***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 19:31***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.138.289 39.311.954 -7.256.169 370.877.553 -127.460.041 560.731.880 0 560.731.880
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-127.460.041 127.460.041 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-110.067 -8.563.256 29.098.072 20.424.749 0 20.424.749
Dönem Karı (Zararı)
0 29.098.072 29.098.072 0 29.098.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-110.067 -8.563.256 0 -8.673.323 0 -8.673.323
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.248.356 -8.563.256 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 29.098.072 581.156.629 0 581.156.629
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 0 -8.450.916 0 -1.123.877 -13.656.155 0 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -28.679.337 520.410.800 0 520.410.800
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
-28.679.337 28.679.337 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-138.554 -38.293.202 -183.676.414 -222.108.170 0 -222.108.170
Dönem Karı (Zararı)
-183.676.414 -183.676.414 -183.676.414
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-138.554 -38.293.202 0 -38.431.756 0 -38.431.756
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -1.262.431 -51.949.357 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -183.676.414 298.302.630 0 298.302.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.652.547 -47.796.640
Dönem Karı (Zararı)
-183.676.414 29.098.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
222.550.986 5.110.181
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.500.156 8.442.005
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
225.962 345.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
225.962 345.894
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.659.680 2.274.435
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -9.455.915 -20.102.093
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 24.115.595 22.376.528
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
229.396.742 31.624.193
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.701.250
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.701.250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
76.056.846 -22.291.631
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -574.438 -574.440
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 76.631.284 -21.717.191
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -14.199.068 -389.897
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -49.800
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -49.800
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-20.320.274 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -71.769.058 -11.143.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.965.463 -81.657.304
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.335.768 1.262.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.335.768 1.262.453
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.561.893 4.400.228
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.669.478 2.944.012
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.669.478 2.944.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.193.646 -90.263.997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.716.134 -89.952.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.477.512 -311.589
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.840.035 -47.449.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-260.733 -187.367
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
73.245 -160.222
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
51.865.971 207.317.717
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 879.800
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 879.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.893.376 -6.637.980
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -18.893.376 -6.637.980
Alınan Temettüler
5 41.010.000 193.815.200
Alınan Faiz
9.429.073 20.076.302
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 20.320.274 -815.605
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.698.186 -67.015.825
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.334.389 2.176.040
Kredilerden Nakit Girişleri
6 15.334.389 2.176.040
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.875.559 -46.815.336
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -55.875.559 -46.815.336
Ödenen Faiz
6 -16.157.016 -22.376.529
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.820.332 92.505.252
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.820.332 92.505.252
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 133.406.565 85.548.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 177.226.897 178.054.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 177.277.650 133.430.476
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
0
Ticari Alacaklar
6.499.165 5.163.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.499.165 5.163.397
Diğer Alacaklar
1.738.798 2.562.393
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 797.052 589.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 941.746 1.972.787
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5,19 18.619.885 22.696.338
Peşin Ödenmiş Giderler
4.735.487 421.688
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.735.487 421.688
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 342.847 416.092
Diğer Dönen Varlıklar
5.798.825 6.505.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.798.825 6.505.047
ARA TOPLAM
215.012.657 171.195.431
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
215.012.657 171.195.431
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 10.334.327 10.334.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
5 10.334.327 10.334.327
Diğer Alacaklar
73.131.653 75.024.192
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 72.600.000 74.492.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
531.653 531.653
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5,19 54.561.849 19.726.338
