***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2017 20:27***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 890.444 2.338.361 -1.985.326 1.243.479 1.243.479
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-17.880 -17.880 -17.880
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
64.695 64.695 64.695
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
18 109.556 109.556 109.556
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
852.347 852.347 852.347
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 1.000.000 3.190.708 -2.003.206 64.695 2.252.197 2.252.197
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 1.000.000 3.190.708 -2.003.206 64.695 2.252.197 2.252.197
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-15.535 -64.695 -80.230 -80.230
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
64.695 -295.037 -230.342 -230.342
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 1.000.000 3.190.708 -1.954.046 -295.037 1.941.625 1.941.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-418.102 -736.758
Dönem Karı (Zararı)
-295.037 39.530
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
149.057 -89.028
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
112.482 -124.294
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.562 32.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.562 32.455
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-49.559 2.811
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-27.588 -1.523
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.886
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8.819
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-21.971 -7.371
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.398
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
33.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-195.718 -977.436
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
301.406 -471.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
301.406 -471.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.521 -66.492
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-101.706 -60.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26.185 -5.762
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-544.300 -281.008
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.739 202.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
46.739 202.246
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.356 -295.465
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-295.465
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
46.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.602 -64.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-64.723
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-341.698 -1.026.934
Ödenen Faiz
-200.587 -107.623
Alınan Faiz
124.183 13.606
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
384.193
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-73.347 -71.985
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.347 -71.985
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.330 -41.137
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.017 -30.848
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.608.121 608.956
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 961.702
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.556
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
852.146
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.622.967 0
Kredilerden Nakit Girişleri
2.622.967
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -352.746
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-352.746
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.846
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.116.672 -199.787
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.116.672 -199.787
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
804.809 211.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.921.481 11.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.921.481 804.809
Ticari Alacaklar
8 993.333 1.294.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 993.333 1.294.738
Diğer Alacaklar
9,26 418.260 316.554
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,26 312.819 211.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 105.441 105.441
Stoklar
10 1.424.611 880.311
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
9 13.676 9.676
Diğer Dönen Varlıklar
11 163.816 137.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 163.816 137.632
ARA TOPLAM
5.935.177 3.443.720
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.935.177 3.443.720
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 452.770 485.856
Arazi ve Arsalar
12 30.000 30.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 331.559 343.093
Taşıtlar
12 27.739 19.397
Mobilya ve Demirbaşlar
12 63.472 93.366
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.172.601 1.212.861
Diğer Haklar
12 5.776 6.362
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
12 944.219 973.518
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 222.606 232.981
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.723 6.195
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.723 6.195
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 42.027 29.613
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.671.121 1.734.525
TOPLAM VARLIKLAR
7.606.298 5.178.245
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 1.040.125 1.189.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 1.040.125 1.189.565
Banka Kredileri
14 927.474 1.089.384
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 11.063 21.420
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 101.588 78.761
Ticari Borçlar
14 682.807 636.068
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14 682.807 636.068
Diğer Borçlar
9,26 60.966 59.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9,26 60.966 59.539
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 106.420 61.491
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 106.420 61.491
ARA TOPLAM
1.890.318 1.946.663
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.890.318 1.946.663
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 3.658.925 886.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 3.658.925 886.517
Banka Kredileri
14 3.611.144 838.768
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 47.781 47.749
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 95.559 72.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 95.559 72.997
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
9 17.984 17.984
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.887 1.887
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 1.887 1.887
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.774.355 979.385
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.664.673 2.926.048
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 1.941.625 2.252.197
Ödenmiş Sermaye
18 1.000.000 1.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 3.190.708 3.190.708
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -1.954.046 -2.003.206
Net Dönem Karı veya Zararı
18,21-24 -295.037 64.695
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.941.625 2.252.197
TOPLAM KAYNAKLAR
7.606.298 5.178.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.313.790 1.693.964
Satışların Maliyeti
-1.083.186 -1.116.762
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
230.604 577.202 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
230.604 577.202 0 0
Genel Yönetim Giderleri
-250.153 -196.001
Pazarlama Giderleri
-223.315 -217.730
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-33.042 -33.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
50.020 5.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.161 -8.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-231.047 128.256 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-231.047 128.256 0 0
Finansman Gelirleri
124.183 13.606
Finansman Giderleri
-200.587 -107.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-307.451 34.239 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.414 5.291 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12.414 5.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-295.037 39.530 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-295.037 39.530 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-295.037 39.530
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-295.037 39.530 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-295.037 39.530http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/620970


BIST
12:361.569
Değişim :  1,44% |  22,32
Açılış :  1.562  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.572
En Düşük
1.562
BIST En Aktif Hisseler12:36
PRKAB 27,16 94.298.624 % 9,96  
HLGYO 2,88 48.234.277 % 9,92  
BALAT 9,11 203.062 % 9,89  
CLEBI 188,10 131.432.118 % 9,68  
ADESE 1,25 51.747.744 % 9,65  
12:36 Alış Satış %  
Dolar 9,6930 9,6972 % 0,59  
Euro 11,2076 11,2145 % 0,12  
Sterlin 13,1746 13,2407 % 0,16  
Frank 10,5754 10,6391 % 0,43  
Riyal 2,5766 2,5895 % 0,57  
12:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 5,77  
Altın Gr. 554 554 5,28  
Cumhuriyet 3.665 3.720 24,00  
Tam 3.646 3.738 19,87  
Yarım 1.762 1.808 9,61  
Çeyrek 884 904 4,80  
Gümüş.Ons 23,59 23,62 0,09  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 0,07  
B. Petrol 83,02 83,02 1,03