***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 18:53***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657
Transferler
9.102 446.006 -455.108
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.091 -68.091 -68.091
Kar Payları
-50.000 -50.000 -50.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3 -1.487 -1.487 -1.487
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -2.682 25.770 74.255 5.229.827 -68.091 6.259.079 6.259.079
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.288.139 7.614.653 7.614.653
Transferler
1.288.139 -1.288.139
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-197.621 -197.621 -197.621
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3 -1.137 -1.137 -1.137
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -4.475 25.770 74.255 6.517.966 -197.621 7.415.895 7.415.895


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
170.833 140.420
Dönem Karı (Zararı)
-197.621 -68.091
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
455.621 568.255
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
177 698
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 32.706 20.780
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 187.760 125.084
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
257.904 430.561
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 8.403
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 8.403
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -20.452 -17.271
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.474 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.474 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-79.621 -358.205
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.081 7.716
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
17.483 -122.647
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.526 14.729
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.806 -12.375
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-119.679 185.915
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-6.001 -514.967
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.775 83.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.775 83.424
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
178.379 141.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-265 -99
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-7.281 -1.440
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.762 -197.827
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-375 -109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3.379 -457
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.005 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -29.395 -62.680
Alınan Temettüler
3 29.148 19.386
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-153.967
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.302 46.646
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.161.535 616.232
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-957.448 -441.230
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 72
Ödenen Temettüler
0 -50.000
Ödenen Faiz
-149.313 -110.987
Alınan Faiz
21.528 32.559
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
252.897 -10.761
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.298 39.135
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 255.195 28.374
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 202.684 595.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 457.879 623.593


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 459.179 203.881
Ticari Alacaklar
8 147.763 173.382
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 21.623 30.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
126.140 142.509
Diğer Alacaklar
10.552 3.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.552 3.101
Stoklar
10 1.208.896 1.261.004
Peşin Ödenmiş Giderler
7 12.830 14.196
Diğer Dönen Varlıklar
3.922 13.697
ARA TOPLAM
1.843.142 1.669.261
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.843.142 1.669.261
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
484 109
Ticari Alacaklar
8 5.660 10.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.660 10.661
Diğer Alacaklar
9.388 9.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.388 9.293
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 338.592 348.425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 10.245.159 10.219.431
Maddi Duran Varlıklar
5.716 9.145
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
663 790
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
663 790
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.843 4.003
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.609.505 10.601.857
TOPLAM VARLIKLAR
12.452.647 12.271.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 166.336 258.038
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.047.300 1.685.608
Ticari Borçlar
8 89.304 98.110
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 17.404 30.291
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
71.900 67.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.671 1.753
Diğer Borçlar
23.375 28.241
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.375 28.241
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 89.163 95.164
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.417 9.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 11.417 9.807
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 102.238 175.869
ARA TOPLAM
2.530.804 2.352.590
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.530.804 2.352.590
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.504.766 2.250.389
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.182 1.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.182 1.182
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7 0 52.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.505.948 2.303.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.036.752 4.656.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.415.895 7.614.653
Ödenmiş Sermaye
12 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.475 -3.338
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.255 74.255
Yasal Yedekler
74.255 74.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.517.966 5.229.827
Net Dönem Karı veya Zararı
-197.621 1.288.139
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.415.895 7.614.653
TOPLAM KAYNAKLAR
12.452.647 12.271.118


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 432.424 1.327.890 226.116 654.362
Satışların Maliyeti
13 -124.937 -730.415 -70.492 -399.058
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
307.487 597.475 155.624 255.304
BRÜT KAR (ZARAR)
307.487 597.475 155.624 255.304
Genel Yönetim Giderleri
14 -29.396 -22.630 -14.886 -16.886
Pazarlama Giderleri
14 -1.640 -3.562 -894 -1.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.547 29.859 1.394 17.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.745 -7.114 -2.350 -4.532
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
276.253 594.028 138.888 249.585
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 20.452 17.271 11.444 11.018
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
296.705 611.299 150.332 260.603
Finansman Gelirleri
15 21.631 29.561 14.135 14.429
Finansman Giderleri
15 -515.957 -708.951 -218.285 -493.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-197.621 -68.091 -53.818 -218.438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-197.621 -68.091 -53.818 -218.438
DÖNEM KARI (ZARARI)
-197.621 -68.091 -53.818 -218.438
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-197.621 -68.091 -53.818 -218.438
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,20000000 -0,07000000 -0,05000000 -0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-197.621 -68.091 -53.818 -218.438
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-197.621 -68.091 -53.818 -218.438http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782077


BIST
18:051.417
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.417  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1591 8,1609 % 0,35  
Euro 9,6963 9,7033 % -0,14  
Sterlin 11,1440 11,1999 % 0,03  
Frank 8,7874 8,8403 % 0,22  
Riyal 2,1686 2,1795 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 -11,66  
Altın Gr. 457 457 -1,97  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,24 25,28 -0,19  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 -0,04  
B. Petrol 63,03 63,03 -0,17