***TRCAS***TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

29.06.2016 11:46



***TRCAS***TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Ahi Evran Cad. No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Sarıyer İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Yoktur
İnternet Adresi www.turcas.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
turcas_investorrelations@turcas.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ahi Evran Cad. No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Sarıyer İstanbul 02122590000 02122590019

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Pınar Saatcıoğlu Yatırımcı ve Pay Sahipleri İlişkileri Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi) 11.11.2013 02122590000 (Dahili: 1287) pinar.ceritoglu@turcas.com.tr Düzey 3 (İleri Düzey) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Düzey 3:207867 Kurumsal Yönetim Derecelendirme: 701822
Erkan İlhantekin CFO (Finans Direktörü) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 21.02.2012 02122590000 erkan.ilhantekin@turcas.com.tr Düzey 3 (İleri Düzey) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Düzey 3: 203104 Kurumsal Yönetim Derecelendirme: 700696

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirket'in amacı özellikle enerji sektörü ve alt dalları olan petrol, akaryakıt,
elektrik ve doğalgaz gibi sektörlerde arama, araştırma, üretim, taşıma, işleme,
işletme, dağıtım, depolama, ithalat, ihracat, re-export ve ticarete dönük ulusal
ve uluslararası yatırımlara ve yeni işler geliştirmeye odaklanan, her türlü ticari,
sınaî, zirai ve mali maksatlarla şirket/şirketler kurmak ve/veya kurulmuş veya
kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmaktır.
Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli
şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla planlama, üretim,
pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri
tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır

Şirketin Süresi Süresizdir

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Erdal Aksoy 76.234.527,68 TRY 28,24
Saffet Batu Aksoy 30.915.946,87 TRY 11,45
Banu Aksoy Tarakçıoğlu 30.915.942,57 TRY 11,45
TRY

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 269999850 TRY 99,99 İmtiyazsız İşlem Görüyor
B Nama 1 TRY 112,5 TRY 0,00 İmtiyazlı (YK üye seçimi) İşlem Görmüyor
C Nama 1 TRY 37,5 TRY 0,00 İmtiyazlı (YK üye seçimi) İşlem Görmüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Erdal Aksoy Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. Aksoy ayrıca TÜ- SİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi, TESEV'in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Danışma Kurulu Üyesi ve PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Kurucu Üyesi'dir 28,24 A,C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi Üyesi
Yılmaz Tecmen Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İktisatçı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca grup dışı firmalardan Kalyon Oteli'nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Tecmen , PETDER (Petrol Sanayi Derneği)'in Yönetim Kurulu Üyesi'dir. TUGEV (Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı) ve ICVB (İstanbul Convention and Visitors Bureau) Kurucu Üyesi olan Yılmaz Tecmen, aynı zamanda TUROB (Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği) Üyesi'dir. 2,2 A,B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Saffet Batu Aksoy Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir.Şili İstanbul Fahri Konsolosu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye-Şili İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Enerji Ticaret Derneği'nin (ETD) Üyesi, Petrol Platformu Derneği'nin (PETFORM) Üyesi, Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Bussiness School'da Dekan'ın Danışma Konseyi Üyesi ve Young Presidents Organization (YPO) Üyesi'dir. 11,45 A,C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi Başkanı
Banu Aksoy Tarakçıoğlu Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finansçı Yönetim Kurulu Üyesi Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri, Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Petrol Platformu Derneği (PETFORM), Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ve Endeavor Derneği Üyesi 11,45 A,C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Ayşe Botan Berker Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup dışı firmalardan Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer almaktadır. Grup dışı firmalardan Rhea Girişim'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Berker, Bahçeşehir ve Marmara Üniversiteleri'nde finans alanında ders vermektedir. Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Mehmet Sami Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup dışı firmalardan Pretium Kurumsal Danışmanlık İstanbul-Türkiye'nin kurucusudur. Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
Matthew James Bryza Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Turcas dışında, grup dışı firmalardan dört özel şirketin Yönetim Kurulu'nda görev almaktadır. Bunlar: Lamor (Finlandiya merkezli dünyanın en büyük petrol sızıntısıyla mücadele şirketi) Nobel (İngiltere merkezli petrol şirketi) Aznar (Azerbaycan merkezli narsuyu üretim şirketi) ve Azmeco (Azerbaycan merkezli petrokimya şirketi)'dir Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Turcas Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 198000000 2639981 TRY 1,33 Bağlı Ortaklık (Doğrudan ve Dolaylı)
Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş. Elektrik Toptan Satışı 4300000 1432760 TRY 33,32 Bağlı Ortaklık (Doğrudan ve Dolaylı)
Turcas Enerji Holding A.Ş. Holding 152000000 151995225 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 14500000 14498840 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 21810000 20065200 TRY 92 Bağlı Ortaklık
Shell & Turcas Petrol A.Ş. Petrol Ürünleri 528118000 158435000 TRY 30 Doğrudan İştirak
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 1072000000 321600000 TRY 30 Dolaylı İştirak
ATAŞ Akaryakıt Depolama 8400000 420000 TRY 5 Finansal Yatırım
EPİAŞ Enerji Piyasaları İşletmesi 625000000 50000 TRY 0,08 Finansal Yatırım




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541574


BIST




18:051.538
Değişim :  0,46% |  6,99
Açılış :  1.527  
Önceki Kapanış :  1.531  
En Yüksek
1.543
En Düşük
1.523
BIST En Aktif Hisseler18:05
DYOBY 16,72 165.519.315 % 10,00  
CRFSA 66,00 20.029.490 % 10,00  
ULUSE 69,30 10.163.225 % 10,00  
AVTUR 4,07 31.559.339 % 10,00  
KRVGD 18,59 273.495.538 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5303 7,5345 % 0,31  
Euro 9,0013 9,0157 % 0,00  
Sterlin 10,3916 10,4437 % 0,31  
Frank 8,0419 8,0903 % -0,26  
Riyal 1,9951 2,0051 % 0,80  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.691 1.691 -6,19  
Altın Gr. 409 409 -1,23  
Cumhuriyet 2.722 2.763 8,00  
Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
Gümüş.Ons 25,17 25,21 -0,16  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 -0,05  
B. Petrol 66,82 66,82 -0,15