***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2017 21:35***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 -1.195 25.770 37.852 3.345.057 953.604 4.861.088 4.861.088
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
15.880 937.724 -953.604 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.172.384 1.172.384 1.172.384
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
4 4 4
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-59.927 -59.927 -59.927
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.004 0 0 0 0 -1.195 0 25.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.732 0 0 0 4.222.854 1.172.384 0 5.973.549 5.973.549
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.004 -1.195 25.770 53.732 4.222.854 1.172.384 5.973.549 5.973.549
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.172.384 -1.172.384 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -33.449 -33.449 -33.449
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.004 -1.195 25.770 53.732 5.395.238 -33.449 5.940.100 5.940.100


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.988 69.781
Dönem Karı (Zararı)
-33.449 134.372
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-33.449 134.372
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
111.438 -52.951
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
271 292
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.318 -4.049
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.318 -4.049
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.792 -1.248
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24.792 -1.248
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
90.023 -40.813
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.184
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.184
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-10.150 -7.199
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-10.150 -7.199
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 940
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-75.620 -11.552
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.331 8.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.331 8.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.373 -10.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.373 -10.788
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-128.422 -98.058
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12.186 -7.171
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.123 9.638
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.123 9.638
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.948 5.637
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.948 5.637
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
67.391 81.151
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.369 69.869
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-381 -88
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.888 -23.770
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-183
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-183
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.134 -29.312
Alınan Temettüler
4.246 5.725
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
187.743 -56.615
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
559.962 1.144.393
Kredilerden Nakit Girişleri
559.962 1.144.393
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-351.261 -1.199.281
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-351.261 -1.199.281
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
79.000 9.565
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-77.473 0
Ödenen Faiz
-32.900 -34.762
Alınan Faiz
10.415 23.470
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
152.843 -10.604
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.604 -1.031
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
158.447 -11.635
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
507.001 893.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
665.448 882.264


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 671.470 511.204
Ticari Alacaklar
6 226.962 205.256
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9.829 10.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
217.133 195.090
Diğer Alacaklar
1.208 1.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.208 1.221
Türev Araçlar
1.198
Stoklar
7 1.332.018 1.066.462
Peşin Ödenmiş Giderler
8 83.011 96.466
Diğer Dönen Varlıklar
10.781 19.475
ARA TOPLAM
2.325.450 1.901.282
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.325.450 1.901.282
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 55.553 70.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
55.553 70.926
Stoklar
7 137.135
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 334.062 328.158
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 7.795.018 7.753.884
Maddi Duran Varlıklar
2.834 2.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
425 568
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
425 568
Peşin Ödenmiş Giderler
8 93.002 91.734
Diğer Duran Varlıklar
105.110 91.031
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.386.004 8.476.398
TOPLAM VARLIKLAR
10.711.454 10.377.680
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 702.066 144.096
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 657.271 1.104.235
Ticari Borçlar
6 131.137 141.262
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38.629 31.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
92.508 110.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.707 2.087
Diğer Borçlar
33.400 33.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33.400 33.420
Türev Araçlar
5.437 4.450
Ertelenmiş Gelirler
8 1.221.337 935.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.221.337 935.496
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
360
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.813 15.508
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19.813 15.508
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.805 5.871
ARA TOPLAM
2.776.973 2.386.785
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.776.973 2.386.785
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.993.570 1.798.097
Ertelenmiş Gelirler
8 218.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
218.450
Uzun Vadeli Karşılıklar
811 799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
811 799
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.994.381 2.017.346
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.771.354 4.404.131
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.940.100 5.973.549
Ödenmiş Sermaye
500.004 500.004
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.195 -1.195
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.732 53.732
Yasal Yedekler
53.732 53.732
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.395.238 4.222.854
Net Dönem Karı veya Zararı
-33.449 1.172.384
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.940.100 5.973.549
TOPLAM KAYNAKLAR
10.711.454 10.377.680


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 135.469 129.627
Satışların Maliyeti
12 -39.282 -42.425
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.187 87.202
BRÜT KAR (ZARAR)
96.187 87.202
Genel Yönetim Giderleri
-3.397 -5.419
Pazarlama Giderleri
-4.081 -1.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.829 5.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-83 -3.152
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.455 82.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 10.150 7.199
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.605 89.910
Finansman Gelirleri
13 10.507 71.578
Finansman Giderleri
13 -144.561 -26.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-33.449 135.312
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-940
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.449 134.372
DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.449 134.372
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-33.449 134.372
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 -0,07000000 0,27000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.449 134.372
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-33.449 134.372http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604407


BIST18:051.393
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1669 8,1814 % 0,33  
Euro 9,7087 9,7563 % 0,55  
Sterlin 11,1440 11,1999 % 0,03  
Frank 8,7874 8,8403 % 0,22  
Riyal 2,1686 2,1795 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 -5,52  
Altın Gr. 457 457 -1,97  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,12 25,16 -0,12  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 -0,02  
B. Petrol 62,97 62,97 0,02