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 687.144.202 763.201.048
Maddi Duran Varlıklar
8 224.623.623 212.567.818
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 50.441.090 52.103.675
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 25.255.861 11.022.155
Diğer Duran Varlıklar
0 2.045.684
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 2.045.684
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.125.492.605 1.146.025.237
TOPLAM VARLIKLAR
1.340.505.262 1.317.220.668
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
167.245.668 116.394.469
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 167.245.668 116.394.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0 0
Ticari Borçlar
36.138.162 32.921.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 1.883 36.753
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 36.136.279 32.884.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.015.585 265.670
Diğer Borçlar
6.330.505 4.555.386
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 448.218 778.014
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.882.287 3.777.372
Kısa Vadeli Karşılıklar
833.899 767.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
833.899 767.735
ARA TOPLAM
211.563.819 154.905.003
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
211.563.819 154.905.003
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
812.792.809 628.536.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
812.792.809 628.536.656
Banka Kredileri
6 812.792.809 628.536.656
Ticari Borçlar
16.406.847 11.953.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16.406.847 11.953.788
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.439.157 1.414.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
648.991 576.734
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
790.166 837.687
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
830.638.813 641.904.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.042.202.632 796.809.868
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
298.302.630 520.410.800
Ödenmiş Sermaye
10 255.600.000 255.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 41.247.788 41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -8.450.916 -8.450.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.262.431 -1.123.877
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.262.431 -1.123.877
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.262.431 -1.123.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-51.949.357 -13.656.155
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-51.949.357 -13.656.155
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-51.949.357 -13.656.155
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 39.311.954 39.311.954
Diğer Yedekler
-7.256.169 -7.256.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
214.738.175 243.417.512
Net Dönem Karı veya Zararı
-183.676.414 -28.679.337
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
298.302.630 520.410.800
TOPLAM KAYNAKLAR
1.340.505.262 1.317.220.668


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 39.824.906 33.382.113 16.854.898 7.811.881
Satışların Maliyeti
11 -16.394.605 -15.632.320 -5.921.759 -5.824.828
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.430.301 17.749.793 10.933.139 1.987.053
BRÜT KAR (ZARAR)
23.430.301 17.749.793 10.933.139 1.987.053
Genel Yönetim Giderleri
12 -17.722.673 -18.073.227 -5.478.774 -5.187.513
Pazarlama Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 23.142.079 16.924.036 507.629 415.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -14.023.250 -937.227 -7.474.117 1.925.006
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.826.457 15.663.375 -1.512.123 -859.633
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 71.778.224 14.894.818 14.032.550 235.945
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -76.631.284 21.717.191 48.792.543 15.622.665
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.973.397 52.275.384 61.312.970 14.998.977
Finansman Gelirleri
15 62.634.672 117.314.891 20.193.656 75.478.446
Finansman Giderleri
16 -270.483.551 -140.882.100 -135.273.075 -44.184.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-197.875.482 28.708.175 -53.766.449 46.292.459
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.199.068 389.897 7.504.319 -989.821
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 14.199.068 389.897 7.504.319 -989.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-183.676.414 29.098.072 -46.262.130 45.302.638
DÖNEM KARI (ZARARI)
-183.676.414 29.098.072 -46.262.130 45.302.638
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-183.676.414 29.098.072 -46.262.130 45.302.638
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-138.554 -110.067 -45.350 -68.784
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-173.192 -137.584 -56.687 -85.980
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.638 27.517 11.337 17.196
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 34.638 27.517 11.337 17.196
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-38.293.202 -8.563.256 -19.697.966 2.128.248
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 2.128.248
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-38.293.202 -8.563.256 -19.697.966 2.128.248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-38.431.756 -8.673.323 -19.743.316 2.059.464
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-222.108.170 20.424.749 -66.005.446 47.362.102
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-222.108.170 20.424.749 -66.005.446 47.362.102http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887389


BIST
18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4389 7,4424 % 1,22  
Euro 9,0251 9,0319 % 0,84  
Sterlin 10,3974 10,4496 % 1,25  
Frank 8,2132 8,2627 % 1,62  
Riyal 1,9863 1,9963 % 1,62  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.733 -37,31  
Altın Gr. 416 416 -2,59  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,51 26,55 -0,82  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 -0,13  
B. Petrol 64,86 64,86 -1,26