***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 19:47
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 729.443 13.074.563 39.371.136 672.736 13.843.979 80.325.194 40.030.428 303.047.479 303.047.479
Transferler
180.701 39.849.727 -40.030.428
Dönem Karı (Zararı)
-7.107.289 -7.107.289 -7.107.289
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
229.911 229.911 229.911
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 729.443 13.074.563 39.371.136 902.647 14.024.680 120.174.921 -7.107.289 296.170.101 296.170.101
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 0 13.074.563 172.764.682 756.802 14.025.680 120.903.364 -13.083.016 423.442.075 423.442.075
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
22.254 -13.105.270 13.083.016 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-12.843.026 -12.843.026 -12.843.026
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
211.262 211.262 211.262
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 968.064 14.047.934 107.798.094 -12.843.026 410.810.311 410.810.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.648.252 46.379.355
Dönem Karı (Zararı)
-12.843.026 -7.107.289
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-12.843.026 -7.107.289
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.883.508 34.468.090
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 15.631.729 16.057.908
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.293.388 13.101.593
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.293.388 -231.811
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 13.333.404
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
369.967 2.584.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 790.584 1.010.410
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -420.617 338.920
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.234.771
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.252.844 4.220.782
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.485.712 -2.232.363
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.738.556 6.453.145
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -3.664.420 -1.496.294
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-92.076.367 19.320.455
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.802 3.840.652
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.939.004 -33.819.271
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.386.218 -9.602.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.325.222 -24.216.361
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.462.900 8.341.957
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-52.568.664 9.135.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.894.236 -793.721
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-47.233.863 -82.423
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.207.852 375.456
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.513.092 33.071.015
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.725.965 107.872
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.787.127 32.963.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.096.533 3.873.049
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-730.191 89.328
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-730.191 89.328
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-6.589.184 -719.007
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.468.200 4.349.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14.468.200 4.349.699
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-86.035.885 46.681.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -696.030 -34.146
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
83.663 -267.755
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.509.370 -13.323.325
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
289.036 397.515
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 289.036 397.515
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.798.406 -13.720.840
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -11.085.065 -10.936.542
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -713.341 -2.784.298
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
103.370.579 -27.500.744
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.623.423 -23.279.962
Kredilerden Nakit Girişleri
108.623.423 -23.279.962
Ödenen Faiz
-9.738.556 -6.453.145
Alınan Faiz
4.485.712 2.232.363
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.212.957 5.555.286
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.212.957 5.555.286
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 922.601 2.099.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.135.558 7.654.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.135.558 922.601
Finansal Yatırımlar
5.481.762 5.490.564
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
5 5.481.762 5.490.564
Ticari Alacaklar
156.195.433 133.031.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.591.245 7.977.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 153.604.188 125.054.136
Diğer Alacaklar
72.302.638 14.839.738
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 65.717.255 13.148.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.585.383 1.691.147
Stoklar
9 150.838.532 103.604.669
Peşin Ödenmiş Giderler
10.705.478 8.441.007
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.705.478 8.441.007
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
83.663
Diğer Dönen Varlıklar
13.059.582 27.527.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 13.059.582 27.527.782
ARA TOPLAM
414.718.983 293.941.623
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
414.718.983 293.941.623
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6.755.886 5.274.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.755.886 5.274.104
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.884.610 1.920.218
Maddi Duran Varlıklar
261.814.385 259.586.304
Arazi ve Arsalar
198.820.280 198.820.280
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
278.025 294.890
Binalar
11.781.200 11.995.004
Tesis, Makine ve Cihazlar
30.967.183 27.901.246
Taşıtlar
