***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2017 18:13
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 194.984 13.843.979 46.730.878 33.594.316 261.809.856 261.809.856
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
1.091.990 1.091.990 1.091.990
Transferler
33.594.316 -33.594.316 0 0
Dönem Karı (Zararı)
26.698.099 26.698.099 26.698.099
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
43.001 43.001 43.001
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 0 0 0 0 0 0 13.074.563 0 0 0 0 39.371.136 0 0 0 237.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.843.979 0 1.091.990 0 80.325.194 26.698.099 0 289.642.946 289.642.946
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 672.736 13.843.979 729.443 80.325.194 40.030.428 303.047.479 303.047.479
Transferler
181.701 39.848.727 -40.030.428 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-11.869.728 -11.869.728 -11.869.728
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
325.811 325.811 325.811
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 0 0 0 0 0 0 13.074.563 0 0 0 0 39.371.136 0 0 0 998.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.025.680 0 729.443 0 120.173.921 -11.869.728 0 291.503.562 291.503.562


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.455.541 -904.290
Dönem Karı (Zararı)
-11.869.728 26.698.099
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.869.728 26.698.099
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.114.373 15.225.713
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 10.018.743 8.352.361
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.080.097 -1.458.996
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.634.824 464.770
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
111.869 -1.923.766
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 13.333.404 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.890.989 1.426.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 872.591 986.065
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.018.398 440.079
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.039.167 2.205.103
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-990.258 -2.064.798
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.029.425 4.269.901
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.914.623 4.701.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.210.896 -42.828.102
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.920.653 -9.000.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.551.090 -14.812.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.963.004 -22.737.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.588.086 7.924.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
188.569 3.320.005
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.494.094 11.723.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.305.525 -8.403.439
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.787.369 -19.338.964
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-293.408 -10.837.369
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.321.400 8.095.307
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
672.739 306.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.648.661 7.788.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
977.730 304.019
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
118.653 -9.431
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.176
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
118.653 18.745
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.809.568 -4.781.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.874.674 4.232.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.874.674 4.232.178
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.455.541 -904.290
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.163.566 -15.668.917
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
304.357 933.136
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
304.357 933.136
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.467.923 -16.602.053
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -7.467.923 -16.602.053
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.182.858 18.308.141
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-7.959.347 23.928.023
Kredilerden Nakit Girişleri
-7.959.347 23.928.023
Ödenen Faiz
-5.029.425 -4.269.901
Alınan Faiz
990.258 2.064.798
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-184.344 -3.414.779
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-890.883 1.734.934
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-890.883 1.734.934
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.099.046 239.778
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.208.163 1.974.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.208.163 2.099.046
Finansal Yatırımlar
5.184.916 9.105.569
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
5.184.916 9.105.569
Ticari Alacaklar
140.440.435 124.524.169
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.992.845 1.029.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 136.447.590 123.494.328
Diğer Alacaklar
20.279.261 20.467.830
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 17.031.355 18.525.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.247.906 1.942.381
Stoklar
7 107.486.895 104.811.395
Peşin Ödenmiş Giderler
6.884.857 7.971.709
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.884.857 7.971.709
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 1.167
Diğer Dönen Varlıklar
25.055.329 21.180.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 25.055.329 21.180.655
ARA TOPLAM
306.541.023 290.160.373
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
306.541.023 290.160.373
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.943.956 1.967.695
Maddi Duran Varlıklar
10 107.042.815 106.477.847
Arazi ve Arsalar
46.381.823 46.381.823
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
306.133 317.376
Binalar
11.187.468 11.319.842
Tesis, Makine ve Cihazlar
25.375.739 28.221.334
Taşıtlar
4.049.700 4.271.468
Mobilya ve Demirbaşlar
6.798.826 7.073.182
Özel Maliyetler
9.865.953 8.892.822
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.077.173
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 21.471.824 38.201.634
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.471.824 38.201.634
Peşin Ödenmiş Giderler
1.380.260
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.380.260
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 2.901.240 81.659
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.740.095 146.728.835
TOPLAM VARLIKLAR
441.281.118 436.889.208
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
64.259.253 68.391.672
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 64.259.253 68.391.672
Banka Kredileri
64.259.253 68.391.672
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 0 2.099.649
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 2.099.649
Banka Kredileri
0 2.099.649
Ticari Borçlar
63.197.924 40.876.524
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.337.761 665.022
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 61.860.163 40.211.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.654.254 2.676.524
Diğer Borçlar
952.187 833.534
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
952.187 833.534
Ertelenmiş Gelirler
2.531.241 4.340.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 2.531.241 4.340.809
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 83.051 120.239
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.904.839 9.579.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.374.896 1.068.207
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 10.529.943 8.511.545
ARA TOPLAM
146.582.749 128.918.703
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
146.582.749 128.918.703
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.727.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.727.279
Banka Kredileri
5 1.727.279
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.194.807 3.036.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.194.807 3.036.169
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 159.578
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.194.807 4.923.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
149.777.556 133.841.729
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 291.503.562 303.047.479
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Sermaye Avansı
729.443 729.443
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.369.683 40.043.872
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.369.683 40.043.872
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
39.371.136 39.371.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
998.547 672.736
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.025.680 13.843.979
Yasal Yedekler
14.025.680 13.843.979
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
120.173.921 80.325.194
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.869.728 40.030.428
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
291.503.562 303.047.479
TOPLAM KAYNAKLAR
441.281.118 436.889.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 283.780.918 238.803.892 153.974.140 130.191.356
Satışların Maliyeti
16 -240.489.200 -176.093.197 -129.386.159 -98.432.515
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.291.718 62.710.695 24.587.981 31.758.841
BRÜT KAR (ZARAR)
43.291.718 62.710.695 24.587.981 31.758.841
Genel Yönetim Giderleri
17 -9.304.393 -8.027.138 -5.797.194 -4.057.446
Pazarlama Giderleri
17 -27.271.073 -26.582.702 -15.991.630 -11.886.099
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -19.948.440 -1.061.692 -5.278.873 -124.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.748.561 11.863.438 4.795.349 9.231.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.502.241 -5.710.840 -2.255.070 -4.387.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.985.868 33.191.761 60.563 20.534.381
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
98.232 412.542 98.232 233.689
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-7.000 -7.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.894.636 33.604.303 151.795 20.768.070
Finansman Gelirleri
990.258 2.064.798 488.893 1.407.352
Finansman Giderleri
-5.879.973 -4.269.901 -2.858.688 -3.271.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.784.351 31.399.200 -2.218.000 18.903.470
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 2.914.623 -4.701.101 437.466 -2.402.481
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-145.989 -5.736.743 -82.505 -3.072.123
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.060.612 1.035.642 519.971 669.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.869.728 26.698.099 -1.780.534 16.500.989
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.869.728 26.698.099 -1.780.534 16.500.989
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-11.869.728 26.698.099 -1.780.534 16.500.989
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
325.811 -22.899 459.223 -39.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 407.264 -28.624 574.029 -49.794
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 -81.453 5.725 -114.806 9.959
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-81.453 5.725 -114.806 9.959
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
325.811 -22.899 459.223 -39.835
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.543.917 26.675.200 -1.321.311 16.461.154
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-11.543.917 26.675.200 -1.321.311 16.461.154
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626670


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76