***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 22:55***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.004 -1.195 25.770 53.732 4.222.854 1.172.384 5.973.549 5.973.549
Transferler
11.421 1.160.963 -1.172.384
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
455.108 455.108 455.108
Sermaye Arttırımı
15 499.996 -499.996
Kar Payları
15 -50.000 -50.000 -50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657
Transferler
9.102 446.006 -455.108
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.287.204 1.287.204 1.287.204
Kar Payları
15 -50.000 -50.000 -50.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
12 -2.143 -2.143 -2.143
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.287.204 7.613.718 7.613.718


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
271.785 60.667
Dönem Karı (Zararı)
1.287.204 455.108
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.287.204 455.108
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-649.381 -45.592
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.241 1.312
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7 4.178 156
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 250.437 128.331
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
843.975 207.829
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.694.848 -377.024
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.694.571 -374.050
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-277 -2.974
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-54.364 -6.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-365.360 -348.067
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.799 66.541
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
324.350 -422.915
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
39.179 42.643
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.978 -22.038
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.506 1.858
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-855.406 22.564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
135.202 -36.720
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
135.202 -36.720
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
272.463 61.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-678 -421
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -361
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-113.028 -143.327
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.040 -7.493
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -72.377 -154.595
Alınan Temettüler
12 19.389 18.761
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-550.836 177.388
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.048.123 2.651.296
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.318.397 -2.392.706
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
72 26.950
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-23.450
Ödenen Temettüler
-50.000 -50.000
Ödenen Faiz
-301.243 -97.922
Alınan Faiz
70.609 63.220
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-392.079 94.728
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -6.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -392.079 88.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 595.219 507.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 203.140 595.219


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 204.337 602.432
Ticari Alacaklar
7 174.151 172.631
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 23 30.700 3.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 143.451 168.749
Diğer Alacaklar
11 12.398 1.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.398 1.642
Stoklar
9 1.261.004 1.624.998
Peşin Ödenmiş Giderler
6 14.275 52.555
Diğer Dönen Varlıklar
10 13.852 147.226
ARA TOPLAM
1.680.017 2.601.484
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.680.017 2.601.484
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 10.661 33.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.661 33.498
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 348.425 315.593
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 10.143.533 8.282.529
Maddi Duran Varlıklar
86.740 9.416
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.060 295
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.060 295
Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.003 93.002
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.594.422 8.734.333
TOPLAM VARLIKLAR
12.274.439 11.335.817
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 258.038 469.671
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.685.608 396.372
Ticari Borçlar
7 99.246 119.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 23 30.078 11.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 69.168 108.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.818 2.496
Diğer Borçlar
11 28.772 35.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.772 35.278
Türev Araçlar
0 277
Ertelenmiş Gelirler
6 97.584 1.176.510
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.807 10.527
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.807 10.527
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 175.973 5.172
ARA TOPLAM
2.356.846 2.215.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.356.846 2.215.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.250.389 2.740.433
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.182 1.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.182 1.200
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 52.304 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.303.875 2.741.633
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.660.721 4.957.160
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.613.718 6.378.657
Ödenmiş Sermaye
15 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -3.338 -1.195
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.255 65.153
Yasal Yedekler
15 74.255 65.153
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 5.229.827 4.833.821
Net Dönem Karı veya Zararı
15 1.287.204 455.108
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.613.718 6.378.657
TOPLAM KAYNAKLAR
12.274.439 11.335.817


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.954.283 780.140
Satışların Maliyeti
16 -1.069.194 -271.486
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
885.089 508.654
BRÜT KAR (ZARAR)
885.089 508.654
Genel Yönetim Giderleri
17 -51.496 -44.913
Pazarlama Giderleri
17 -6.424 -11.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.777.183 393.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.394 -1.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.602.958 844.361
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 54.364 30.161
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.657.322 874.522
Finansman Gelirleri
20 64.665 67.229
Finansman Giderleri
20 -1.434.783 -486.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.287.204 455.108
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.287.204 455.108
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.287.204 455.108
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.287.204 455.108
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 21 1,29000000 0,46000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.287.204 455.108
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.287.204 455.108http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747188


BIST18:051.417
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.417  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1591 8,1609 % 0,35  
Euro 9,6963 9,7033 % -0,14  
Sterlin 11,1440 11,1999 % 0,03  
Frank 8,7874 8,8403 % 0,22  
Riyal 2,1686 2,1795 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 -11,66  
Altın Gr. 457 457 -1,97  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,24 25,28 -0,19  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 -0,04  
B. Petrol 63,03 63,03 -0,17