***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

18.08.2016 21:59***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 -1.195 25.770 21.184 1.884.674 1.021.359 3.451.792
Transferler
0 0 0 16.668 1.004.691 -1.021.359 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -159.190 -159.190
Kar Payları
0 0 0 0 -49.939 0 -49.939
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 -1.195 25.770 37.852 2.839.426 -159.190 3.242.663 0 3.242.663
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 -1.195 25.770 37.852 2.839.426 859.882 4.261.735
Transferler
0 0 0 15.880 844.002 -859.882 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 193.267 193.267
Kar Payları
0 0 0 0 -59.927 0 -59.927
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 -1.195 25.770 53.732 3.623.501 193.267 4.395.075 0 4.395.075


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.474 412.294
Dönem Karı (Zararı)
193.267 -159.190
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-24.490 264.555
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
267 351
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.988 -1.596
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.815 41.666
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.318 237.392
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.045 4.152
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.045 4.152
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-23.287 -17.410
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-87.166 306.976
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.739 -125.530
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-235.435 -66.785
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14.486 -28.103
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.098 -73.026
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
118.015 500.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.069 100.113
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.256 97.796
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.813 2.317
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
81.611 412.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-137 -47
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
309 -30.932
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-64 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-171 -1.601
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.743 -46.741
Alınan Temettüler
23.287 17.410
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-322.620 -438.454
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.782.826 108.559
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.041.558 -473.670
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
10.009 799
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.896 0
Ödenen Temettüler
16 -59.927 -49.939
Ödenen Faiz
-57.492 -39.416
Alınan Faiz
46.418 15.213
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-240.837 -57.092
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
219 15.773
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-240.618 -41.319
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 891.187 773.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 650.569 732.490


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 657.691 900.733
Finansal Yatırımlar
5 6.409 0
Ticari Alacaklar
7 210.408 196.857
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,23 19.359 19.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 191.049 177.626
Diğer Alacaklar
1.077 972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.077 972
Türev Araçlar
8 0 11.915
Stoklar
10 1.216.373 1.131.546
Peşin Ödenmiş Giderler
6 86.421 100.424
Diğer Dönen Varlıklar
11 4.327 2.800
ARA TOPLAM
2.182.706 2.345.247
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.182.706 2.345.247
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
13 120.608 120.544
Ticari Alacaklar
78.875 103.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 78.875 103.734
Stoklar
10 347.794 174.059
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 5.379.993 5.357.250
Maddi Duran Varlıklar
1.672 2.026
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
570 552
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
570 552
Peşin Ödenmiş Giderler
6 91.985 92.468
Diğer Duran Varlıklar
11 76.424 67.209
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.097.921 5.917.842
TOPLAM VARLIKLAR
8.280.627 8.263.089
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 479.024 751.182
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 386.962 149.170
Ticari Borçlar
196.518 171.420
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,23 29.030 29.888
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 167.488 141.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
989 962
Diğer Borçlar
21.677 15.509
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 21.677 15.509
Türev Araçlar
8 438 4.195
Ertelenmiş Gelirler
6 191.130 259.735
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.578 21.255
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.578 21.255
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 4.694 4.743
ARA TOPLAM
1.295.010 1.378.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.295.010 1.378.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.685.740 1.905.001
Ertelenmiş Gelirler
6 904.162 717.542
Uzun Vadeli Karşılıklar
640 640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 640 640
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.590.542 2.623.183
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.885.552 4.001.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.395.075 4.261.735
Ödenmiş Sermaye
16 500.000 500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -1.195 -1.195
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.732 37.852
Yasal Yedekler
16 53.732 37.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 3.623.501 2.839.426
Net Dönem Karı veya Zararı
16 193.267 859.882
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.395.075 4.261.735
TOPLAM KAYNAKLAR
8.280.627 8.263.089


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 287.543 202.824 164.553 108.444
Satışların Maliyeti
17 -112.881 -71.389 -71.775 -36.634
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
174.662 131.435 92.778 71.810
BRÜT KAR (ZARAR)
174.662 131.435 92.778 71.810
Genel Yönetim Giderleri
18 -14.491 -11.230 -9.668 -9.144
Pazarlama Giderleri
18 -4.451 -4.548 -3.140 -3.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 11.633 18.066 6.007 13.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -5.758 -4.784 -2.677 15.968
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
161.595 128.939 83.300 88.934
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23.287 17.410 13.350 10.048
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
184.882 146.349 96.650 98.982
Finansman Gelirleri
21 56.565 20.713 -15.066 11.280
Finansman Giderleri
21 -48.180 -326.252 -22.004 -113.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
193.267 -159.190 59.580 -3.232
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
193.267 -159.190 59.580 -3.232
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
193.267 -159.190 59.580 -3.232
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
193.267 -159.190 59.580 -3.232
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,39000000 -0,32000000 0,12000000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
193.267 -159.190 59.580 -3.232
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
193.267 -159.190 59.580 -3.232http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553852


BIST18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0604 8,0614 % 0,68  
Euro 9,6692 9,6770 % 0,74  
Sterlin 11,1278 11,1836 % 1,11  
Frank 8,7320 8,7846 % 0,94  
Riyal 2,1439 2,1546 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 13,27  
Altın Gr. 460 460 5,91  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,11  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 66,71 66,71 -0,23