***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 19:08***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.288.139 7.614.653 7.614.653
Transferler
1.288.139 -1.288.139 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.611 -61.611 -61.611
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.369 -1.369 -1.369
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 -61.611 7.551.673 7.551.673
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 865.662 8.478.946 8.478.946
Transferler
166 865.496 -865.662 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-442.574 -442.574 -442.574
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.123 -1.123 -1.123
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.830 25.770 74.421 7.383.462 -442.574 8.035.249 8.035.249


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
691.481 223.324
Dönem Karı (Zararı)
-442.574 -61.611
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
884.455 349.786
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
707 305
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 319 11.616
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 391.761 304.656
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
521.045 63.914
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -25.008 -30.705
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.369 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.369 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
249.639 -67.880
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.544 62.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.251 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
200.100 44.902
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.162 3.488
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.468 -17.176
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.192 -145.326
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-7.545 -16.859
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.403 507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.403 507
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
691.520 220.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-39 -265
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 3.294
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-107.076 -14.977
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.235 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.769 6.384
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -147.685 -55.888
Alınan Temettüler
3 34.075 29.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-989.942 398.246
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.871.117 3.431.370
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.300.074 -2.814.321
Ödenen Faiz
-593.379 -248.537
Alınan Faiz
32.394 29.734
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-405.537 606.593
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.701 13.859
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -396.836 620.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 733.346 202.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 336.510 823.136


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 337.660 738.885
Ticari Alacaklar
8 110.390 115.683
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20.095 22.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
90.295 93.182
Diğer Alacaklar
452 124
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
452 124
Stoklar
10 905.059 1.105.159
Peşin Ödenmiş Giderler
7 19.425 18.715
Diğer Dönen Varlıklar
10.180 12.071
ARA TOPLAM
1.383.166 1.990.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.383.166 1.990.637
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
484 484
Ticari Alacaklar
8 1.472 2.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.472 2.003
Diğer Alacaklar
2.711 9.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.711 9.290
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 383.984 394.174
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 11.434.917 11.290.632
Maddi Duran Varlıklar
22.846 22.375
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
709 652
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
709 652
Peşin Ödenmiş Giderler
7 970 3.842
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.848.093 11.723.452
TOPLAM VARLIKLAR
13.231.259 13.714.089
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 508.097 163.233
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.473.823 1.788.539
Ticari Borçlar
8 101.381 126.849
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
52.491 54.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
48.890 72.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.538 1.524
Diğer Borçlar
84.138 21.946
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
57.330 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
26.808 21.946
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 74.184 81.729
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.690 14.578
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18.690 14.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 3.066 5.916
ARA TOPLAM
2.264.917 2.204.314
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.264.917 2.204.314
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.930.084 3.029.817
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.009 1.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.009 1.009
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 3
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.931.093 3.030.829
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.196.010 5.235.143
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.035.249 8.478.946
Ödenmiş Sermaye
12 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.830 -4.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.421 74.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.383.462 6.517.966
Net Dönem Karı veya Zararı
-442.574 865.662
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.035.249 8.478.946
TOPLAM KAYNAKLAR
13.231.259 13.714.089


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 774.521 689.525 325.695 257.101
Satışların Maliyeti
13 -330.478 -214.430 -125.546 -89.493
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
444.043 475.095 200.149 167.608
BRÜT KAR (ZARAR)
444.043 475.095 200.149 167.608
Genel Yönetim Giderleri
14 -23.199 -44.241 -9.274 -14.845
Pazarlama Giderleri
14 -25.102 -2.675 -3.424 -1.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.274 17.165 2.118 12.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.486 -4.790 -907 -45
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
396.530 440.554 188.662 164.301
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 25.008 30.705 12.307 10.253
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
421.538 471.259 200.969 174.554
Finansman Gelirleri
15 31.244 29.442 7.966 7.811
Finansman Giderleri
15 -895.356 -562.312 -383.702 -46.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-442.574 -61.611 -174.767 136.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-442.574 -61.611 -174.767 136.010
DÖNEM KARI (ZARARI)
-442.574 -61.611 -174.767 136.010
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-442.574 -61.611 -174.767 136.010
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 16 -0,44000000 -0,06000000 -0,17000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-442.574 -61.611 -174.767 136.010
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-442.574 -61.611 -174.767 136.010http://www.kap.
BIST18:051.378
Değişim :  0,18% |  2,46
Açılış :  1.380  
Önceki Kapanış :  1.376  
En Yüksek
1.386
En Düşük
1.353
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 369,60 89.781.040 % 10,00  
MTRKS 49,56 6.787.688 % 9,99  
QUAGR 21,90 1.238.533 % 9,99  
TKURU 368,20 4.719.138 % 9,98  
DERHL 7,72 21.441.906 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1046 8,1070 % 0,02  
Euro 9,6972 9,7110 % 0,14  
Sterlin 11,1251 11,1809 % -0,37  
Frank 8,7776 8,8305 % -0,27  
Riyal 2,1570 2,1678 % -0,44  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 2,11  
Altın Gr. 455 455 1,30  
Cumhuriyet 3.029 3.075 23,00  
Tam 3.016 3.094 25,35  
Yarım 1.458 1.496 12,26  
Çeyrek 731 748 6,13  
Gümüş.Ons 25,38 25,42 0,06  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 0,01  
B. Petrol 63,88 63,88 -0,08