***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.05.2021 19:37
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 731.584.804
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-34.360.041 34.360.041 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-8.801.153 -8.801.153 -8.801.153
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-491.101 -491.101 -491.101
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 539.751.879 -1.429.918 14.047.934 50.649.245 -8.801.153 722.292.550 722.292.550
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 574.530.804 -1.657.473 14.047.934 50.649.245 58.935.140 824.580.213 824.580.213
Transferler
58.935.140 -58.935.140 0 0
Dönem Karı (Zararı)
27.249.163 27.249.163 27.249.163
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-216.516 -216.516 -216.516
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 574.530.804 -1.873.989 14.047.934 109.584.385 27.249.163 851.612.860 851.612.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.799.790 -15.753.130
Dönem Karı (Zararı)
27.249.163 -8.801.153
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.249.163 -8.801.153
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.003.687 19.004.848
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.242.769 8.736.174
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.870.589 3.378.791
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.921.227 3.554.470
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-54.125 -175.679
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-8.737.691
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.768.703 -23.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
719.199 780.799
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.049.504 -804.532
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.393.820 7.745.362
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.081.408 -1.840.367
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.475.228 9.585.729
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
468.984 -831.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.615.733 -25.345.193
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.506.323 -22.501.740
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.506.323 -22.501.740
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-111.479.333 1.672.895
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.569.971 -11.404.944
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.309.340 -15.217.217
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
50.309.340 -15.217.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.889.476 422.020
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10.728.432 21.683.793
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.637.117 -15.141.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-35.526 -578.630
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-801.801 -33.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.458.487 673.546
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-3.083.051 1.820.019
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 89.670
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 89.670
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.375.436 -1.236.143
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.375.436 -1.236.143
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.948.191 23.967.013
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.968.536 31.731.162
Kredilerden Nakit Girişleri
-5.968.536 31.731.162
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-340.563 -298.056
Ödenen Faiz
-13.720.500 -9.306.460
Alınan Faiz
1.081.408 1.840.367
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.606.888 8.887.429
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.606.888 8.887.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.360.472 27.029.057
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.753.584 35.916.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28.753.584 55.360.472
Finansal Yatırımlar
113.255.324 101.434.582
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
113.255.324 101.434.582
Ticari Alacaklar
230.832.388 229.285.417
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38.438.666 20.991.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
192.393.722 208.293.834
Diğer Alacaklar
78.610.394 103.226.338
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
47.179.959 97.398.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.430.435 5.827.520
Stoklar
289.948.402 178.414.943
Peşin Ödenmiş Giderler
47.821.894 22.950.485
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
47.821.894 22.950.485
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
334.069 286.845
Diğer Dönen Varlıklar
11.521.429 18.822.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.521.429 18.822.867
ARA TOPLAM
801.077.484 709.781.949
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
801.077.484 709.781.949
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
700.000 700.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
700.000 700.000
Ticari Alacaklar
1.783.926 2.142.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.783.926 2.142.505
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
704.773.623 711.052.811
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.358.384 6.535.006
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.577.912 4.989.435
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.577.912 4.989.435
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
735.908.830 743.134.742
TOPLAM VARLIKLAR
1.536.986.314 1.452.916.691
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
194.902.773 199.236.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
194.902.773 199.236.059
Banka Kredileri
194.383.051 198.732.059
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
519.722 504.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
42.673.709 33.223.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
42.673.709 33.223.480
Banka Kredileri
42.673.709 33.223.480
Ticari Borçlar
211.538.969 162.544.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.308.540 1.008.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
210.230.429 161.535.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.713.668 4.824.192
Diğer Borçlar
6.472.356 5.157.720
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.360 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.469.996 5.157.720
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
51.249.578 40.521.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
51.249.578 40.521.146
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
821.386 754.246
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.242.374 12.876.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.569.066 2.252.768
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.673.308 10.623.804
ARA TOPLAM
530.614.813 459.137.681
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
530.614.813 459.137.681
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
75.386.856 90.058.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
75.386.856 90.058.170
Banka Kredileri
68.526.554 83.071.721
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.860.302 6.986.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.428.901 5.790.880
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
72.942.884 73.349.747
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.758.641 169.198.797
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
685.373.454 628.336.478
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
851.612.860 824.580.213
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
572.656.815 572.873.331
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
572.656.815 572.873.331
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
572.656.815 572.873.331
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.047.934 14.047.934
Yasal Yedekler
14.047.934 14.047.934
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
109.584.385 50.649.245
Net Dönem Karı veya Zararı
27.249.163 58.935.140
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
851.612.860 824.580.213
TOPLAM KAYNAKLAR
1.536.986.314 1.452.916.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
265.185.506 109.921.863
Satışların Maliyeti
-200.132.696 -91.040.263
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
65.052.810 18.881.600
BRÜT KAR (ZARAR)
65.052.810 18.881.600
Genel Yönetim Giderleri
-5.171.301 -6.017.406
Pazarlama Giderleri
-25.625.613 -7.368.887
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.469.192 -4.897.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.900.601 3.454.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.313.029 -4.923.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.374.276 -871.786
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.737.691 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.111.967 -871.786
Finansman Gelirleri
1.081.408 1.840.367
Finansman Giderleri
-10.475.228 -10.601.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.718.147 -9.632.899
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-468.984 831.746
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-821.717
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
352.733 831.746
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.249.163 -8.801.153
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.249.163 -8.801.153
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.249.163 -8.801.153
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-216.516 -491.100
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-270.646 -629.616
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-270.646 -629.616
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
54.130 138.516
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
54.130 138.516
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-216.516 -491.100
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.032.647 -9.292.253
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.032.647 -9.292.253http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938302


BIST
14:033.018
Değişim :  -0,08% |  -2,45
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052
En Düşük
3.008
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:03
HKTM 13,31 1.124.282 % 10,00  
SEYKM 9,25 67.550.647 % 9,99  
OYLUM 4,08 26.452.949 % 9,97  
RYSAS 10,06 63.989.988 % 9,95  
AZTEK 14,49 333.356.066 % 9,94  
14:03 Alış Satış %  
Dolar 18,1055 18,1117 % 0,18  
Euro 18,2166 18,2346 % -0,14  
Sterlin 21,3737 21,4809 % -0,56  
Frank 18,8471 18,9606 % 0,23  
Riyal 4,8050 4,8291 % 0,19  
14:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.751 -7,24  
Altın Gr. 1.019 1.019 -2,38  
Cumhuriyet 6.821 6.924 -33,00  
Tam 6.840 6.894 -43,00  
Yarım 3.333 3.370 -22,00  
Çeyrek 1.672 1.685 -10,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,26 -0,30  
Gümüş Gr. 11,18 11,20 -0,16  
B. Petrol 94,57 94,57 -2,02