***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2017 18:12***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.393.300 36.674.580 348.170.904 -36.421.614 633.427.442 -5.078 633.422.364
Transferler
-36.421.614 36.421.614
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
381.932 27.340.298 27.722.230 -33 27.722.197
Dönem Karı (Zararı)
27.340.298 27.340.298 -33 27.340.265
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
381.932 381.932 381.932
Kar Payları
658.545 -14.192.093 -13.533.548 -13.533.548
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3.417.090 3.417.090
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.011.368 37.333.125 297.557.197 27.340.298 647.616.124 3.411.979 651.028.103
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.732.123 37.333.125 297.557.197 18.006.308 637.561.379 3.005.923 640.567.302
Transferler
18.006.308 -18.006.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
371.176 -20.169.887 -19.798.711 28.175 -19.770.536
Dönem Karı (Zararı)
-20.169.887 -20.169.887 26.860 -20.143.027
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
371.176 371.176 1.315 372.491
Sermaye Arttırımı
1.437.412 1.437.412
Kar Payları
1.978.829 -19.014.065 -17.035.236 -17.035.236
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
4.569 4.569
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.360.947 39.311.954 296.549.440 -20.169.887 600.727.432 4.476.079 605.203.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.904.075 31.915.293
Dönem Karı (Zararı)
-20.143.027 27.340.265
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.402.062 1.055.380
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 905.245 1.057.415
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
365.028 297.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
365.028 301.767
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-335.614 -6.615.940
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -7.499.840 -16.402.165
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 7.164.226 9.786.225
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30.071.105 14.303.218
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-25.153.450 -4.355.448
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -382.957 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -24.770.493 -4.355.448
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 5.818.675 8.283.593
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-268.927 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -268.927 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 380.733
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -12.295.458
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
53.944.579 12.965.191
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
57.468 -137.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
57.468 -137.793
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.261.366 101.088
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.438.080 -276.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.710.397 13.278.618
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.319.831 22.040.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.609.434 -8.762.065
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.203.614 41.360.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-644.842 -82.711
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-654.697 -9.362.832
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-80.177.291 -378.204
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -13.613.634
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 9.987.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
268.927 55.237
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
268.927 55.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -87.873.320 -310.536
Alınan Temettüler
19 4.258 0
Alınan Faiz
7.422.844 3.503.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.165.880 -57.307.867
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.413.985 -373.531
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.932.413 -37.563.160
Ödenen Temettüler
0 -13.533.548
Ödenen Faiz
-6.647.452 -5.837.628
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-48.439.096 -25.770.778
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-48.439.096 -25.770.778
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 143.260.461 168.448.589
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 94.821.365 142.677.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 94.956.672 143.318.772
Ticari Alacaklar
436.293 493.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
436.293 493.761
Diğer Alacaklar
23.412.638 17.572.797
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 23.162.800 17.445.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
249.838 127.535
Peşin Ödenmiş Giderler
1.897.454 172.767
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.897.454 172.767
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 330.298 0
Diğer Dönen Varlıklar
126.676 182.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
126.676 182.904
ARA TOPLAM
121.160.031 161.741.001
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
121.160.031 161.741.001
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 63.240 63.240
Diğer Alacaklar
58.397.360 73.561.290
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 58.372.136 73.536.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.224 25.224
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 807.867.912 782.692.423
Maddi Duran Varlıklar
8 133.081.176 46.507.903
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 57.185.218 56.790.416
Peşin Ödenmiş Giderler
103.194 3.963.862
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
103.194 3.963.862
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 10.661.611 16.567.899
Diğer Duran Varlıklar
17.231.429 12.777.854
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17.231.429 12.777.854
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.084.591.140 992.924.887
TOPLAM VARLIKLAR
1.205.751.171 1.154.665.888
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.580.608 33.415.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 36.580.608 33.415.809
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
70.448.260 66.091.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 70.448.260 66.091.282
Ticari Borçlar
51.960.966 3.522.888
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 51.960.966 3.522.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
234.364 0
Diğer Borçlar
18.257.081 4.425.934
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 17.494.473 1.825.329
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
762.608 2.600.605
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 324.399
Kısa Vadeli Karşılıklar
355.221 821.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
355.221 821.254
ARA TOPLAM
177.836.500 108.601.566
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.836.500 108.601.566
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 421.536.112 403.988.437
Uzun Vadeli Karşılıklar
337.361 589.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
337.361 589.207
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
837.687 919.376
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
837.687 919.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
422.711.160 405.497.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
600.547.660 514.098.586
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
600.727.432 637.561.379
Ödenmiş Sermaye
11 270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 41.247.788 41.247.788
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
11 -22.850.916 -22.850.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.360.947 -3.732.123
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.360.947 -3.732.123
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.360.947 -3.732.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 39.311.954 37.333.125
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
296.549.440 297.557.197
Net Dönem Karı veya Zararı
-20.169.887 18.006.308
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.476.079 3.005.923
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
605.203.511 640.567.302
TOPLAM KAYNAKLAR
1.205.751.171 1.154.665.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -11.675.962 -10.701.147 -4.923.467 -5.749.479
Pazarlama Giderleri
12 0 -602 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 839.086 24.611.978 365.877 355.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.132 -307.136 17.699 -153.491
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.842.008 13.603.093 -4.539.891 -5.547.039
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 273.185 12.438.887 273.185 12.438.887
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 24.770.493 4.355.448 2.041.838 3.597.599
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.201.670 30.397.428 -2.224.868 10.489.447
Finansman Gelirleri
15 64.919.906 49.053.954 12.148.276 29.341.096
Finansman Giderleri
16 -93.445.928 -43.827.524 -22.464.904 -25.293.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.324.352 35.623.858 -12.541.496 14.537.314
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.818.675 -8.283.593 -5.458.009 -2.548.089
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 -3.820.397 0 -104.812
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -5.818.675 -4.463.196 -5.458.009 -2.443.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.143.027 27.340.265 -17.999.505 11.989.225
DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.143.027 27.340.265 -17.999.505 11.989.225
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.860 -33 91.271 -32
Ana Ortaklık Payları
-20.169.887 27.340.298 -18.090.776 11.989.257
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
372.491 381.932 268.744 381.932
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
438.065 477.415 308.381 477.415
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
22.039 0 22.039 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.039 0 22.039 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-87.613 -95.483 -61.676 -95.483
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -87.613 -95.483 -61.676 -95.483
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
372.491 381.932 268.744 381.932
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.770.536 27.722.197 -17.730.761 12.371.157
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.175 -33 92.586 -32
Ana Ortaklık Payları
-19.798.711 27.722.230 -17.823.347 12.371.189http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626662


BIST
18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHLAS 1,01 1 % 13,48  
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4036 7,4149 % 0,85  
Euro 8,9638 8,9776 % 0,24  
Sterlin 10,3337 10,3855 % 0,63  
Frank 8,1609 8,2100 % 0,97  
Riyal 1,9761 1,9860 % 1,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 -45,69  
Altın Gr. 411 411 -7,47  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,35 26,39 -0,98  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,21  
B. Petrol 65,27 65,27 -0,85