***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2019 21:40
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 672.736 13.843.979 729.443 80.325.194 40.030.428 303.047.479 0 303.047.479
Transferler
181.701 -729.443 40.578.170 -40.030.428
Dönem Karı (Zararı)
-13.083.016 -13.083.016 0 -13.083.016
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
133.393.546
Sermaye Arttırımı
133.477.612 0 133.477.612
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 756.802 14.025.680 120.903.364 -13.083.016 423.442.075 0 423.442.075
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 756.802 14.025.680 120.903.364 -13.083.016 423.442.075 0 423.442.075
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-292.836 -292.836 -292.836
Transferler
22.254 -13.105.270 13.083.016 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-22.231.494 -22.231.494 0 -22.231.494
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.008.958 0
Sermaye Arttırımı
-1.008.958 0 -1.008.958
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 -252.156 14.047.934 107.505.258 -22.231.494 399.908.787 0 399.908.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.214.689 58.109.020
Dönem Karı (Zararı)
-22.231.494 -13.083.016
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-22.231.494 -13.083.016
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.341.411 41.234.113
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.919.252 19.783.372
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.871.894 16.678.501
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.311.120 1.880.958
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-459.970 1.464.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 13.333.404
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.723.044 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.255.406 1.968.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
790.327 1.078.888
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.045.733 889.290
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.197.282 5.278.118
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.966.346 -3.521.109
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27.163.628 8.799.227
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.647.823 -2.474.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-99.139.312 30.757.146
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.960.423 -10.034.400
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-74.171.224 -257.413
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10.388.047 -6.873.044
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.132.926 35.848.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
762.956 638.983
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-5.291.594 11.434.394
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-107.029.395 58.908.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.268.957 -503.222
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
83.663 -296.001
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.913.290 -12.657.558
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
83.283 332.711
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
83.283 332.711
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.183.083 -16.605.274
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.183.083 -16.605.274
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
186.510 3.615.005
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
126.747.063 -46.627.907
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
133.672.310 0
Kredilerden Nakit Girişleri
133.672.310 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.821.215
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.821.215
Ödenen Faiz
-23.891.593 -8.327.801
Alınan Faiz
16.966.346 3.521.109
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.619.084 -1.176.445
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.619.084 -1.176.445
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
922.601 2.099.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.541.685 922.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.541.685 922.601
Finansal Yatırımlar
5.304.054 5.490.564
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5.304.054 5.490.564
Ticari Alacaklar
162.317.457 133.031.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.786.570 7.977.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
156.530.887 125.054.136
Diğer Alacaklar
45.506.723 14.839.738
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
44.245.862 13.148.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.260.861 1.691.147
Stoklar
178.235.863 103.604.669
Peşin Ödenmiş Giderler
4.698.588 8.441.007
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.698.588 8.441.007
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 83.663
Diğer Dönen Varlıklar
20.938.773 27.527.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20.938.773 27.527.782
ARA TOPLAM
422.543.143 293.941.623
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
422.543.143 293.941.623
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4.677.728 5.274.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.677.728 5.274.104
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11.643.262 1.920.218
Maddi Duran Varlıklar
260.268.082 259.586.304
Arazi ve Arsalar
198.820.280 198.820.280
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
272.404 294.890
Binalar
11.709.931 11.995.004
Tesis, Makine ve Cihazlar
30.450.209 27.901.246
Taşıtlar
2.224.777 3.347.249
Mobilya ve Demirbaşlar
7.587.168 8.457.016
Özel Maliyetler
7.584.313 8.770.619
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.619.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.312.668 18.813.898
Diğer Haklar
10.312.668 18.813.898
Peşin Ödenmiş Giderler
0 56.619
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 56.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı
129.985 105.957
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
287.031.725 285.757.100
TOPLAM VARLIKLAR
709.574.868 579.698.723
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
165.184.100 28.084.980
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
165.184.100 28.084.980
Banka Kredileri
165.184.100 28.084.980
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.219.318 2.783.831
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.219.318 2.783.831
Banka Kredileri
2.219.318 2.783.831
Ticari Borçlar
103.181.000 73.014.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.267.026 1.681.133
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
100.913.974 71.333.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.078.463 3.315.507
Diğer Borçlar
4.510.610 4.544.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.510.610 4.544.249
Ertelenmiş Gelirler
10.483.609 15.775.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10.483.609 15.775.203
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.408.617 1.330.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.408.617 1.330.687
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.355.102 9.400.835
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.355.102 9.400.835
ARA TOPLAM
298.420.819 138.249.727
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
298.420.819 138.249.727
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
409.738 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
409.738 0
Banka Kredileri
409.738 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.981.247 3.244.272
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.854.277 14.762.649
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.245.262 18.006.921
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
309.666.081 156.256.648
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
399.908.787 423.442.075
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
172.512.526 173.521.484
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
172.512.526 173.521.484
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-252.156 756.802
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
172.764.682 172.764.682
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.047.934 14.025.680
Yasal Yedekler
14.047.934 14.025.680
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
107.505.258 120.903.364
Net Dönem Karı veya Zararı
-22.231.494 -13.083.016
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
399.908.787 423.442.075
TOPLAM KAYNAKLAR
709.574.868 579.698.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
415.996.979 579.451.149
Satışların Maliyeti
-359.693.772 -483.568.144
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.303.207 95.883.005
BRÜT KAR (ZARAR)
56.303.207 95.883.005
Genel Yönetim Giderleri
-22.767.327 -19.931.531
Pazarlama Giderleri
-36.117.047 -57.201.570
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-20.108.632 -26.802.876
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.324.004 8.337.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.575.123 -9.867.829
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-18.940.918 -9.583.600
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
258.883 1.143.620
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -80.096
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-18.682.035 -8.520.076
Finansman Gelirleri
16.966.346 3.521.109
Finansman Giderleri
-27.163.628 -10.558.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-28.879.317 -15.557.072
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.647.823 2.474.056
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -92.099
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.647.823 2.566.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.231.494 -13.083.016
DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.231.494 -13.083.016
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-22.231.494 -13.083.016
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.008.958 84.066
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.293.535 105.083
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
284.577 -21.017
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
284.577 -21.017
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.008.958 84.066
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.240.452 -12.998.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-23.240.452 -12.998.950



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746573


BIST



15:462.796
Değişim :  -2,15% |  -61,56
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.886
En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:45
EKIZ 9,05 1.949.198 % 9,96  
ALMAD 3,21 4.057.109 % 9,93  
INTEM 88,05 10.821.620 % 9,86  
BRKO 1,95 1.152.081 % 9,55  
CMBTN 261,10 48.694.800 % 8,66  
15:45 Alış Satış %  
Dolar 17,9601 17,9709 % 0,07  
Euro 18,2262 18,2334 % -0,11  
Sterlin 21,5551 21,6632 % -0,16  
Frank 18,8264 18,9398 % -0,42  
Riyal 4,7708 4,7947 % 0,03  
15:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 -6,46  
Altın Gr. 1.024 1.025 -3,17  
Cumhuriyet 6.858 6.962 -2,00  
Tam 6.885 6.939 -17,00  
Yarım 3.355 3.392 -9,00  
Çeyrek 1.683 1.696 -4,00  
Gümüş.Ons 19,96 19,98 -0,30  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 -0,17  
B. Petrol 95,39 95,39 0,29