***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 19:20***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.004 -1.195 25.770 53.732 4.222.854 1.172.384 5.973.549 5.973.549
Transferler
11.421 1.160.963 -1.172.384
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
114.342 114.342 114.342
Kar Payları
-50.000 -50.000 -50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.004 -1.195 25.770 65.153 5.333.817 114.342 6.037.891 6.037.891
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657
Transferler
9.102 446.006 -455.108
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.042.314 -1.042.314 -1.042.314
Kar Payları
-50.000 -50.000 -50.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3 -2.035 -2.035 -2.035
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -3.230 25.770 74.255 5.229.827 -1.042.314 5.284.308 5.284.308


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
314.751 38.840
Dönem Karı (Zararı)
-1.042.314 114.342
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.697.269 152.445
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
903 1.462
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 23.179 506
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
227.810 85.940
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.446.771 86.009
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20.316 -4.787
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20.316 -4.787
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -21.710 -16.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-338.451 -227.307
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.447 51.964
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
305.499 -412.853
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18.664 18.649
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.251 -11.565
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
222.570 -261
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.022.921 156.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
138.541 -30.017
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
316.504 39.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-99 -280
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.654 -360
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-80.140 -83.598
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-385 -4.200
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -99.032 -98.159
Alınan Temettüler
3 19.386 18.761
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-112.734 308.380
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
736.267 1.954.521
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-628.782 -1.594.997
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
72 26.950
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -23.450
Ödenen Temettüler
-50.000 -50.000
Ödenen Faiz
-224.839 -50.093
Alınan Faiz
54.548 45.449
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
121.877 263.622
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
110.667 3.137
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 232.544 266.759
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 595.219 507.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 827.763 773.760


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 832.019 602.432
Ticari Alacaklar
8 171.566 172.631
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23.044 3.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
148.522 168.749
Diğer Alacaklar
9.233 1.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.233 1.642
Stoklar
10 1.317.985 1.624.998
Peşin Ödenmiş Giderler
7 34.467 52.555
Diğer Dönen Varlıklar
21.685 147.226
ARA TOPLAM
2.386.955 2.601.484
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.386.955 2.601.484
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
109
Ticari Alacaklar
8 15.067 33.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.067 33.498
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 315.882 315.593
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 8.464.045 8.282.529
Maddi Duran Varlıklar
9.067 9.416
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
126 295
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
126 295
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.326 93.002
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.808.622 8.734.333
TOPLAM VARLIKLAR
11.195.577 11.335.817
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 587.392 469.671
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.859.940 396.372
Ticari Borçlar
8 106.811 119.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14.685 11.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
92.126 108.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.568 2.496
Diğer Borçlar
46.238 35.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
46.238 35.278
Türev Araçlar
20.593 277
Ertelenmiş Gelirler
7 153.589 1.176.510
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.114 10.527
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30.114 10.527
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 166.362 5.172
ARA TOPLAM
2.973.607 2.215.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.973.607 2.215.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.886.085 2.740.433
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.157 1.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.157 1.200
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7 50.420 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.937.662 2.741.633
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.911.269 4.957.160
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.284.308 6.378.657
Ödenmiş Sermaye
12 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.230 -1.195
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.255 65.153
Yasal Yedekler
74.255 65.153
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.229.827 4.833.821
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.042.314 455.108
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.284.308 6.378.657
TOPLAM KAYNAKLAR
11.195.577 11.335.817


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.668.432 430.356 340.542 165.570
Satışların Maliyeti
13 -935.663 -114.682 -205.248 -47.844
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
732.769 315.674 135.294 117.726
BRÜT KAR (ZARAR)
732.769 315.674 135.294 117.726
Genel Yönetim Giderleri
14 -31.878 -32.939 -9.248 -11.191
Pazarlama Giderleri
14 -4.551 -8.531 -989 -3.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
107.492 24.544 77.633 9.907
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.203 -1.291 -3.089 -1.101
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
793.629 297.457 199.601 112.325
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 21.710 16.685 4.439 5.962
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
815.339 314.142 204.040 118.287
Finansman Gelirleri
15 51.663 54.836 22.102 16.571
Finansman Giderleri
15 -1.909.316 -254.636 -1.200.365 -117.489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.042.314 114.342 -974.223 17.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.042.314 114.342 -974.223 17.369
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.042.314 114.342 -974.223 17.369
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.042.314 114.342 -974.223 17.369
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Zara) 16 -1,04000000 0,11000000 -0,97000000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.042.314 114.342 -974.223 17.369
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.042.314 114.342 -974.223 17.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719226


BIST
18:051.393
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1636 8,1909 % 0,45  
Euro 9,7140 9,7406 % 0,39  
Sterlin 11,1440 11,1999 % 0,03  
Frank 8,7874 8,8403 % 0,22  
Riyal 2,1686 2,1795 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.738 -6,18  
Altın Gr. 457 457 -1,97  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,11 25,14 -0,14  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 -0,02  
B. Petrol 63,00 63,00 0,05