***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 18:28***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.004 -1.195 25.770 53.732 4.222.854 1.172.384 5.973.549 5.973.549
Transferler
499.996 -499.996
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
455.108 214.214 214.214
Sermaye Arttırımı
11.421 1.160.963 -1.172.384
Kar Payları
-50.000 -50.000 -50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657
Transferler
455.108 -455.108
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
150.361 150.361 150.361
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3 -1.084 -1.084 -1.084
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -2.279 25.770 65.153 5.288.929 150.361 6.527.934 6.527.934


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.881 60.667
Dönem Karı (Zararı)
150.361 455.108
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
150.361 455.108
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
168.831 -45.592
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
264 1.312
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 16.021 156
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 49.677 128.331
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
106.723 207.829
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.399 -377.024
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -374.050
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.399 -2.974
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-6.253 -6.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-247.199 -348.067
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.947 66.541
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
178.751 -422.915
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.621 42.643
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.262 -22.038
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-414 1.858
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-448.227 22.564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.385 -36.720
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
40.385 -36.720
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
71.993 61.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.112 -421
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-361
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.578 -143.327
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.798 -7.493
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -31.995 -154.595
Alınan Temettüler
2.324 18.761
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-297.214 177.388
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
111.300 2.651.296
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-362.707 -2.392.706
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
72 26.950
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-23.450
Ödenen Temettüler
-50.000
Ödenen Faiz
-60.936 -97.922
Alınan Faiz
15.057 63.220
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-260.911 94.728
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.063 -6.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -255.848 88.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 595.219 507.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 339.371 595.219


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 341.521 602.432
Ticari Alacaklar
8 162.021 172.631
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.804 3.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
156.217 168.749
Diğer Alacaklar
2.754 1.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.754 1.642
Stoklar
10 1.444.733 1.624.998
Peşin Ödenmiş Giderler
7 60.515 52.555
Diğer Dönen Varlıklar
106.841 147.226
ARA TOPLAM
2.118.385 2.601.484
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.118.385 2.601.484
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
109
Ticari Alacaklar
8 31.065 33.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
31.065 33.498
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 318.438 315.593
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 8.389.624 8.282.529
Maddi Duran Varlıklar
14.205 9.416
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40 295
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40 295
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.321 93.002
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.757.802 8.734.333
TOPLAM VARLIKLAR
10.876.187 11.335.817
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 476.791 469.671
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 622.376 396.372
Ticari Borçlar
8 82.962 119.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.608 11.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
74.354 108.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.499 2.496
Diğer Borçlar
36.210 35.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.210 35.278
Türev Araçlar
2.676 277
Ertelenmiş Gelirler
7 728.283 1.176.510
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.834 10.527
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24.834 10.527
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.826 5.172
ARA TOPLAM
1.980.457 2.215.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.980.457 2.215.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.366.495 2.740.433
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.301 1.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.301 1.200
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.367.796 2.741.633
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.348.253 4.957.160
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.527.934 6.378.657
Ödenmiş Sermaye
12 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.279 -1.195
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
65.153 65.153
Yasal Yedekler
65.153 65.153
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.288.929 4.833.821
Net Dönem Karı veya Zararı
150.361 455.108
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.527.934 6.378.657
TOPLAM KAYNAKLAR
10.876.187 11.335.817


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 673.528 135.469
Satışların Maliyeti
13 -331.357 -40.111
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
342.171 95.358
BRÜT KAR (ZARAR)
342.171 95.358
Genel Yönetim Giderleri
14 -5.711 -3.794
Pazarlama Giderleri
14 -4.350 -2.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.271 1.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.598 -83
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
341.783 90.455
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 6.253 10.150
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
348.036 100.605
Finansman Gelirleri
15 15.129 10.507
Finansman Giderleri
15 -212.804 -144.561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
150.361 -33.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
150.361 -33.449
DÖNEM KARI (ZARARI)
150.361 -33.449
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
150.361 -33.449
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faal.Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,15000000 -0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
150.361 -33.449
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
150.361 -33.449http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682488


BIST
14:371.389
Değişim :  -0,32% |  -4,45
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler14:37
QUAGR 19,91 612.790 % 10,00  
KENT 372,90 4.329.488 % 10,00  
TUREX 15,97 797.510 % 9,99  
TKURU 334,80 6.616.079 % 9,99  
UTPYA 21,60 5.004.372 % 9,98  
14:37 Alış Satış %  
Dolar 8,1550 8,1605 % 0,07  
Euro 9,7146 9,7213 % 0,19  
Sterlin 11,1931 11,2493 % 0,46  
Frank 8,7967 8,8497 % 0,13  
Riyal 2,1686 2,1795 % 0,03  
14:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.743 1.744 -0,71  
Altın Gr. 457 457 0,18  
Cumhuriyet 3.025 3.071 -1,00  
Tam 3.011 3.089 0,87  
Yarım 1.455 1.494 0,42  
Çeyrek 730 747 0,21  
Gümüş.Ons 25,23 25,26 -0,02  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 -0,01  
B. Petrol 63,84 63,84 0,89