***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.05.2017 18:17
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 194.984 13.843.979 729.443 46.730.878 33.594.316 262.539.299 262.539.299
Transferler
33.594.316 -33.594.316 0 0
Dönem Karı (Zararı)
10.197.110 10.197.110 10.197.110
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.936 16.936 16.936
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 0 0 0 0 0 0 13.074.563 0 0 0 0 39.371.136 0 0 0 211.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.843.979 0 729.443 0 80.325.194 10.197.110 0 272.753.345 0 272.753.345
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 672.736 13.843.979 729.443 80.325.194 40.030.428 303.047.479 303.047.479
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
40.030.428 -40.030.428 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.9 263.526 263.526
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 0 0 0 0 0 0 13.074.563 0 0 0 0 39.371.136 0 0 0 936.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.843.979 0 729.443 0 120.355.622 -9.974.845 0 293.336.160 293.336.160


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.294.170 5.084.531
Dönem Karı (Zararı)
-9.974.845 10.197.110
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.974.845 10.197.110
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.296.127 7.873.245
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 5.464.537 4.350.512
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.333.404 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,19 13.333.404 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.146.708 883.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 558.129 443.531
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 588.579 440.079
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.800.071 340.503
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -501.365 -657.446
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 2.301.436 997.949
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.448.593 2.298.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.845.244 -11.911.124
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-126.168 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.632.518 2.454.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.632.518 2.454.847
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.171.730 -29.257.603
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.765.124 5.107.417
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.791.464 13.428.046
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.791.464 13.428.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-387.094 892.506
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.915.678 -4.536.337
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.476.038 6.159.231
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-181.868 -1.020.695
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -54.005
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.696.322 -7.989.217
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
211.663 180.500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 211.663 180.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.907.985 -8.169.717
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -2.907.985 -8.169.717
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.008.941 4.405.288
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-208.870 4.745.791
Ödenen Faiz
-2.301.436 -997.949
Alınan Faiz
501.365 657.446
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.588.907 1.500.602
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.588.907 1.500.602
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.099.046 239.778
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.687.953 1.740.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.687.953 2.099.046
Finansal Yatırımlar
5 9.231.737 9.105.569
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
5 9.231.737 9.105.569
Ticari Alacaklar
140.008.681 124.524.169
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 5.721.183 1.029.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 134.287.498 123.494.328
Diğer Alacaklar
19.615.836 20.467.830
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 16.884.543 18.525.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.731.293 1.942.381
Stoklar
9 105.983.125 104.811.395
Peşin Ödenmiş Giderler
8.190.644 7.971.709
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.190.644 7.971.709
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 786 0
Diğer Dönen Varlıklar
13.861.912 21.180.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 13.861.912 21.180.655
ARA TOPLAM
301.580.674 290.160.373
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
301.580.674 290.160.373
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.955.826 1.967.695
Maddi Duran Varlıklar
12 105.006.674 106.477.847
Arazi ve Arsalar
46.381.823 46.381.823
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
311.754 317.376
Binalar
11.253.655 11.319.842
Tesis, Makine ve Cihazlar
25.923.240 28.221.334
Taşıtlar
4.343.644 4.271.468
Mobilya ve Demirbaşlar
7.066.019 7.073.182
Özel Maliyetler
9.666.792 8.892.822
Yapılmakta Olan Yatırımlar
59.747
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 23.583.057 38.201.634
Bilgisayar Yazılımları
6.403.685 6.225.061
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
17.179.372 31.976.573
Peşin Ödenmiş Giderler
1.334.684
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.334.684
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.368.277 81.659
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.248.518 146.728.835
TOPLAM VARLIKLAR
435.829.192 436.889.208
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
72.009.730 68.391.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 .009.730 68.391.672
Banka Kredileri
72.009.730 68.391.672
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 2.099.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 2.099.649
Banka Kredileri
0 2.099.649
Ticari Borçlar
46.549.791 40.876.524
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 665.998 665.022
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 45.883.793 40.211.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.289.430 2.676.524
Diğer Borçlar
951.731 833.534
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 15.795 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 935.936 833.534
Ertelenmiş Gelirler
7.256.487 4.340.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 7.256.487 4.340.809
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.641 120.239
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.244.271 9.579.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.144.147 1.068.207
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.100.124 8.511.545
ARA TOPLAM
139.304.081 128.918.703
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.304.081 128.918.703
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.727.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.727.279
Banka Kredileri
0 1.727.279
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.188.951 3.036.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.188.951 3.036.169
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 159.578
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.188.951 4.923.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
142.493.032 133.841.729
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
293.336.160 303.047.479
Ödenmiş Sermaye
17 115.000.000 115.000.000
Sermaye Avansı
729.443 729.443
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.307.398 40.043.872
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.307.398 40.043.872
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
39.371.136 39.371.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
936.262 672.736
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.843.979 13.843.979
Yasal Yedekler
13.843.979 13.843.979
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
120.355.622 80.325.194
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.974.845 40.030.428
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
293.336.160 303.047.479
TOPLAM KAYNAKLAR
435.829.192 436.889.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 129.806.778 108.612.536
Satışların Maliyeti
18 -111.016.222 -77.660.682
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.790.556 30.951.854
BRÜT KAR (ZARAR)
18.790.556 30.951.854
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.451.105 -3.969.692
Pazarlama Giderleri
19 -11.279.443 -14.696.603
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -14.669.567 -936.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.893.021 2.632.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.247.171 -1.323.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.963.709 12.657.380
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
60.191 178.853
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.903.518 12.836.233
Finansman Gelirleri
20 501.365 657.446
Finansman Giderleri
20 -3.021.285 -997.949
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.423.438 12.495.730
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 2.448.593 -2.298.620
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-63.484 -2.664.620
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.512.077 366.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.974.845 10.197.110
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.974.845 10.197.110
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-9.974.845 10.197.110
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 -0,08670000 0,08870000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
263.526 16.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 329.407 21.170
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -65.881 -4.234
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-65.881 -4.234
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
263.526 16.936
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.711.319 10.214.046
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-9.711.319 10.214.046http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/608266


BIST
18:053.020
Değişim :  0,01% |  0,19
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052
En Düşük
2.999
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SAYAS 50,60 81.992.082 % 10,00  
HKTM 13,31 1.386.103 % 10,00  
SEYKM 9,25 69.557.555 % 9,99  
OYLUM 4,08 28.576.059 % 9,97  
EKIZ 10,28 1.710.997 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0837 18,1055 % 0,15  
Euro 18,1324 18,2252 % -0,20  
Sterlin 21,3390 21,4460 % -0,72  
Frank 18,8014 18,9147 % -0,01  
Riyal 4,8047 4,8288 % 0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 -10,93  
Altın Gr. 1.016 1.017 -4,85  
Cumhuriyet 6.819 6.922 -35,00  
Tam 6.816 6.904 -33,00  
Yarım 3.321 3.375 -17,00  
Çeyrek 1.666 1.687 -8,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 -0,49  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 -0,27  
B. Petrol 95,78 95,78 -0,81