***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 18:37



***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.700.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.393.300 36.674.580 381.170.904 -36.421.614 633.427.442 -5.078 633.422.364
Transferler
-36.421.614 36.421.614
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-338.823 18.006.308 17.667.485 -406.089 17.261.396
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
658.545 -14.192.093 -13.533.548 0 -13.533.548
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3.417.090 3.417.090
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.732.123 37.333.125 297.557.197 18.006.308 637.561.379 3.005.923 640.567.302
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.732.123 37.333.125 297.557.197 18.006.308 637.561.379 3.005.923 640.567.302
Transferler
18.006.308 -18.006.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-845.646 65.513.737 64.668.091 -690.679 63.977.412
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
1.978.829 -19.014.065 -17.035.236 -17.035.236
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
4.569 4.569
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.437.412 1.437.412
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -4.577.769 39.311.954 296.549.440 65.513.737 685.194.234 3.757.225 688.951.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.615.974 169.594.602
Dönem Karı (Zararı)
64.823.058 17.600.219
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-20.131.383 31.162.427
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,19 2.163.208 1.578.414
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-328.674 475.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,15 -328.674 706.373
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -230.449
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.135.591 -16.168.072
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -15.819.958 -33.973.172
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 22.955.549 17.805.100
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
97.880.047 83.105.241
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -148.774.927 -37.527.067
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 -148.774.927 -37.527.067
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 22.062.483 1.470.851
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-269.111 154.555
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -269.111 154.555
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 10.368.039
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -12.295.458
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.020.317 130.851.607
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
58.740 18.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
58.740 18.313
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.506.738 591.464
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.231.801 2.836.199
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.231.801 2.836.199
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.763.486 127.405.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-38.147.241 133.406.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-616.245 -6.001.228
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.711.992 179.614.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 0 -82.711
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.096.018 -9.936.940
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.103.692 -127.009.745
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -13.613.634
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -136.500.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 9.987.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
270.659 817.077
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
270.659 817.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -149.408.509 -17.543.130
Alınan Temettüler
10 60.000.000 0
Alınan Faiz
15.831.666 5.832.406
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20,21 48.202.492 24.010.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.455.193 -67.772.985
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.089.836 32.968.026
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-104.999.430 -69.974.456
Ödenen Temettüler
-17.035.236 -13.533.548
Ödenen Faiz
-23.510.363 -17.233.007
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.942.911 -25.188.128
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.942.911 -25.188.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 143.260.461 168.448.589
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 126.317.550 143.260.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 126.364.153 143.318.772
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
435.019 493.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 435.019 493.761
Diğer Alacaklar
19.438.245 17.572.797
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 19.061.642 17.445.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 376.603 127.535
Peşin Ödenmiş Giderler
762.818 172.767
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 762.818 172.767
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 771.619 0
Diğer Dönen Varlıklar
697.830 182.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 697.830 182.904
ARA TOPLAM
148.469.684 161.741.001
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
148.469.684 161.741.001
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
77.764.380 63.240
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 63.240 63.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 77.701.140 0
Diğer Alacaklar
61.640.591 73.561.290
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 61.111.669 73.536.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 528.922 25.224
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 792.589.283 782.692.423
Maddi Duran Varlıklar
11 193.788.004 46.507.903
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 56.754.068 56.790.416
Peşin Ödenmiş Giderler
0 3.963.862
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 3.963.862
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 16.567.899
Diğer Duran Varlıklar
17.143.477 12.777.854
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 17.143.477 12.777.854
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.199.679.803 992.924.887
TOPLAM VARLIKLAR
1.348.149.487 1.154.665.888
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 33.415.809
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 33.415.809
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
90.540.990 66.091.282
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 90.540.990 66.091.282
Ticari Borçlar
48.754.687 3.522.888
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 48.754.687 3.522.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
240.158 0
Diğer Borçlar
2.208.941 4.425.934
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 1.001.744 1.825.329
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.207.197 2.600.605
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 324.399
Kısa Vadeli Karşılıklar
315.958 821.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 315.958 821.254
ARA TOPLAM
142.060.734 108.601.566
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.060.734 108.601.566
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 510.370.180 403.988.437
Uzun Vadeli Karşılıklar
351.727 589.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 351.727 589.207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 5.577.404 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 837.983 919.376
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
837.983 919.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
517.137.294 405.497.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
659.198.028 514.098.586
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
685.194.234 637.561.379
Ödenmiş Sermaye
17 270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 41.247.788 41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
-22.850.916 -22.850.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.577.769 -3.732.123
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.577.769 -3.732.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 39.311.954 37.333.125
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
296.549.440 297.557.197
Net Dönem Karı veya Zararı
65.513.737 18.006.308
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.757.225 3.005.923
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
688.951.459 640.567.302
TOPLAM KAYNAKLAR
1.348.149.487 1.154.665.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 0 0
Satışların Maliyeti
18 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -26.064.679 -22.415.633
Pazarlama Giderleri
19 0 -602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 83.903.451 26.509.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.567 -212.568
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.826.205 3.880.395
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 21.628.071 12.295.458
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -154.555
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 93.618.212 36.763.421
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
173.072.488 52.784.719
Finansman Gelirleri
23 84.532.474 95.481.498
Finansman Giderleri
24 -170.719.421 -129.195.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.885.541 19.071.070
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.062.483 -1.470.851
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -4.630.448
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -22.062.483 3.159.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
64.823.058 17.600.219
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.823.058 17.600.219
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-690.679 -406.089
Ana Ortaklık Payları
65.513.737 18.006.308
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-845.646 -338.823
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 414.101 139.719
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.471.159 -563.248
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.471.159 -563.248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
211.412 84.706
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -82.820 -27.944
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
294.232 112.650
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-845.646 -338.823
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.977.412 17.261.396
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-690.679 -406.089
Ana Ortaklık Payları
64.668.091 17.667.485



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667833


BIST




18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4212 7,4236 % 0,96  
Euro 8,9562 8,9715 % 0,17  
Sterlin 10,3095 10,3612 % 0,40  
Frank 8,1235 8,1725 % 0,51  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -40,35  
Altın Gr. 413 413 -5,48  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 -0,77  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 -1,64