***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.03.2018 11:57
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 115.000.000 729.443 13.074.563 39.371.136 194.984 13.843.979 46.730.878 33.594.316 262.539.299 0 262.539.299
Transferler
33.594.316 -33.594.316 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
40.030.428 40.030.428 40.030.428
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
477.752 477.752 0 477.752
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 0 0 0 729.443 0 0 13.074.563 0 0 0 0 39.371.136 0 672.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.843.979 0 0 0 80.325.194 40.030.428 0 303.047.479 0 303.047.479
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 115.000.000 0 0 0 729.443 0 0 13.074.563 0 0 0 0 39.371.136 0 672.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.843.979 0 0 0 80.325.194 40.030.428 0 303.047.479 0 303.047.479
Transferler
-729.443 181.701 40.578.170 -40.030.428 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-13.083.016 -13.083.016 -13.083.016
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
133.393.546 84.066 133.477.612 133.477.612
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 0 0 0 0 0 0 13.074.563 0 0 0 0 172.764.682 0 756.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.025.680 0 0 0 120.903.364 -13.083.016 0 423.442.075 423.442.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.917.333 5.921.374
Dönem Karı (Zararı)
-13.083.016 40.030.428
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-13.083.016 40.030.428
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.234.113 31.617.320
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 19.783.372 17.116.728
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.678.501 -1.913.480
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.880.958 -269.255
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.464.139 -1.644.225
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 13.333.404 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.968.178 3.039.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.078.888 977.982
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -6.231 76.869
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 895.521 1.984.466
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 5.278.118 5.710.703
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.521.109 -3.765.514
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.799.227 9.476.217
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.474.056 7.664.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
34.372.151 -51.216.339
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.615.005 -9.105.569
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.662.492 -12.797.492
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.947.622 -542.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.714.870 -12.255.232
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.628.092 -8.553.210
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.376.858 -6.802.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
251.234 -1.751.205
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-257.413 -9.201.737
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-525.917 -5.565.905
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.137.911 2.540.342
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.209.073 -226.826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.928.838 2.767.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
638.983 1.081.129
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.710.715 802.358
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -28.176
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.710.715 830.534
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11.434.394 -934.328
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.347.127 -9.481.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.347.127 -9.074.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-407.447
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.523.248 20.431.409
Ödenen Faiz
-8.327.801 -8.587.789
Alınan Faiz
3.521.109 3.765.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -503.222 -446.727
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -296.001 -9.241.033
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.272.563 -42.474.298
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
332.711 1.027.024
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
332.711 1.027.024
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -16.605.274 -43.501.322
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.605.274 -43.501.322
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.821.215 38.412.192
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 38.412.192
Kredilerden Nakit Girişleri
0 38.412.192
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.821.215 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.821.215 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.176.445 1.859.268
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.176.445 1.859.268
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.099.046 239.778
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 922.601 2.099.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 922.601 2.099.046
Finansal Yatırımlar
5 5.490.564 9.105.569
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
5.490.564 9.105.569
Ticari Alacaklar
138.305.703 124.524.169
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 7.977.463 1.029.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 130.328.240 123.494.328
Diğer Alacaklar
14.839.738 20.467.830
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 13.148.591 18.525.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.691.147 1.942.381
Stoklar
9 103.604.669 104.811.395
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.441.007 7.971.709
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.441.007 7.971.709
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 83.663 0
Diğer Dönen Varlıklar
27.527.782 21.180.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 27.527.782 21.180.655
ARA TOPLAM
299.215.727 290.160.373
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
299.215.727 290.160.373
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.920.218 1.967.695
