***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 18:29
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 -252.156 14.047.934 107.240.780 -22.231.494 399.644.309 399.644.309
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-22.231.494 22.231.494 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-34.360.041 -34.360.041 -34.360.041
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
366.987.197 -686.661 366.300.536 366.300.536
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 731.584.804
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 731.584.804
Transferler
-34.360.041 34.360.041 0 0
Dönem Karı (Zararı)
58.935.140 58.935.140 58.935.140
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34.778.925 -718.656 34.060.269 34.060.269
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 574.530.804 -1.657.473 14.047.934 50.649.245 58.935.140 824.580.213 824.580.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.684.804 7.853.141
Dönem Karı (Zararı)
58.935.140 -34.360.041
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.283.785 51.917.597
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 23.777.021 18.994.018
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.055.712 3.914.720
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.341.326 523.518
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.285.614 3.391.202
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.719.137 1.773.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.055.744 1.167.898
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.663.393 605.309
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
50.530.437 42.737.243
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -18.125.833 -12.127.136
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14,23 68.656.270 54.864.379
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.380.567 -6.071.723
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.071.723
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -18.380.567
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 16.582.045 -9.429.868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.717.043 -8.914.990
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.521.070 -63.483.945
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.109.803 37.825.135
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.538.630 -3.597.362
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.346.465 15.663.911
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.346.465 15.663.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.171.899 -426.170
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24.934.096 5.103.441
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
93.501.882 8.642.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -536.898 -782.760
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -280.180 -6.665
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.985.866 -57.264.177
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-29.469.900 -48.980.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
295.414 216.993
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
295.414 216.993
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.811.380 -8.501.109
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -17.811.380 -8.501.109
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.367.523 70.898.408
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.462.978 109.356.439
Kredilerden Nakit Girişleri
11.462.978 109.356.439
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.349.345 -1.145.268
Ödenen Faiz
-45.606.989 -49.439.899
Alınan Faiz
18.125.833 12.127.136
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.331.415 21.487.372
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.331.415 21.487.372
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.029.057 5.541.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 55.360.472 27.029.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 55.360.472 27.029.057
Finansal Yatırımlar
5 101.434.582 53.584.115
Ticari Alacaklar
229.285.417 212.822.218
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 20.991.583 13.159.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 208.293.834 199.662.943
Diğer Alacaklar
103.226.338 60.607.598
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 97.398.818 58.512.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.827.520 2.095.368
Stoklar
9 178.414.943 137.019.526
Peşin Ödenmiş Giderler
22.950.485 19.534.662
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.950.485 19.534.662
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 286.845 6.665
Diğer Dönen Varlıklar
18.822.867 9.700.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 18.822.867 9.700.061
ARA TOPLAM
709.781.949 520.303.902
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
709.781.949 520.303.902
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
700.000 700.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
700.000 700.000
Ticari Alacaklar
2.142.505 2.044.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.142.505 2.044.700
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
12 711.052.811 672.784.947
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 6.535.006 3.422.469
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.989.435 5.338.211
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.989.435 5.338.211
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
743.134.742 702.005.312
TOPLAM VARLIKLAR
1.452.916.691 1.222.309.214
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
199.236.059 213.278.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
199.236.059 213.278.551
Banka Kredileri
6 198.732.059 213.195.094
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 504.000 83.457
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33.223.480 939.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 33.223.480 939.354
Ticari Borçlar
162.544.266 98.097.273
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.008.421 8.523.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 161.535.845 89.573.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.824.192 3.652.293
Diğer Borçlar
5.157.720 25.258.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 21.318.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.157.720 3.939.781
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
40.521.146 15.587.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 40.521.146 15.587.050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 754.246 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.876.572 9.640.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.252.768 1.679.593
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 10.623.804 7.960.411
ARA TOPLAM
459.137.681 366.452.773
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
459.137.681 366.452.773
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
90.058.170 71.317.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
90.058.170 71.317.866
Banka Kredileri
6 83.071.721 67.333.062
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 6.986.449 3.984.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 5.790.880 3.946.890
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 73.349.747 49.006.881
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.198.797 124.271.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
628.336.478 490.724.410
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
824.580.213 731.584.804
Ödenmiş Sermaye
18 115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
572.873.331 538.813.062
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
572.873.331 538.813.062
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
574.530.804 539.751.879
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.657.473 -938.817
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.047.934 14.047.934
Yasal Yedekler
14.047.934 14.047.934
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
50.649.245 85.009.286
Net Dönem Karı veya Zararı
58.935.140 -34.360.041
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
824.580.213 731.584.804
TOPLAM KAYNAKLAR
1.452.916.691 1.222.309.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 836.085.406 367.150.171
Satışların Maliyeti
19 -625.480.615 -313.797.912
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
210.604.791 53.352.259
BRÜT KAR (ZARAR)
210.604.791 53.352.259
Genel Yönetim Giderleri
20 -21.336.869 -20.681.004
Pazarlama Giderleri
20 -72.480.748 -34.380.375
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -27.125.324 -20.259.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 25.690.406 29.791.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -7.801.338 -8.875.629
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
107.550.918 -1.052.667
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 18.496.704 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
126.047.622 -1.052.667
Finansman Gelirleri
23 18.125.833 12.127.136
Finansman Giderleri
23 -68.656.270 -54.864.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
75.517.185 -43.789.909
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -16.582.045 9.429.868
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-754.246
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-15.827.799 9.429.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.935.140 -34.360.041
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.935.140 -34.360.041
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
58.935.140 -34.360.041
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.060.269 366.300.536
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 43.473.656 417.930.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -898.320 -851.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.515.067 -50.778.575
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -8.694.731 -50.943.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 179.664 164.820
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.060.269 366.300.536
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.995.409 331.940.495
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
92.995.409 331.940.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917408


BIST16:252.958
Değişim :  1,52% |  44,21
Açılış :  2.929  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
2.963
En Düşük
2.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:25
TETMT 251,30 18.560.291 % 9,98  
ALMAD 3,53 38.682.643 % 9,97  
KLRHO 21,94 15.512.532 % 9,97  
KZBGY 31,96 44.255.030 % 9,83  
OSMEN 31,96 12.093.289 % 9,45  
16:25 Alış Satış %  
Dolar 17,9584 17,9693 % 0,31  
Euro 18,2571 18,2644 % 0,10  
Sterlin 21,6090 21,7174 % 0,08  
Frank 18,7831 18,8962 % 0,02  
Riyal 4,7705 4,7945 % 0,36  
16:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 -3,31  
Altın Gr. 1.022 1.022 0,07  
Cumhuriyet 6.855 6.959 -2,00  
Tam 6.881 6.934 -17,00  
Yarım 3.353 3.390 -8,00  
Çeyrek 1.682 1.694 -5,00  
Gümüş.Ons 19,88 19,91 -0,26  
Gümüş Gr. 11,46 11,48 -0,14  
B. Petrol 92,52 92,52 0,18