***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2017 18:13
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 890.444 2.338.361 -22.880 -1.507.197 1.698.728 1.698.728
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
-7.046 1.507.197 1.500.151 1.500.151
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.507.197 -448.203 -1.955.400 -1.955.400
Dönem Sonu Bakiyeler
18 890.444 2.338.361 -1.537.123 -448.203 1.243.479 1.243.479
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 890.444 2.338.361 -1.985.326 1.243.479 1.243.479
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-17.880 -17.880 -17.880
Dönem Karı (Zararı)
64.695 64.695 64.695
Sermaye Arttırımı
18 109.556 109.556 109.556
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
852.347 852.347 852.347
Dönem Sonu Bakiyeler
18 1.000.000 3.190.708 -2.003.206 64.695 2.252.197 2.252.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-708.697 -183.631
Dönem Karı (Zararı)
64.695 -448.203
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
265.004 320.987
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
250.633 240.894
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.378
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.378
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.310 -8.948
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.888
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.198 -8.948
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17.681 60.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.214.772 84.402
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-615.446 -440.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-615.446 -440.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-309.878 -127.868
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-206.774 -127.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-103.104
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-196.030 221.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
187.516 176.301
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
187.516 176.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
32.769
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-295.465 293.465
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-295.465 293.465
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.238 -38.979
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-18.238 -38.979
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-885.073 -42.814
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
176.376 -140.817
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.515 -249.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.727 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.727
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.605 -17.455
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.455
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.605
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Ödenen Faiz
-124.637 -249.744
Alınan Faiz
18.018
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.312.252 161.308
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
961.902
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
667.294 161.308
Kredilerden Nakit Girişleri
667.294 161.308
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
-316.944
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
593.040 -271.504
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
593.040 -271.504
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 211.769 483.273
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 804.809 211.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 804.809 211.769
Ticari Alacaklar
8 1.294.738 679.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.294.738 679.292
Diğer Alacaklar
9,26 316.554 6.676
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,26 211.113 4.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 105.441 2.337
Stoklar
10 880.311 684.281
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
9 9.676 9.757
Diğer Dönen Varlıklar
11 137.632 170.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 137.632 170.486
ARA TOPLAM
3.443.720 1.762.261
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.443.720 1.762.261
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar
12 485.856 601.827
Arazi ve Arsalar
12 30.000 30.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 343.093 355.069
Taşıtlar
12 19.397 32.875
Mobilya ve Demirbaşlar
12 93.366 183.883
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.212.861 1.211.012
Diğer Haklar
12 6.362 6.543
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
12 973.518 974.173
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 232.981 230.296
Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.195 2.842
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.195 2.842
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 29.613 17.711
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.734.525 1.833.392
TOPLAM VARLIKLAR
5.178.245 3.595.653
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 1.189.565 1.111.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 1.189.565 1.111.372
Banka Kredileri
14 1.089.384 1.018.422
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 21.420
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 78.761 92.950
Ticari Borçlar
14 636.068 448.552
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14 636.068 448.552
Diğer Borçlar
9,26 59.539 347.255
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
295.465
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9,26 59.539 51.790
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 61.491 107.350
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 61.491 107.350
ARA TOPLAM
1.946.663 2.014.529
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.946.663 2.014.529
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 886.517 297.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 886.517 297.417
Banka Kredileri
14 838.768 297.417
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 47.749
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 72.997 40.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 72.997 40.228
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
9 17.984
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.887
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 1.887
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
979.385 337.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.926.048 2.352.174
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 2.252.197 1.243.479
Ödenmiş Sermaye
18 1.000.000 890.444
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 3.190.708 2.338.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -2.003.206 -1.537.124
Net Dönem Karı veya Zararı
18,21-24 64.695 -448.203
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.252.197 1.243.479
TOPLAM KAYNAKLAR
5.178.245 3.595.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 3.739.599 2.696.776
Satışların Maliyeti
21 -2.631.842 -2.139.891
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21 1.107.757 556.885
BRÜT KAR (ZARAR)
21 1.107.757 556.885
Genel Yönetim Giderleri
22 -334.234 -227.969
Pazarlama Giderleri
22 -446.400 -586.076
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -66.085 -66.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 45.640 137.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -56.287 -37.543
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
250.391 -223.062
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
250.391 -223.062
Finansman Gelirleri
24 124.637 18.018
Finansman Giderleri
24 -316.944 -249.744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.084 -454.788
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15 6.610 6.586
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 6.610 6.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
64.694 -448.202
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.694 -448.202
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8 64.694 -448.202
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8 64.694 -448.202
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
64.694 -448.202http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589835


BIST18:051.737
Değişim :  0,03% |  0,45
Açılış :  1.749  
Önceki Kapanış :  1.737  
En Yüksek
1.759
En Düşük
1.728
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
FRIGO 2,86 31.828.950 % 10,00  
DURDO 15,84 40.675.158 % 10,00  
SANFM 29,06 27.572.030 % 9,99  
DOBUR 180,90 62.241.720 % 9,97  
TETMT 209,50 9.491.294 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,1860 11,2790 % 2,20  
Euro 12,6405 12,7477 % 1,46  
Sterlin 15,0617 15,1372 % 1,37  
Frank 12,0532 12,1258 % 1,43  
Riyal 2,9862 3,0012 % 1,76  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 -14,22  
Altın Gr. 667 667 6,83  
Cumhuriyet 4.386 4.453 1,00  
Tam 4.365 4.476 -8,64  
Yarım 2.110 2.165 -4,18  
Çeyrek 1.058 1.083 -2,09  
Gümüş.Ons 24,57 24,60 -0,23  
Gümüş Gr. 8,90 8,91 0,09  
B. Petrol 78,47 78,47 -2,77