***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 18:38
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor  )


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 -112.686 10.504.898 28.324.897 21.745.062 227.907.870 227.907.870
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
511.923 3.339.081 18.405.981 -21.745.062 511.923 511.923
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
19.065.300 19.065.300 19.065.300
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
549.952 549.952 549.952
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 437.266 511.923 13.483.979 46.730.878 19.065.300 248.035.045 248.035.045
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 194.984 13.843.979 46.730.878 -33.594.316 261.809.856 261.809.856
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.091.990 33.594.316 33.594.316 1.091.990 1.091.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
26.698.099 26.698.099 26.698.099
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
43.001 43.001 43.001
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 237.985 1.091.990 13.843.979 80.325.194 26.698.099 289.642.946 289.642.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.954.654 17.346.098
Dönem Karı (Zararı)
26.698.099 21.099.359
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.780.876 11.418.480
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 9.005.579 6.994.599
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.923.766 333.328
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.923.766 308.373
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.955
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.365.496 8.057.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 925.417 939.898
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
566.348
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.157.763
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 440.079 4.393.658
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.205.103 -3.967.114
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
2.064.798 -4.420.700
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.269.901 453.586
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.048.788
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-412.542
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-412.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.949.042 -11.432.249
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -9.000.000 79.353
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.749.331 -8.216.794
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,8 -9.805.943 -2.346.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,8 -943.388 -5.869.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -19.338.964 -14.613.994
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10,16 -6.600.848 8.331.870
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.807.310 1.310.242
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,8 7.807.310 1.310.242
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-4.781.175 -316.279
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-286.034 1.993.353
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-286.034 1.993.353
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.470.067 21.085.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -169.098 308.882
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.321.964 -4.146.681
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
362.547 98.307
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.443.538 -11.187.962
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
279.918 76.807
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
279.918 76.807
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.723.456 -11.264.769
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12,13 -15.723.456 -11.264.769
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.133.126 -4.928.201
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.338.229 -4.388.677
Kredilerden Nakit Girişleri
28.338.229 -4.388.677
Ödenen Faiz
-4.269.901 -1.417.580
Alınan Faiz
2.064.798 878.056
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.734.934 1.229.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.734.934 1.229.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 239.778 1.229.935
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.974.712 2.459.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.974.712 239.778
Finansal Yatırımlar
5 9.000.000
Ticari Alacaklar
125.805.324 111.457.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 22.295.534 487.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 103.509.790 110.969.841
Diğer Alacaklar
8.594.615 11.914.620
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.723.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.594.615 191.176
Stoklar
9 115.228.163 93.965.433
Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.068.136 1.746.416
Diğer Dönen Varlıklar
16 7.873.997 12.106.175
ARA TOPLAM
281.544.947 231.429.844
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
281.544.947 231.429.844
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.991.434 2.015.172
Maddi Duran Varlıklar
12 95.701.205 93.484.854
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.447.468 25.789.580
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 30.447.468 25.789.580
Peşin Ödenmiş Giderler
10 170.694 659.388
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 413.363
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
128.724.164 121.948.994
TOPLAM VARLIKLAR
410.269.111 353.378.838
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 50.245.176 32.735.374
Diğer Finansal Yükümlülükler
182.606
Ticari Borçlar
46.431.489 38.336.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 1.198.590 891.848
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 45.232.899 37.444.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.899.414 1.595.395
Diğer Borçlar
21.745 31.176
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 28.176
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 21.745 3.000
Ertelenmiş Gelirler
17 493.962 5.275.137
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.342.240 1.020.276
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.811.220 7.277.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
920.931 826.860
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.890.289 6.450.210
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
407.447
ARA TOPLAM
110.245.246 86.860.663
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.245.246 86.860.663
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 6.418.221
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.962.698 3.343.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.962.698 3.343.451
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 635.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.380.919 3.978.876
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
120.626.165 90.839.539
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
289.642.946 262.539.299
Ödenmiş Sermaye
18 115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
39.609.121 39.566.120
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.609.121 39.566.120
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
39.371.136 39.371.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
237.985 194.984
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.935.969 14.573.422
Yasal Yedekler
18 13.843.979 13.843.979
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.091.990 729.443
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
80.325.194 46.730.878
Net Dönem Karı veya Zararı
26.698.099 33.594.316
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
289.642.946 262.539.299
TOPLAM KAYNAKLAR
410.269.111 353.378.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 238.803.892 215.745.005 130.191.356 119.316.745
Satışların Maliyeti
19 -176.093.197 -170.764.604 -98.432.515 -95.085.785
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.710.695 44.980.401 31.758.841 24.230.960
BRÜT KAR (ZARAR)
62.710.695 44.980.401 31.758.841 24.230.960
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -8.027.138 -6.292.364 -4.057.446 -3.430.979
Pazarlama Giderleri
20,21 -26.582.702 -17.764.819 -11.886.099 -9.640.899
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.061.692 -1.910.913 -124.734 -1.053.529
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.863.438 7.115.338 9.231.077 1.531.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.710.840 -4.269.492 -4.387.258 -876.312
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.191.761 21.858.151 20.534.381 10.760.658
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
412.542 3.701 233.689 3.701
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-24.955
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.604.303 21.836.897 20.768.070 10.764.359
Finansman Gelirleri
2.064.798 3.027.892 1.407.352 1.798.769
Finansman Giderleri
-4.269.901 -3.765.430 -3.271.952 -2.228.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.399.200 21.099.359 18.903.470 10.334.303
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -4.701.101 -2.034.059 -2.402.481 -51.986
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.736.743 -2.742.601 -3.072.123 -375.104
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.035.642 708.542 669.642 323.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.698.099 19.065.300 16.500.989 10.282.317
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.698.099 19.065.300 16.500.989 10.282.317
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
26.698.099 19.065.300 16.500.989 10.282.317
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.899 549.952 -39.835 389.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.899 549.952 -39.835 389.608
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 5.725 -137.488 9.959 -97.401
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 -28.624 687.440 -49.794 487.009
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.899 549.952 -39.835 389.608
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.675.200 19.615.252 16.461.154 10.671.925
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.675.200 19.615.252 16.461.154 10.671.925http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554171


BIST
18:052.750
Değişim :  0,98% |  26,82
Açılış :  2.730  
Önceki Kapanış :  2.724  
En Yüksek
2.763
En Düşük
2.707
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9347 17,9413 % 0,16  
Euro 18,2299 18,2679 % 0,15  
Sterlin 21,5648 21,6730 % 0,04  
Frank 18,5551 18,6669 % 0,04  
Riyal 4,7598 4,7837 % 0,15  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 -1,12  
Altın Gr. 1.020 1.020 -2,65  
Cumhuriyet 6.846 6.950 -3,00  
Tam 6.834 6.940 -50,00  
Yarım 3.330 3.393 -25,00  
Çeyrek 1.670 1.696 -12,00  
Gümüş.Ons 19,80 19,84 -0,07  
Gümüş Gr. 11,40 11,42 -0,06  
B. Petrol 94,17 94,17 -0,49