***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 19:11
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 115.000.000 0 0 0 729.443 0 0 13.074.563 0 0 0 0 39.371.136 0 672.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.843.979 0 0 0 80.325.194 40.030.428 0 303.047.479 0 303.047.479
Transferler
40.030.428 -40.030.428 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-9.974.845 -9.974.845 -9.974.845
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
263.526 263.526 263.526
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 0 0 0 729.443 0 0 13.074.563 0 0 0 0 39.371.136 0 936.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.843.979 0 0 0 120.355.622 -9.974.845 0 293.336.160 0 293.336.160
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 115.000.000 0 0 0 0 0 0 13.074.563 0 0 0 0 172.764.682 0 756.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.025.680 0 0 0 120.903.364 -13.083.016 0 423.442.075 0 423.442.075
Transferler
22.254 -13.105.270 13.083.016 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.252.752 -1.252.752 -1.252.752
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
149.852 149.852 149.852
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 0 0 0 0 0 0 13.074.563 0 0 0 0 172.764.682 0 906.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.047.934 0 0 0 107.798.094 -1.252.752 0 422.339.175 422.339.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.710.875 7.294.170
Dönem Karı (Zararı)
-1.252.752 -9.974.845
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.252.752 -9.974.845
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.613.826 19.028.943
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 5.192.905 5.464.537
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.981.650 13.066.220
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.002.963 -364.882
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
978.687 97.698
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 13.333.404
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-180.145 1.146.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 519.787 558.129
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -699.932 588.579
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
924.210 1.800.071
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -810.724 -501.365
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 1.734.934 2.301.436
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-304.794 -2.448.593
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.675.818 -1.578.060
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-64.441 -126.168
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.827.419 -15.119.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.751.629 851.994
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.394.916 -1.269.428
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-722.172 -1.553.619
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.917.177 5.673.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-198.778 -387.094
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-321.063 118.197
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-4.355.893 2.915.678
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.388.478 7.318.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15.388.478 7.318.743
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.685.256 7.476.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -58.044 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
83.663 -181.868
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.178.064 -2.696.322
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.243 211.663
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 23.243 211.663
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.201.307 -2.907.985
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.492.234 -2.004.412
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -709.073 -903.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.066.359 -2.008.941
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.990.569
Kredilerden Nakit Girişleri
6.990.569
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-208.870
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-208.870
Ödenen Faiz
-1.734.934 -2.301.436
Alınan Faiz
810.724 501.365
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.599.170 2.588.907
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.599.170 2.588.907
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 922.601 2.099.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.521.771 4.687.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.521.771 922.601
Finansal Yatırımlar
5 5.555.005 5.490.564
Ticari Alacaklar
118.475.321 138.305.703
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.073.639 7.977.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 115.401.682 130.328.240
Diğer Alacaklar
26.591.367 14.839.738
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 17.076.103 13.148.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.515.264 1.691.147
Stoklar
9 152.020.898 103.604.669
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.053.092 8.441.007
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 0 83.663
Diğer Dönen Varlıklar
12.139.304 27.527.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 12.139.304 27.527.782
ARA TOPLAM
328.356.758 299.215.727
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
328.356.758 299.215.727
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.908.350 1.920.218
Maddi Duran Varlıklar
12 260.224.947 259.586.304
Arazi ve Arsalar
198.820.280 198.820.280
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
289.268 294.890
Binalar
11.923.736 11.995.004
Tesis, Makine ve Cihazlar
29.624.622 27.901.246
Taşıtlar
2.976.339 3.347.249
Mobilya ve Demirbaşlar
8.041.454 8.457.016
Özel Maliyetler
8.486.046 8.770.619
Yapılmakta Olan Yatırımlar
63.202
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 17.172.283 18.813.898
Lisanslar
6.187.007 6.291.461
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
10.985.276 12.522.437
Peşin Ödenmiş Giderler
166.705 56.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 137.854 105.957
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
279.610.139 280.482.996
TOPLAM VARLIKLAR
607.966.897 579.698.723
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 33.806.220 28.084.980
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.806.220 28.084.980
Banka Kredileri
33.806.220 28.084.980
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.594.368 2.783.831
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.594.368 2.783.831
Banka Kredileri
1.594.368 2.783.831
Ticari Borçlar
100.931.612 73.014.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 18.406.060 1.681.133
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 82.525.552 71.333.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.116.729 3.315.507
Diğer Borçlar
4.223.186 4.544.249
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 21.795 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.201.391 4.544.249
Ertelenmiş Gelirler
10 11.419.310 15.775.203
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.003.955 10.731.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.303.052 1.330.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.700.903 9.400.835
ARA TOPLAM
165.095.380 138.249.727
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.095.380 138.249.727
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.458.792 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.458.792 0
Banka Kredileri
2.458.792 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.541.532 3.244.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.541.532 3.244.272
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 14.532.018 14.762.649
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.532.342 18.006.921
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
185.627.722 156.256.648
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
422.339.175 423.442.075
Ödenmiş Sermaye
17 115.000.000 115.000.000
Sermaye Avansı
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
173.671.336 173.521.484
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 173.671.336 173.521.484
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 172.764.682 172.764.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 906.654 756.802
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.047.934 14.025.680
Yasal Yedekler
14.047.934 14.025.680
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
107.798.094 120.903.364
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.252.752 -13.083.016
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
422.339.175 423.442.075
TOPLAM KAYNAKLAR
607.966.897 579.698.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 100.872.848 129.806.778
Satışların Maliyeti
18 -82.245.660 -111.016.222
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.627.188 18.790.556
BRÜT KAR (ZARAR)
18.627.188 18.790.556
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.773.817 -3.451.105
Pazarlama Giderleri
19 -9.759.871 -11.279.443
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -3.301.783 -14.669.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.983.968 3.893.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.315.115 -3.247.171
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-539.430 -9.963.709
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.132 60.191
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-514.298 -9.903.518
Finansman Gelirleri
20 810.724 501.365
Finansman Giderleri
20 -1.853.972 -3.021.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.557.546 -12.423.438
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 304.794 2.448.593
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -63.484
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
304.794 2.512.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.252.752 -9.974.845
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.252.752 -9.974.845
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.252.752 -9.974.845
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
149.852 263.526
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 192.118 329.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-42.266 -65.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -42.266 -65.881
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
149.852 263.526
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.102.900 -9.711.319
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.102.900 -9.711.319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682976


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76