Maddi Duran Varlıklar
12 259.586.304 106.477.847
Arazi ve Arsalar
198.820.280 46.381.823
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
294.890 317.376
Binalar
11.995.004 11.319.842
Tesis, Makine ve Cihazlar
27.901.246 28.221.334
Taşıtlar
3.347.249 4.271.470
Mobilya ve Demirbaşlar
8.457.016 7.073.182
Özel Maliyetler
8.770.619 8.892.820
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 18.813.898 38.201.634
Diğer Haklar
6.291.459 6.225.060
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
12.522.439 31.976.574
Peşin Ödenmiş Giderler
56.619 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
56.619 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 105.957 81.659
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
280.482.996 146.728.835
TOPLAM VARLIKLAR
579.698.723 436.889.208
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 28.084.980 68.391.672
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.084.980 68.391.672
Banka Kredileri
28.084.980 68.391.672
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.783.831 2.099.649
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.783.831 2.099.649
Banka Kredileri
2.783.831 2.099.649
Ticari Borçlar
73.014.435 40.876.524
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.681.133 665.022
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 71.333.302 40.211.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.315.507 2.676.524
Diğer Borçlar
4.544.249 833.534
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.544.249 833.534
Ertelenmiş Gelirler
15.775.203 4.340.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 15.775.203 4.340.809
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 120.239
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.731.522 9.579.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.330.687 1.068.207
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.400.835 8.511.545
ARA TOPLAM
138.249.727 128.918.703
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.249.727 128.918.703
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 1.727.279
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.727.279
Banka Kredileri
0 1.727.279
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.244.272 3.036.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.244.272 3.036.169
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 14.762.649 159.578
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.006.921 4.923.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
156.256.648 133.841.729
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 423.442.075 303.047.479
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Sermaye Avansı
0 729.443
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
173.521.484 40.043.872
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
173.521.484 40.043.872
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
172.764.682 39.371.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
756.802 672.736
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.025.680 13.843.979
Yasal Yedekler
14.025.680 13.843.979
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
120.903.364 80.325.194
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.083.016 40.030.428
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
423.442.075 303.047.479
TOPLAM KAYNAKLAR
579.698.723 436.889.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 579.451.149 500.190.654
Satışların Maliyeti
18 -483.568.144 -376.900.375
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
95.883.005 123.290.279
BRÜT KAR (ZARAR)
95.883.005 123.290.279
Genel Yönetim Giderleri
19 -19.931.531 -19.054.029
Pazarlama Giderleri
19 -57.201.570 -59.132.354
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -26.802.876 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 8.337.201 10.572.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -9.867.829 -1.475.278
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.583.600 54.201.593
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.143.620 876.729
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-80.096 -15.914
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.520.076 55.062.408
Finansman Gelirleri
22 3.521.109 3.765.514
Finansman Giderleri
22 -10.558.105 -11.133.442
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.557.072 47.694.480
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 2.474.056 -7.664.052
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-92.099 -8.340.996
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.566.155 676.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.083.016 40.030.428
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.083.016 40.030.428
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.083.016 40.030.428
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
133.477.612 477.752
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 150.517.457 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 105.083 597.190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -17.144.928 -119.438
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-17.123.911 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-21.017 -119.438
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
133.477.612 477.752
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
120.394.596 40.508.180
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
120.394.596 40.508.180http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667788


BIST
14:223.021
Değişim :  0,03% |  0,81
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052
En Düşük
3.008
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:22
HKTM 13,31 1.152.393 % 10,00  
SEYKM 9,25 67.701.339 % 9,99  
OYLUM 4,08 26.616.272 % 9,97  
RYSAS 10,06 67.477.122 % 9,95  
UFUK 72,40 1.582.487 % 9,95  
14:22 Alış Satış %  
Dolar 18,1082 18,1141 % 0,19  
Euro 18,2045 18,2187 % -0,23  
Sterlin 21,3834 21,4907 % -0,51  
Frank 18,8595 18,9731 % 0,29  
Riyal 4,8072 4,8313 % 0,24  
14:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.750 -8,43  
Altın Gr. 1.019 1.019 -2,30  
Cumhuriyet 6.821 6.924 -33,00  
Tam 6.842 6.894 -43,00  
Yarım 3.334 3.370 -22,00  
Çeyrek 1.672 1.685 -10,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,26 -0,30  
Gümüş Gr. 11,20 11,21 -0,15  
B. Petrol 94,56 94,56 -2,03