2.563.840 3.347.249
Mobilya ve Demirbaşlar
7.959.964 8.457.016
Özel Maliyetler
7.892.893
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.551.000 8.770.619
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.499.066 18.813.898
Diğer Haklar
12.499.066 18.813.898
Peşin Ödenmiş Giderler
0 56.619
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 56.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı
160.662 105.957
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
283.114.609 285.757.100
TOPLAM VARLIKLAR
697.833.592 579.698.723
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
136.231.847 28.084.980
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
136.231.847 28.084.980
Banka Kredileri
6 136.231.847 28.084.980
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.361.574 2.783.831
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.361.574 2.783.831
Banka Kredileri
6 2.361.574 2.783.831
Ticari Borçlar
106.596.370 75.565.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 4.407.098 1.681.133
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 102.189.272 73.883.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.412.040 3.315.507
Diğer Borçlar
3.814.058 4.544.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.814.058 4.544.249
Ertelenmiş Gelirler
1.361.290 7.950.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 1.361.290 7.950.474
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.312.758 10.731.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.332.540 1.330.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.980.218 9.400.835
ARA TOPLAM
265.089.937 132.975.623
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
265.089.937 132.975.623
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
898.813 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
898.813 0
Banka Kredileri
898.813 0
Ticari Borçlar
6.755.886 5.274.104
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.755.886 5.274.104
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.066.124 3.244.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.066.124 3.244.272
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11.212.521 14.762.649
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11.212.521 14.762.649
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.933.344 23.281.025
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
287.023.281 156.256.648
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
410.810.311 423.442.075
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
173.732.746 173.521.484
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
173.732.746 173.521.484
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
172.764.682 172.764.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
968.064 756.802
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.047.934 14.025.680
Yasal Yedekler
14.047.934 14.025.680
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
107.798.094 120.903.364
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.843.026 -13.083.016
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
410.810.311 423.442.075
TOPLAM KAYNAKLAR
697.833.592 579.698.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 333.446.110 419.715.577 109.965.037 135.934.659
Satışların Maliyeti
18 -278.576.392 -355.582.376 -89.968.760 -115.093.176
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.869.718 64.133.201 19.996.277 20.841.483
BRÜT KAR (ZARAR)
54.869.718 64.133.201 19.996.277 20.841.483
Genel Yönetim Giderleri
19 -13.595.637 -14.065.157 -2.417.929 -4.760.764
Pazarlama Giderleri
19 -30.021.146 -40.054.288 -9.562.028 -12.783.215
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -15.182.983 -22.201.594 -7.734.411 -2.253.154
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.841.433 10.919.719 -431.410 2.171.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-13.190.174 -3.549.053 -6.607.110 1.953.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.278.789 -4.817.172 -6.756.611 5.168.696
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
255.753 442.440 28.713 344.208
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -8.069 0 -1.069
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.023.036 -4.382.801 -6.727.898 5.511.835
Finansman Gelirleri
4.485.712 2.232.363 2.763.858 1.242.105
Finansman Giderleri
-9.970.122 -6.453.145 -4.609.879 -573.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.507.446 -8.603.583 -8.573.919 6.180.768
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 3.664.420 1.496.294 1.960.436 -1.418.329
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -174.235 0 -28.246
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.664.420 1.670.529 1.960.436 -1.390.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.843.026 -7.107.289 -6.613.483 4.762.439
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.843.026 -7.107.289 -6.613.483 4.762.439
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.843.026 -7.107.289 -6.613.483 4.762.439
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
211.262 229.911 60.000 -95.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 270.849 287.389 76.923 -119.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 -59.587 -57.478 -16.923 23.975
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-59.587 -57.478 -16.923 23.975
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
211.262 229.911 60.000 -95.900
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.631.764 -6.877.378 -6.553.483 4.666.539
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.631.764 -6.877.378 -6.553.483 4.666.539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719251


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9354 17,9559 % 0,13  
Euro 18,4004 18,4464 % 0,25  
Sterlin 21,7043 21,8132 % 0,05  
Frank 18,9717 19,0860 % -0,00  
Riyal 4,7634 4,7873 % 0,05  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 -2,17  
Altın Gr. 1.038 1.038 -1,60  
Cumhuriyet 6.937 7.042 13,00  
Tam 6.943 7.015 23,00  
Yarım 3.383 3.430 12,00  
Çeyrek 1.697 1.714 5,00  
Gümüş.Ons 20,78 20,82 -0,05  
Gümüş Gr. 11,98 12,00 -0,03  
B. Petrol 97,92 97,92 -0,09