***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 19:05
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 194.984 13.843.979 729.443 46.730.878 33.594.316 262.539.299 262.539.299
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
372.547 372.547 372.547
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
33.594.316 -33.594.316 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
35.911.007 35.911.007 35.911.007
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.882 -122.882 -122.882
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 0 0 0 0 0 0 13.074.563 0 0 0 0 39.371.136 0 0 0 72.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.843.979 0 1.101.990 0 80.325.194 35.911.007 0 298.699.971 298.699.971
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 672.736 13.843.979 729.443 80.325.194 40.030.428 303.047.479 303.047.479
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
181.701 39.848.727 -40.030.428 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-7.107.289 -7.107.289 -7.107.289
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
229.911 229.911 229.911
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 0 0 0 0 0 0 13.074.563 0 0 0 0 39.371.136 0 0 0 902.647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.025.680 0 729.443 0 120.173.921 -7.107.289 0 296.170.101 296.170.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.379.355 -8.639.619
Dönem Karı (Zararı)
-7.107.289 35.911.007
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.107.289 35.911.007
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.468.089 25.906.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 16.057.907 14.097.412
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.101.593 -1.973.858
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-231.811 -350.841
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.623.017
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.333.404 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.584.101 1.572.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.010.410 1.132.393
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.573.691 440.079
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.220.782 4.004.532
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.232.363 -2.194.615
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.453.145 6.199.147
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.496.294 8.205.673
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.320.456 -63.209.069
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.840.652 -9.000.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.819.271 -37.651.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.602.910 -21.175.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.216.361 -16.475.881
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.341.957 9.962.522
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.135.678 11.723.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-793.721 -1.760.922
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-82.423 -17.425.597
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
375.457 -18.535.736
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.071.015 13.117.911
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
107.872 1.322.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32.963.143 11.795.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.873.049 994.712
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
89.328 -5.716
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -28.176
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
89.328 22.460
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-719.007 -1.840.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.349.699 -2.824.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.349.699 -2.824.858
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.681.256 -1.391.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-34.146 -490.863
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-267.755 -6.756.925
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.323.325 -22.953.692
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
397.515 2.347.625
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
397.515 2.347.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.720.840 -25.301.317
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.936.542 -13.985.898
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.784.298 -11.315.419
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.500.744 32.002.182
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.006.714
Kredilerden Nakit Girişleri
36.006.714
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.279.962
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.279.962
Ödenen Faiz
-6.453.145 -6.199.147
Alınan Faiz
2.232.363 2.194.615
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.555.286 408.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.555.286 408.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.099.046 239.778
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.654.332 648.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.654.332 2.099.046
Finansal Yatırımlar
5.264.917 9.105.569
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
5.264.917 9.105.569
Ticari Alacaklar
158.575.251 124.524.169
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 10.632.751 1.029.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 147.942.500 123.494.328
Diğer Alacaklar
12.125.873 20.467.830
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 9.389.771 18.525.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.736.102 1.942.381
Stoklar
7 104.893.818 104.811.395
Peşin Ödenmiş Giderler
7.581.553 7.971.709
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.581.553 7.971.709
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.527 0
Diğer Dönen Varlıklar
16.830.956 21.180.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 16.830.956 21.180.655
ARA TOPLAM
312.928.227 290.160.373
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
312.928.227 290.160.373
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.932.087 1.967.695
Maddi Duran Varlıklar
10 107.653.059 106.477.847
Arazi ve Arsalar
46.381.823 46.381.823
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
300.512 317.376
Binalar
11.520.145 11.319.842
Tesis, Makine ve Cihazlar
27.269.709 28.221.334
Taşıtlar
4.026.245 4.271.468
Mobilya ve Demirbaşlar
8.851.896 7.073.182
Özel Maliyetler
9.302.729 8.892.822
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.994.043 38.201.634
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 20.994.043 38.201.634
Peşin Ödenmiş Giderler
14.699
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.699
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.535.133 81.659
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
132.129.021 146.728.835
TOPLAM VARLIKLAR
445.057.248 436.889.208
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 48.240.215 68.391.672
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.240.215 68.391.672
Banka Kredileri
48.240.215 68.391.672
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 698.423 2.099.649
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
698.423 2.099.649
Banka Kredileri
698.423 2.099.649
Ticari Borçlar
73.947.539 40.876.524
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 772.894 665.022
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 73.174.645 40.211.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.549.573 2.676.524
Diğer Borçlar
922.862 833.534
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
922.862 833.534
Ertelenmiş Gelirler
8 3.621.802 4.340.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.621.802 4.340.809
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28.246 120.239
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.460.132 9.579.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.374.896 1.068.207
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 10.085.236 8.511.545
ARA TOPLAM
145.468.792 128.918.703
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.468.792 128.918.703
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.727.279
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.727.279
Banka Kredileri
1.727.279
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.418.355 3.036.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.418.355 3.036.169
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 159.578
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.418.355 4.923.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
148.887.147 133.841.729
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
296.170.101 303.047.479
Ödenmiş Sermaye
15 115.000.000 115.000.000
Sermaye Avansı
729.443 729.443
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.273.783 40.043.872
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.273.783 40.043.872
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
39.371.136 39.371.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
902.647 672.736
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.025.680 13.843.979
Yasal Yedekler
14.025.680 13.843.979
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
120.173.921 80.325.194
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.107.289 40.030.428
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
296.170.101 303.047.479
TOPLAM KAYNAKLAR
445.057.248 436.889.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 419.715.577 360.858.567 135.934.659 122.054.675
Satışların Maliyeti
16 -355.582.376 -269.078.059 -115.093.176 -92.984.862
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.133.201 91.780.508 20.841.483 29.069.813
BRÜT KAR (ZARAR)
64.133.201 91.780.508 20.841.483 29.069.813
Genel Yönetim Giderleri
17 -14.065.157 -14.750.498 -4.760.764 -6.723.360
Pazarlama Giderleri
17 -40.054.288 -35.998.126 -12.783.215 -9.415.424
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -22.201.594 -1.626.766 -2.253.154 -565.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.919.719 11.498.731 2.171.158 -364.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.549.053 -3.270.591 1.953.188 2.578.227
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.817.172 47.633.258 5.168.696 14.579.474
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
442.440 487.954 344.208 75.413
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-8.069 -1.069
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.382.801 48.121.212 5.511.835 14.654.887
Finansman Gelirleri
2.232.363 2.194.615 1.242.105 129.817
Finansman Giderleri
-6.453.145 -6.199.147 -573.172 -1.929.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18 -8.603.583 44.116.680 6.180.768 12.855.458
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.496.294 -8.205.673 -1.418.329 -3.523.442
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-174.235 -9.238.651 -28.246 -3.501.601
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.670.529 1.032.978 -1.390.083 -21.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.107.289 35.911.007 4.762.439 9.332.016
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.107.289 35.911.007 4.762.439 9.332.016
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.107.289 35.911.007 4.762.439 9.332.016
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
229.911 -122.882 -95.900 162.718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 287.389 -153.603 -119.875 203.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-57.478 30.721 23.975 -40.680
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -57.478 30.721 23.975 -40.680
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
229.911 -122.882 -95.900 162.718
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.877.378 35.788.125 4.666.539 9.494.734
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.877.378 35.788.125 4.666.539 9.494.734http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640434


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76