giderleri
17 -206.881 -240.173
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -53.440 -33.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 38.078 238.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -62.585 -163.880
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-640.991 -538.769 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-640.991 -538.769 0
Finansman Gelirleri
85.153
Finansman Giderleri
-922.509 -213.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.563.500 -667.546 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
38.931 -775 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38.931 -775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.524.569 -668.321 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.524.569 -668.321 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.524.569 -668.321
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
76.423 -8.051 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 97.978 -10.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -21.555 2.271
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13 76.423 -8.051 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.448.146 -676.372 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.448.146 -676.372http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863652


BIST18:051.547
Değişim :  0,91% |  13,98
Açılış :  1.533  
Önceki Kapanış :  1.533  
En Yüksek
1.547
En Düşük
1.492
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHAAS 5,06 27.718.174 % 10,00  
TUREX 13,35 81.590.611 % 9,97  
PRKAB 24,70 181.320.571 % 9,97  
RODRG 16,02 9.666.145 % 9,95  
DOBUR 70,80 47.403.095 % 9,94  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,6540 9,6555 % 0,55  
Euro 11,2088 11,2332 % 0,99  
Sterlin 13,1604 13,2264 % 0,96  
Frank 10,5488 10,6124 % 0,88  
Riyal 2,5638 2,5767 % 0,45  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.772 -16,15  
Altın Gr. 549 549 -2,60  
Cumhuriyet 3.641 3.696 10,00  
Tam 3.627 3.718 11,44  
Yarım 1.753 1.799 5,53  
Çeyrek 879 899 2,77  
Gümüş.Ons 23,44 23,47 -0,08  
Gümüş Gr. 7,27 7,28 0,01  
B. Petrol 81,61 81,61 -3,11