***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

07.11.2016 18:49***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 500.000 -1.195 25.770 21.184 1.884.674 1.021.359 3.451.792
Transferler
16 0 0 0 16.668 1.004.691 -1.021.359 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 0 0 0 0 -385.434 -385.434
Kar Payları
16 0 0 0 0 -49.939 0 -49.939
Dönem Sonu Bakiyeler
16 500.000 -1.195 25.770 37.852 2.839.426 -385.434 3.016.419 0 3.016.419
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 500.000 -1.195 25.770 37.852 2.839.426 859.882 4.261.735
Transferler
16 0 0 0 15.880 844.002 -859.882 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 0 0 0 0 190.292 190.292
Kar Payları
16 0 0 0 0 -59.927 0 -59.927
Dönem Sonu Bakiyeler
16 500.000 -1.195 25.770 53.732 3.623.501 190.292 4.392.100 0 4.392.100


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.985 469.474
Dönem Karı (Zararı)
190.292 -385.434
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
127.794 531.370
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 404 425
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.798 1.431
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 10.380 59.636
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
137.667 471.420
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
832 15.868
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 832 15.868
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-23.287 -17.410
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-244.922 323.601
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.032 -137.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.742 102.101
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-296.020 -152.305
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.306 -69.397
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.394 -69.447
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.413 856
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
104.483 648.961
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
73.164 469.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-179 -63
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.067 -51.005
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-64 -29.616
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-376 -932
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -28.914 -37.867
Alınan Temettüler
23.287 17.410
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-382.416 -374.652
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.227.096 418.571
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.501.591 -672.950
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
10.009 799
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.896 0
Ödenen Temettüler
16 -59.927 -49.939
Ödenen Faiz
-117.274 -102.357
Alınan Faiz
62.167 31.224
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-315.498 43.817
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.790 42.305
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-308.708 86.122
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 891.187 773.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 582.479 859.931


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 587.649 900.733
Ticari Alacaklar
7 207.638 196.857
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,23 17.546 19.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 190.092 177.626
Diğer Alacaklar
1.142 972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.142 972
Türev Araçlar
8 0 11.915
Stoklar
10 1.192.208 1.131.546
Peşin Ödenmiş Giderler
6 94.281 100.424
Diğer Dönen Varlıklar
11 7.603 2.800
ARA TOPLAM
2.090.521 2.345.247
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.090.521 2.345.247
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
120.608 120.544
Diğer Finansal Yatırımlar
13 120.608 120.544
Ticari Alacaklar
71.352 103.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 71.352 103.734
Stoklar
10 441.123 174.059
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 5.386.164 5.357.250
Maddi Duran Varlıklar
1.745 2.026
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
565 552
Peşin Ödenmiş Giderler
6 92.305 92.468
Diğer Duran Varlıklar
11 76.978 67.209
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.190.840 5.917.842
TOPLAM VARLIKLAR
8.281.361 8.263.089
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
172.346 751.182
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
172.346 751.182
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 172.346 751.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 472.492 149.170
Ticari Borçlar
100.026 171.420
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,23 27.948 29.888
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 72.078 141.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.450 962
Diğer Borçlar
23.977 15.509
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 23.977 15.509
Türev Araçlar
8 225 4.195
Ertelenmiş Gelirler
6 87.194 259.735
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.293 21.255
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 15.293 21.255
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 8.162 4.743
ARA TOPLAM
881.165 1.378.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
881.165 1.378.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.012.840 1.905.001
Ertelenmiş Gelirler
6 994.566 717.542
Uzun Vadeli Karşılıklar
690 640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 690 640
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.008.096 2.623.183
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.889.261 4.001.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.392.100 4.261.735
Ödenmiş Sermaye
16 500.000 500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -1.195 -1.195
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.732 37.852
Yasal Yedekler
16 53.732 37.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 3.623.501 2.839.426
Net Dönem Karı veya Zararı
16 190.292 859.882
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.392.100 4.261.735
TOPLAM KAYNAKLAR
8.281.361 8.263.089


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 495.722 310.530 208.179 107.706
Satışların Maliyeti
17 -209.441 -103.789 -96.560 -32.400
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
286.281 206.741 111.619 75.306
BRÜT KAR (ZARAR)
286.281 206.741 111.619 75.306
Genel Yönetim Giderleri
18 -22.173 -16.974 -7.682 -5.744
Pazarlama Giderleri
18 -6.825 -6.410 -2.374 -1.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 14.272 16.986 2.639 -1.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -7.169 -6.700 -1.411 -1.916
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
264.386 193.643 102.791 64.704
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23.287 17.410 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
287.673 211.053 102.791 64.704
Finansman Gelirleri
21 59.330 38.435 2.765 17.722
Finansman Giderleri
21 -156.711 -634.922 -108.531 -308.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
190.292 -385.434 -2.975 -226.244
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
190.292 -385.434 -2.975 -226.244
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
190.292 -385.434 -2.975 -226.244
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
190.292 -385.434 -2.975 -226.244
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Südürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,38058400 -0,77086800 -0,00595000 -0,45248800
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
190.292 -385.434 -2.975 -226.244
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
190.292 -385.434 -2.975 -226.244http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566709


BIST
18:051.378
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.380  
Önceki Kapanış :  1.378  
En Yüksek
1.386
En Düşük
1.353
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 369,60 89.781.040 % 10,00  
MTRKS 49,56 6.787.688 % 9,99  
QUAGR 21,90 1.238.533 % 9,99  
TKURU 368,20 4.719.138 % 9,98  
DERHL 7,72 21.441.906 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1046 8,1081 % 0,03  
Euro 9,6952 9,7104 % 0,14  
Sterlin 11,1251 11,1809 % -0,37  
Frank 8,7776 8,8305 % -0,27  
Riyal 2,1570 2,1678 % -0,44  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.745 1.746 0,04  
Altın Gr. 455 455 1,30  
Cumhuriyet 3.029 3.075 23,00  
Tam 3.016 3.094 25,35  
Yarım 1.458 1.496 12,26  
Çeyrek 731 748 6,13  
Gümüş.Ons 25,37 25,41 0,05  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 0,02  
B. Petrol 63,92 63,92 -0,04