***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 18:53***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657
Transferler
9.102 446.006 -455.108
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.120 -68.120 -68.120
Kar Payları
-50.000 -50.000 -50.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3 -1.487 -1.487 -1.487
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -2.682 25.770 74.255 5.229.827 -68.120 6.259.050 6.259.050
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.287.204 7.613.718 7.613.718
Transferler
1.287.204 -1.287.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-197.317 -197.317 -197.317
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3 -1.137 -1.137 -1.137
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -4.475 25.770 74.255 6.517.031 -197.317 7.415.264 7.415.264


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
170.505 140.392
Dönem Karı (Zararı)
-197.317 -68.120
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
455.684 568.248
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
177 698
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 32.706 20.780
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 187.823 125.077
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
257.904 430.561
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 8.403
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 8.403
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -20.452 -17.271
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.474 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.474 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-80.315 -358.197
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.536 7.716
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
17.502 -122.647
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.575 14.726
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.683 -12.349
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.092 185.917
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-7.894 -514.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.741 83.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.741 83.410
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
178.052 141.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-265 -99
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-7.282 -1.440
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.838 -197.725
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.625 -464
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.005 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -28.940 -62.680
Alınan Temettüler
3 29.148 19.386
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -153.967
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.239 46.653
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.161.535 616.232
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-957.448 -441.230
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 72
Ödenen Temettüler
0 -50.000
Ödenen Faiz
-149.376 -110.987
Alınan Faiz
21.528 32.566
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
252.582 -10.680
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.298 39.135
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
254.880 28.455
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 203.140 595.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 458.020 623.674


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 459.320 204.337
Ticari Alacaklar
8 146.077 174.151
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 19.543 30.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
126.534 143.451
Diğer Alacaklar
10.557 3.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.557 3.105
Stoklar
10 1.208.896 1.261.004
Peşin Ödenmiş Giderler
7 12.860 14.275
Diğer Dönen Varlıklar
4.111 13.852
ARA TOPLAM
1.841.821 1.670.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.841.821 1.670.724
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 5.660 10.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.660 10.661
Diğer Alacaklar
9.388 9.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.388 9.293
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 338.592 348.425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 10.168.806 10.143.533
Maddi Duran Varlıklar
83.986 86.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.012 1.060
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.012 1.060
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.843 4.003
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.611.287 10.603.715
TOPLAM VARLIKLAR
12.453.108 12.274.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 166.336 258.038
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.047.300 1.685.608
Ticari Borçlar
8 89.563 99.246
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 17.234 30.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
72.329 69.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.763 1.818
Diğer Borçlar
23.588 28.772
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.588 28.772
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 89.690 97.584
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.417 9.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 11.417 9.807
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 102.239 175.973
ARA TOPLAM
2.531.896 2.356.846
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.531.896 2.356.846
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.504.766 2.250.389
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.182 1.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.182 1.182
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7 0 52.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.505.948 2.303.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.037.844 4.660.721
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.415.264 7.613.718
Ödenmiş Sermaye
12 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.475 -3.338
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.255 74.255
Yasal Yedekler
74.255 74.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.517.031 5.229.827
Net Dönem Karı veya Zararı
-197.317 1.287.204
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.415.264 7.613.718
TOPLAM KAYNAKLAR
12.453.108 12.274.439


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 434.623 1.327.890 228.315 654.362
Satışların Maliyeti
13 -126.668 -730.415 -72.223 -399.058
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
307.955 597.475 156.092 255.304
BRÜT KAR (ZARAR)
307.955 597.475 156.092 255.304
Genel Yönetim Giderleri
14 -29.527 -22.680 -15.017 -16.936
Pazarlama Giderleri
14 -1.640 -3.562 -894 -1.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.607 29.859 1.454 17.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.749 -7.100 -2.354 -4.518
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
276.646 593.992 139.281 249.549
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 20.452 17.271 11.444 11.018
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
297.098 611.263 150.725 260.567
Finansman Gelirleri
15 21.631 29.568 14.135 14.436
Finansman Giderleri
15 -516.046 -708.951 -218.374 -493.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-197.317 -68.120 -53.514 -218.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-197.317 -68.120 -53.514 -218.467
DÖNEM KARI (ZARARI)
-197.317 -68.120 -53.514 -218.467
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-197.317 -68.120 -53.514 -218.467
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 16 -0,20000000 -0,07000000 -0,05000000 -0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-197.317 -68.120 -53.514 -218.467
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-197.317 -68.120 -53.514 -218.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782080


BIST
18:051.378
Değişim :  0,18% |  2,46
Açılış :  1.380  
Önceki Kapanış :  1.376  
En Yüksek
1.386
En Düşük
1.353
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 369,60 89.781.040 % 10,00  
MTRKS 49,56 6.787.688 % 9,99  
QUAGR 21,90 1.238.533 % 9,99  
TKURU 368,20 4.719.138 % 9,98  
DERHL 7,72 21.441.906 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1052 8,1081 % 0,03  
Euro 9,6870 9,7067 % 0,10  
Sterlin 11,1251 11,1809 % -0,37  
Frank 8,7776 8,8305 % -0,27  
Riyal 2,1570 2,1678 % -0,44  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.745 1.745 -0,32  
Altın Gr. 455 455 1,30  
Cumhuriyet 3.029 3.075 23,00  
Tam 3.016 3.094 25,35  
Yarım 1.458 1.496 12,26  
Çeyrek 731 748 6,13  
Gümüş.Ons 25,34 25,37 0,01  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 -0,00  
B. Petrol 63,96 63,96 0,00